pre-ref 43  

 

Ref. 43:
Deze referentie hoort bij een bijeenkomst die georganiseerd is door de ”HomO” (Homo Ombudsman) om de denominaties, die financiele ondersteuning van de regering krijgen, te leren hoe ze homoseksuelen in hun gelederen moeten verwelkomen. Vertaald in het Nederlands staat er (gedeeltelijk):


HomO: Je mag geen leden weigeren

Vrijheid van godsdienst is beperkt geraakt tot het recht bijeen te komen voor een dienst – en niet meer tot de vrijheid iemand het lidmaatschap van de kerk te kunnen weigeren. Dat was de boodschap die HomO gisteren ventileerde tijdens de bijeenkomst met afgevaardigden van denominaties. Hij wilde antwoord krijgen op een enkele vraag: Welke actie ondernemen denominaties tegen discriminatie van homoseksuelen?

De zeer besproken meeting duurde een uur en een kwartier. Volgens de denominationale delegatie, eindigde de bijeenkomst in een overeenstemming. Er was geen protocol en geen van de vertegenwoordigers van HomO schreef notulen voor deze vergadering ....

Eist een antwoord
De uitkomst was dat Hans Ytterberg van HomO een antwoord eist op een enkele vraag: Hij wil weten of we discrimineren, volgens de definitie in de wet tegen discriminatie …. In zijn presentatie , maakte HohO duidelijk dat vrijheid van godsdienst alleen betekent dat je vrij bent een dienst te organiseren, niet om je leden te kiezen ...
"Ik vertelde hem dat ik in een onafhankelijke denominatie was opgegroeid en dat al dergelijke kerken werken aan goede relaties met alle mensen,” zei Marianne Andreas.
Hans Ytterberg beweerde dat de bal nu bij de denominaties ligt om een nieuwe bijeenkomst te organiseren om dan hun antwoord te geven op de vraag ...


Klik voor de oorspronkelijke Zweede tekst hier click here (file size: 2.2 MB)