pre-ref 52  

 

Ref. 52:
Deze referentie hoort bij een webpagina van Bridge Builders Christian Church (christelijke kerk van Bruggenbouwers) in Gothenburg. Het oorspronkelijke artikel werd gepubliceerd in de ’Gothenburg Post’ op 2 januari 2002. In het artikel worden enkele verbazingwekkende uitspraken gedaan door de aartsbisschop van de Zweedse kerk.

In het Nederlands staat het volgende in het artikel (gedeeltelijk):  


EEN NIET-CHRISTELIJKE AARTSBISSCHOP

Werd Jezus niet geboren uit de maagd Maria? Gebeurde dat niet in de kribbe in Bethlehem? Was het niet vanwege een uitvaardiging van het rijk dat Jozef en Maria daarheen gingen? Kwamen er geen wijze mannen uit het oosten, geleid door een ster om de pasgeboren koning der Joden te zien?

Als we aartsbisschop K.G. Hammar, en zijn ’Kerstoverdenking’ op TV1 op Kerstavond moeten geloven, kunnen we vandaag de dag nergens meer zeker van zijn. We zouden dus het ’Kerstevangelie’ dat de aartsbisschop presenteerde, moeten geloven, namelijk dat: 

  • Het praten over de maagdelijke geboorte drukt een verlangen uit van de mensheid, vooral de Joden, om met God in verbinding te komen.
  • De aandacht die de geboorte van Jezus trok, moet begrepen worden vanuit het perspectief van die dagen onder de overheersing door de Romeinen.
  • Jezus was niet de ’enige zoon’ – In de Psalmen wordt de koning van Israel beschreven als de zoon van God. Dat Jezus zo genoemd werd heeft meer te maken met zijn kwaliteiten dan met een werkelijk goddelijke erkenning.
  • Het bezoek van de wijzen uit het Oosten wijst eerder op het verlangen van de mens naar een God dan dat het een historisch feit zou zijn.

Als het zo is dat de vertegenwoordiger van de kerk en de theologie de authenticiteit ontkent van de historische feiten die de eerste ooggetuigen, de apostelen ons hebben nagelaten, dan komen de getuigenissen van de wereldse autoriteiten onze kerk binnen. De Britse astronomen David Clark, John Parkinson en Richard Stephenson hebben een paar jaar geleden bekend gemaakt dat ze alle historische documenten ter wereld hadden doorgespit tussen het jaar 10 v. Chr. en 13 n. Chr.. In de annalen van de astronomische observaties in China en Korea hadden ze informatie gevonden over een vreemde ’nova’ die gezien was in de ruimte boven het Midden Oosten ongeveer in het jaar 4 v. Chr., dus rond de tijd dat Christus geboren is.

Ongelukkig genoeg zijn de uitlatingen van de aartsbisschop geen toeval. Integendeel. Het is maar een onderdeel van een groter geheel dat gepubliceerd staat in zijn boek dat vorig jaar is uitgekomen: ”Ecce Homo – Jezus na tweeduizend jaar”. Het komt erop neer dat hij de gezaghebbende bronnen van de historische gebeurtenissen waarop ons christelijke geloof is gebaseerd, verwerpt. Niets van wat Jezus gezegd heeft en gedaan heeft moet letterlijk en serieus opgevat worden.

Deze ontkenning van de authenticiteit van het Bijbelse verslag uit de mond van de aartsbisschop, komt op een moment dat het gezaghebbende Zweedse Bijbel Onderzoek – dat wereldse research methoden gebruikt – juist het tegendeel laat zien, namelijk dat het Bijbelse verslag betrouwbaar is. (Zie Professor Emeritus Birger Gerhardssons verhandeling ‘Memory and Manuscript’, 1961).

Het feit dat de aartsbisschop zelf deze ontkenning openbaar maakt, maakt het nog moeilijker te verteren. Het eerste gedeelte van zijn titel (het ’aarts’ van aartsbisschop) betekent dat hij meer dan wie ook verondersteld wordt het geloof op zuiverheid te bewaken (episkopos) en de onvervalste leer van het evangelie.

Door: Samuel Svensson, Pinkstervoorganger en doctorandus in de exegese van het Nieuwe Testament (Bijbels onderzoek waardoor de boeken van de Bijbel uitgelegd worden).


Klik voor de oorspronkelijke tekst in het Zweeds hier click here (file size: 64 k)