pre-ref 41  

 

Ref. 41:
Dit is een referentie naar aanleiding van de recente acties die de Zweedse Missions Association heeft ondernomen. (Zweeds: Svenska Missions Fšrbundet of SMF). In maart 2002 hebben ze homoseksuele voorgangers in hun gelederen toegelaten (zolang de locale gemeentes dat zouden accepteren van geval tot geval). En in juli 2002 ontmoetten ze de Zweedse regering om hen ervan te verzekeren dat homoseksuele voorgangers inderdaad door hen geaccepteerd worden. Onder die voorwaarde had de regering beloofd de financi‘le ondersteuning te continueren van de SMF en wel Ózonder enige restrictiesÓ.  Aan het eind van deze referentie staat (in het Zweeds) een lijst van de 21 denominaties die financiele ondersteuning krijgen van de regering. Vertaald in het Nederlands staat het volgende in het artikel (gedeeltelijk):  


SMF en de regering zijn het eens over homoseksuele voorgangers
De Zweedse Missions Association (Zweeds: ŐSvenska MissionsfšrbundetŐ of SMF) zal bij voortduring financiele ondersteuning krijgen en wel zonder restricties

De dialoog tussen SMF en de regering is nu klaar. De uitkomst van de dialoog is dat SMF financiele ondersteuning zal blijven ontvangen van de regering. Krister Andersson, leider van de SMF beweerde:
"Het is een goed gesprek geweest, in een goede geest en met wederzijds respect.Ó


Klik voor de oorspronkelijke tekst in het Zweeds hier click here (file size: 2.2 MB)