pre-ref 21  

 

Ref. 21:
Deze referentie is in het Zweeds. Het materiaal komt van Gluefox.com, en is geschreven door Krister Renard in Uppsala. Er wordt o.a. in behandeld hoe hatelijk en woedend homo’s tegen christenen tekeer gaan in ons land. Over de verloedering van ons land die in een rap tempo plaatsvindt door sodomie (vertaald in het Nederlands staat er (gedeeltelijk): 


De ontwikkeling lijkt zich te versnellen in een behoorlijk tempo. Tijdens de  “Culturele Nacht” in Uppsala op 19 september 1998, hield men een dienst in de kathedraal van Uppsala, waar onder andere de zogenaamde "Ecce Homo” tentoonstelling werd gehouden. Deze tentoonstelling bestond uit beelden die Jezus niet alleen in een homoseksuele omgeving toonden, maar Hemzelf als homo. Ik kreeg in ieder geval die indruk toen ik de beelden zag. Om Jezus op een dergelijke manier af te beelden tijdens een dienst in de Uppsala kathedraal is voor mij het bewijs van de vreselijke verdorvenheid die zich heeft meester gemaakt van Zweden in de afgelopen dertig jaar.

En als je dan bovendien klikt op de link “Dagens Adrenalinklick” (De dagelijkse adrenalinestoot) en dan op “Homoseksualiteit: een natuurlijke uiting van menselijke seksualiteit, of …..”, vind je dit:

Vóór 1944, werden homoseksuele daden tussen volwassenen als misdadig, verdorven en tegennatuurlijk gezien. In verloop van tijd ging het psychologische inzicht in homoseksualiteit domineren. Men vond de oorsprong ervan in een psychologische gestoordheid die veroorzaakt werd door traumatische gebeurtenissen in de jeugd. In de Medische Encyclopedie (Medicinsk Uppslagsbok), de editie van 1969, door Ack Renander (lange tijd dé medische concordantie in Zweden), staat de volgende definitie: ”Zieke seksuele behoefte, die zich op dezelfde sekse richt”, en in Norstedt’s Encyclopedie (Norstedts Uppslagsbok) van 1973, werd homoseksualiteit uitgelegd als: ”Gestoorde seksuele behoefte die zich op dezelfde sekse richt. Tegenover: heteroseksualiteit, normale seksuele behoefte".

We ’spoelen’ even door naar het Homo Festival 2001, de homoseksuele uitspatting in Stockholm. In de tent die eigendom was van de Liberal Youth Association (het Liberale Jongeren Genootschap) was de hoofdattractie, pijltjes gooien naar grote foto’s van Alf Svensson, de paus, en Ulf Ekman (de leider van ’The Word of Life’; de nieuwe charismatische denominatie in Zweden). In dit geval mag je zeker spreken van een haatcampagne en aanzetting tot geweld, gericht tegen bepaalde mensen en groepen die door die leiders vertegenwoordigd worden. Je kunt je afvragen hoe de media gereageerd zouden hebben als op een religieuze conferentie eenzelfde pijltjes-gooierij naar foto’s van een paar aan ”christenfobie” lijdende RFSL kopstukken, was georganiseerd met de tekst: ”Raak de nichten”. Dat is natuurlijk ondenkbaar bij gelovigen. Maar toch, RFSL deinst er niet voor terug haat op te wekken tegen religieuze mensen. Ze hebben absoluut geen tolerantie tegenover bepaalde groepen mensen. 

Nog meer hedendaagse voorbeelden van aanstichten tot haat door homoseksuelen in Zweden: In het jeugdblad ”Lava”, uitgebracht in juni 2003 door de stad Stockholm (en dus betaald met belastinggelden), stond een cartoon van Siwert Öholm die seks heeft met Alf Svensson. Onder de cartoon stond het volgende stuk tekst, geschreven door de zanger en activist Ujje Brandelius: ”Het draait allemaal om het van de aardbodem wegvagen van een christelijk, verschaald, rottend, mannelijk, oud stinkend verdomd moreel systeem”. De cartoon en de daaronder geschreven tekst werd door Hans-Göran Björk die onder andere journalist is voor de ‘World Today’, (dat sterke banden heeft met ‘The World of Life’) gerapporteerd aan zowel het Departement van Justitie als aan de Ombudsman voor Juridische Zaken (Justitiekanslern; JK, Justitieombudsmannen; JO). Beide instanties dachten dat de uitdrukking ’van de aardbodem wegvagen’ acceptabel was. Vergelijk dat eens met de heftige juridische acties tegen Pastor Āke Green toen hij zich uitsprak tegen homoseksualiteit en andere seksuele zonden.


Klik hier voor de oorspronkelijke tekst in het Zweeds click here (file size: 272 k  )