pre-ref 17  


Ref. 17:
Kjo referencë është në suedisht.  Tregon procesverbalin publik të asaj që ndodhi në parlament në atë ditë vendimtare (5 qershor 2002) kur ata votuan për hapjen e dyerve për birësimin e jetimëve nga partnerët homoseksualë. Vendimi u ndoq nga në debat i gjatë me jo më pak se 108 ’deklarata’ (në suedisht: “anföranden”) nën paragrafin 10, duke përfshirë edhe shumë kundërshtime. Deklaratat dhe kundërshtimet u numëruan nga 21 deri në 128. Procesverbali i votimit u tregua në paragrafin 18 afër fundit (nën “LU27;  Partnershipi, birësimi, etj.”).  I përkthyer në gjuhën tuaj procesverbali i votimit lexon:


Prop. 2001/02:123
LU27 Partnershipi, birësimi etj.
Pika 1 (Kundërshtim i propozimit të birësimit dhe kujdestarisë)
1. Propozim
2. Hedhje poshtë (kd)
Votimi:
198 në favor të propozimit
38 në favor të hedhjes poshtë
71 abstenuan
42 mungojnë
Parlamenti e miratoi propozimin.
Shpërndarja e votave të hedhura:
Në favor të propozimit:
118 Social Demokratë, 9 të Moderuar, 34 Parti e Majtë, 12 Parti e Qendrës, 15 Parti Ambjentaliste, 9 Parti e Popullit
Në favor të hedhjes poshtë:
1 i Moderuar, 37 Kristian Demokratë
Abstenuan: 60 të Moderuar, 4 Parti Qendrore, 6 Parti Popullore
Mungonin: 13 Social Demokratë, 11 të Moderuar, 9 Parti e Majtë, 5 Kristian Demokratë 2 Parti e Qendrës, 1 Parti Ambjentaliste, 1 Parti e Popullit
An-Katrine Dunker (m) and Runar Patriksoni (fp) thanë që kishin qëllim të abstenonin, por e hodhën votën “në favor”


Për të parë tekstin origjinal në suedisht klikoni këtu (madhësia e skedarit: 696 k)