Пре-уп 20  


Уп. 20:
Oва упатство е на англиски од книгата Доживотни татковци”, прекрасен извор на информации од NARTH National Association of Research and Therapy of Homosexuality (Националната асоцијата за истражување и терапија за хомосексуалноста)), a напишано од Dale O’Leary. Преведено на македонски вели (делумно):


ИСКУСТВА ОД ДЕТСТВОТО НА ХОМОСЕКСУАЛНИТЕ МАЖИ

Dale O'Leary

Мај 1998

За Националната асоцијата за истражување и терпација за хомосексуалност (NARTH)

Просечното момче се развива по вообичаен тек. Генетски е родено како машко и многу рано открива дека људските битија се поделени на две групи: мажи и жени; и дека е тој машко. Се поистоветува со другите машки, посебно со својот татко и го имитира машкото однесување. Ваквите однесувања ги засилуваат возрасните и останатите деца. Тој постанува дел од машката група на врсниците. Хормоните во телото создаваат промена во мозокот кои поттикнуваат и ги појачуваат машките модели на однесување. Сексуално тго привлечува спротивен пол – имено девојките – и веројатно фантазира за сексуалните средби и конечно се впуштва во сексуални чинови со жените. Leanne Payne, стручносто лице во исцелувањето на сексуалната скршеност, ја опишува машкоста не како нешто што треба да се научи, туку како квалитет што треба да се проба и да се доживее.” Према Payne, надворешната машкост ја повикува внатрешната машкост. (Payne 1985, стр.11) Во некои случаеви, нормалниот развој не се случува. Може да доживее отфрленост од таткото или врсниците или и двете. Може да го отфрли својот татко како модел за пример. Машкото уште како дете може да изрази желба да биде девојче и да имитира женско однесување наместо машко или можеби знае дека е машко, но не се чувствува доволно маж. Кога ќе дојде пубертетот неговата желба за машевност може да се трансформира кон другите мажи, поттикнувајќи го да фантазира за другите мажи наместо за жени и конечно го води кон сексуален чин со други мажи. Следниот артикал ги споредува искуствата од детството на оние мажи што развиле комплетна машкост и хетеросексуална идентификација со оние што не се


Aко сакате да прочитете оригиналниот текст и имате прилика да ги download-рате другите поглавја од книгата Доживотно Татковци (на англиски) кликнете тука. (големнина на документот: 144 к)