pre-ref 17  

Ref. 17:
Denne referansen er på svensk. Den viser den offentlige opptegningen om hva som skjedde i Parlamentet den skitne dagen (5. juni 2002) da de stemte for å åpne dørene for at homofile partnere kunne adoptere foreldreløse barn. Avgjørelsen kom etter en lang debatt med ikke mindre enn 108 anførsler under paragraf 10, inkludert mange innsigelser. Anføringene og innsigelsene er nummerert fra 21 til 128. Stemmeavgjørelsen er listet under paragraf 18 og utover mot slutten (under ”Lu27, partnerskap, adopsjon osv.”) Oversatt til ditt eget språk kan du lese (utdrag):


Prop. 2001/02:123
LU27 partnerskap, adopsjon osv.
Punkt 1 (Avvisning til forslag om adopsjon og formynderskap)
1. Forslag
2. Reservasjoner (kd)
Stemming:
198 for forslaget
38 for reservasjon
71 fraværende
42 tilstedeværende
Parlamentet godtok forslaget.
Stemmefordeling:
For forslaget:
118 Sosialdemokraterna, 9 Moderaterna, 34 Venstrepartiet, 12 Centerpartiet, 15 Miljøpartiet, 9 Folkepatiet
For reservasjon:
1 Moderaterna, 37 Kristendemokraterna
Avholt fra å stemme: 60 Moderaterna, 4 Centerpartiet, 6 Folkepartiet
Fraværende: 13 Sosialdemokraterna, 11 Moderaterna, 9 Venstrepartiet, 5 Kristendemokraterna 2 Centerpartiet, 1 Miljøpartiet, 1 Folkepartiet
Anne-Katrine Dunker (m) og Runar Patriksson (fp) bemerket at de hadde til hensikt å avholde seg fra å stemme, men var blitt markert for ”Ja”.


For å se den originale teksten på svensk klikk her (file size: 696 k)