pre-ref.28

Ref. 28:

Ten odsyłacz (w j. szwedzkim) pokazuje serdeczne zaproszenie i powitanie premiera w tym samym miesiącu, kiedy ogłosił on, że homoseksualizmu nie można już nazywać z kazalnicy czymś ‘nienaturalnym’, - żeby przemówił do 1000 kaznodziejów w kościele Filadelfia w Sztokholmie. Przetłumaczony na twój język mówi on (w części):

Premier Goran Parsson spotka się z 1000 kaznodziejów Zielonoświątkowych w kościele Filadelfia w Sztokholmie w przyszłym tygodniu. Został on zaproszony na ‘Tydzień Kaznodziejów’ denominacji Zielonoświątkowej, która w tym roku będzie rozważała zadania jakie stoją przed kościołami chrześcijańskimi w naszym kraju. Będzie to pierwsza wizyta premiera na tygodniu kaznodziejów denominacji Zielonoświątkowej. Goran Parsson obiecał, że będzie tam w czwartek po południu, żeby przywitać zebranych. Będzie miał możliwość, żeby nam powiedzieć jak on widzi rolę ruchów narodowych w naszym kraju.

Żeby zobaczyć oryginalny dokument w j. szwedzkim kliknij tutaj (rozmiar pliku: 488 k)