pre-ref 17  


Ref. 17:
Ova referenca je na švedskom.  Ona pokazuje javni zapis onog što se dogodilo u parlamentu tog sudbonosnog dana (5. Juna, 2002) kada su izglasali da omoguće seksualnim partnerima da usvajaju decu.  Toj odluci je predhodila duža rasprava na kojoj je dato ne manje od 108 ‘izjava’ (Šv.: “anföranden”) pod paragrafom 10.  Ove izjave i odgovori na te izjave su pod rednim brojevima od 21 do 128.  Zapisnik o glasanju se nalazi pri kraju paragrafa broj 18. (pod “LU27;  Partnerstvo, usvajanje itd.”).  Preveden na vaš jezik zapisnik o glasanju glasi:


Predlog. 2001/02:123
LU27 Partnerstvo, usvajanje itd.
Tačka 1 (Otklanjanje predloga o usvajanju i starateljstvu)
1. Predlog
2. Rezervacija (kd)
Glasanje:
198 za predlog
38 protiv
71 suždržani
42 neprisutni
Parlament je usvojio predlog.
Raspodela datih glasova:
Za predlog: 118 Socijal Demokrata, 9 Umereni, 34 Levica, 12 Centralna partija, 15 Ekološka partija, 9 Narodna partija
Protiv predloga: 1 Umeren, 37 Hrišćanske demokrate
Suždržani: 60 Umerenih, 4 Centralna partija, 6 Narodna partija
Neprisutni: 13 Socijal Demokrata, 11 Umerenih, 9 Levica, 5 Hrišćanske demokrate, 2 Centralna partija, 1 Ekološka partija, 1 Narodna part.
Ane-Katrine Dunker (u) and Runar Patrikson (pp) su pribeležili da su nameravali da budu uzdržani ali su zabeleženi kao da su glasali “Za”


Da vidite tekst u originalu na švedskom kliknite ovde (veličina dokumenta: 696 k)