pre-ref 27  

 

Ref. 27:
Deze referentie (in het Zweeds) gaat over de Zweedse minister-president (Göran Persson) die te kennen heeft gegeven dat dienaars van het evangelie onder de nieuwe wet niet langer mogen zeggen dat homoseksualiteit iets ’onnatuurlijks’ is. In het Nederlands staat er (gedeeltelijk): 


Mogen voorgangers van de kansel preken dat homoseksualiteit iets onnatuurlijks is?

Woensdag zal het parlement beslissen over de nieuwe en zeer omstreden wet, die elke kritiek op homoseksuelen verbiedt. Maar de leiders van de partijen zijn het niet met elkaar eens over hoe de grondwettelijke bepaling toegepast moet worden.     De tegenstanders beweren dat de wet het tot een criminele daad veroordeelt als er uit bepaalde gedeelten van de Bijbel wordt gepreekt en als er bepaalde gedeelten van de Bijbel worden gedrukt.
Göran Persson en Maud Olofsson antwoordden ’nee’ op de vraag of priesters en voorgangers – onder de nieuwe lasterwet – van de kansel mogen zeggen dat homoseksualiteit onnatuurlijk is.


Klik hier voor de oorspronkelijke tekst in het Zweeds click here (file size: 2.2 MB)