pre-ref 44  

 

Ref. 44:
De dag na de vermaning door HomO tegenover onze denominationale afgevaardigden, kwam de regering zelf in actie. Deze referentie gaat over een aankondiging van de regering dat ze een onderzoek zullen doen onder deze denominaties in Zweden die financiele steun van de regering krijgen (21 in totaal), om er zeker van te zijn dat ze hun deuren hebben geopend voor sodomie inclusief de acceptatie van homoseksuele priesters. Vertaald in het Nederlands staat er (gedeeltelijk):  


"De denominaties zullen in de lente onderzocht worden"

De regering moet onderzoeken of de denominaties genoeg geld hebben om de discriminatie van homoseksuelen terug te dringen. Die boodschap werd gisteren overgebracht door de ombudsman voor discriminatie vanwege seksuele geaardheid, HomO, aan de minister van cultuur, Marita Ulvskog.

Reeds de dag na HomO’s bijeenkomst met vertegenwoordigers uit de denominaties die financiele steun van de regering krijgen, zoals we gisteren rapporteerden, belandde de zaak bij de regering. Gaorge Sved, woordvoerder voor HomO, beweerde:
"We hebben te kennen gegeven tijdens een ontmoeting met Marita Ulvskog dat de regering de vinger aan de pols moet houden, en controleren of de denominaties volgens de wet tegen alle vormen van discriminatie opkomen.”
"En welk antwoord heb je gekregen?"
’"Dat de regering vindt dat de wet van toepassing is en gevolgd moet worden.”
De wetsgeschiedenis van financiele steun aan denominaties door de regering vereist dat alle vormen van discriminatie verworpen moeten worden. HomO beweert dat er voorbeelden zijn van kerken waar de wet geschonden is en wil daarom die denominaties onderzoeken met betrekking tot de eis van de wet. De bijeenkomst van dinsdag was een stap in dit onderzoek.


Klik voor de oorspronkelijke Zweedse tekst hier click here (file size: 2.2 MB)