Пре-уп 17  


Уп. 17:
Oва упатство е на шведски. Го покажува јавниот запис на она што се случило во Парламентот на тој судбоносен ден (5. јуни, 2002.) кога е изгласано посвојувањето на сирачиња од страна на хомосексуалните партнери. На одлуката и претходела долга расправа со ништо помалку туку 108 ‘изјави’ (шв.: “anföranden”) под параграф 10, вклучувајки ги многуте анулирања. Изјавите и анулирањата броеле од 21 дo 128. Записот од гласањето е запишан подолу под параграфот 18 кон крајот (под “LU27; Партнерство, посвојување итн.”). Преведено на македонски записот од гласањето вели:


Предлог 2001/02:123
LU27 Партнерство, посвојување, итн.
Точка 1 (Одбивање и предлог за посвојување и старателство.)
1.
Предлог
2.
Против (хд)
Гласање:
198
за предлогот
38
против предлогот
71
воздржани
42
отсутни
Парламентот го усвоил предлогот.
Распределба на гласовите:
За предлогот: 118 Социјал-демократи, 9 од Умерените, 34 левоориентирани партии, 12 средноориентирани партии, 15 Партија на зелените, 9 Народен фронт
Против предлогот: 1 од Умерените, 37 Христијанско-демократска партија
Воздржани: 60 од Умерените, 4 средноориентирана партија, 6 Народен фронт
Отсутни: 13 Социјал-демократи, 11 од Умерените, 9 левоориентирани партии, 5 Христијански-деморкати, 2 средноориентирана партија, 1 Партија на зелените, 1 Народен фронт
Anne-Katrine Dunker (
у) и Runar Patriksson (нф) нагласиле дека нивната тие намеравале да бидат воздржани, но биле забележани како да”.


Ако сакате да го прочитате оригиналниот документ на шведски кликнете тука (големнина на документот: 696 k)