pre-ref 17  

 

Ref. 17:
Deze referentie staad in het Zweeds geschreven. De toeschouwer krijgt voorgeschoteld wat er in het parlement gebeurde op die zwarte dag (5 juni 2002) toen men positief stemde over de kans voor homoseksuele partners om wezen te adopteren. Dit besluit was voorafgegaan door een langdurig debat waarin niet minder dan 108 uitspraken vr werden gedaan in paragraaf 10, inclusief vele tegens.  De voor- en tegenstemmen zijn genummerd van 21 tot en met 128. Het verslag van de stemming staat in paragraaf 18 tegen het eind (onder LU27;  Partnerschap, adoptie etc.). In het Nederlands luiden de stemmingsuitslagen:


Prop. 2001/02:123
LU27 Partnerschap, adoptie etc.
Punt 1 (Afwijzing van voorstel over adoptie en voogdij)
1. Voorstel
2. Uitstel (kd)
Stemming:
198 stemmen vr het voorstel
38 stemmen voor uitstel
71 onthouding van stem
42 absenten
Parlement nam voorstel aan.
Verdeling van de stemmen:
Stemmen vr het voorstel:
118 Sociaal Democraten, 9 Gematigden, 34 Linkse Partij, 12 Centrum Partij, 15 Milieu Partij, 9 Volkspartij
Voor uitstel:
1 Gematigde, 37 Christen Democraten
Onthouding van stemmen: 60 Gematigden, 4 Centrum Partij, 6 Volkspartij
Absent: 13 Sociaal Democraten, 11 Gematigden, 9 Linkse Partij, 5 Christen Democraten, 2 Centrum Partij, 1 Milieu Partij, 1 Volkspartij
Anne-Katrine Dunker (m) en Runar Patriksson (fp) gaven aan dat ze zich wilden onthouden van stemmen, maar dat bij hen een Ja was aangekruist.


Klik hier voor de oorspronkelijke tekst in het Zweeds click here (file size: 696 k)