pre-ref 18  


Ref. 18:
Kjo referencë (në suedisht) është e një interviste në Bota Sot (në suedisht ‘Världen idag’) e Lars Ahlin, Kryetari i Shoqatës Suedeze të Psikologëve. Ai po flet për ligjin e ri i cili lehtëson çiftet lezbike për të mbetur me barrë. Argumenti (për fëmijët të cilëve nuk i jepet as nënë e as baba gjatë rritjes) sigurisht që nuk është me të njëjtën rëndësi për birësimet homoseksuale. E përkthyer në gjuhën tuaj lexon (pjesërisht):


Një mungesë e plotë e kuptimit të nevojave të fëmijëve
Shoqata Suedeze e Psikologëve rreth të drejtave për inseminimin artificial:

Mes shumë zërave kritikë kundër propozimit të qeverisë për të lejuar të ashtuquajturat shtatëzani të ndihmuara për femrat homoseksuale gjejmë edhe Shoqatën Suedeze të Psikologëve. Shoqata deklaron në mendimin e tyre me shkrim: ‘Statuti i propozuar tregon një mungesë të plotë të nevojave të fëmijës’... ‘Ne zakonisht nuk shprehemi në mënyrë të tillë nëse nuk besojmë që ishte një e metë shumë e madhe e propozimit. Mungesa jonë e diturisë se si një fëmijë ndikohet nga rritja nga ana e dy prindërve të të njëjtit seks është një problem i madh. Ne kemi zgjedhur të mendojmë nga këndvështrimi i fëmijës meqenëse nuk ka njohuri të plotë nga provat e hulumtimeve të bëra. Sigurisht që është një dilemë morale por ne nuk duhet të eksperimentojmë me fëmijët. Nëse do të kishim ditur me siguri që fëmijët nuk do të viheshin përballë rreziqesh të padashura, atëherë do të ishte ndryshe. Por fëmijët nuk mund të flasin vetë.


Për të parë tekstin origjinal në suedisht klikoni këtu (madhësia e skedarit: 968 k)