อ้างอิง  pre - ref  17


อ้างอิง   Ref.  17  :

      คำอ้างอิงนี้เป็นภาษาสวีเดน   มันแสดงให้เห็นถึงรายงานบันทึก ของสาธารณะชนว่าเกิดอะไรขึ้น ในรัฐสภา ในวันที่สกปรกเห็นแก่ตัว วันนั้น  (วันที่   5   มิถุนายน,  2002)    เมื่อเขาทั้งหลายได้เปิดประตู สำหรับการรับบุตรบุญธรรมเด็กกำพร้า ให้กับคู่ร่วมเพศของพวกเกย์   การตัดสินใจนี้ได้ถูกดำเนินการ โดยการอภิปรายอันยาวนานกับ  “ถ้อยแถลง”  ที่ไม่น้อยกว่า  108  คำแถลงภายใต้วรรคที่  10 ,   รวมถึงการโต้แย้งหลาย ๆ ครั้ง   คำถ้อยแถลงและการโต้แย้ง อยู่ในจำนวนที่  21   ต่อ  128   รายงานผลการลงมติ ได้ขึ้นอยู่ในรายการภายใต้วรรคที่  18   ไปจนถึงตอนจบ  (ภายใต้  “LU 27 ;  ความสัมพันธ์ที่เป็นหุ้นส่วนกัน,   การรับบุตรบุญธรรม  ฯลฯ” )   ถูกแปลเป็นภาษาของคุณ บันทึกของการลงมติเขียนไว้ว่า  :

Prop. 2001/02:123

ข้อเสนอญัตติ,  2001/02:123

LU  27   ความสัมพันธ์ที่เป็นหุ้นส่วนกัน,   การรับบุตรบุญธรรม  ฯลฯ

ข้อที่ 1  (การปฏิเสธของข้อเสนอญัตติ ที่เกี่ยวข้องกับการรับบุตรบุญธรรม และผู้ปกครอง)

1.  ข้อเสนอญัตติ

2.  การสงวนไว้  (kd)

ผลการลงมติ  :

198  เห็นชอบต่อการเสนอญัตติ

38   เห็นชอบกับการสงวนไว้

71   งดลงคะแนนเสียง

42   ขาดการประชุม

รัฐสภาได้ผ่านญัตติข้อเสนอ

การกระจายคะแนนเสียงที่ได้ลงมติ 

เห็นชอบกับข้อเสนอของญัตติ  :  118  Social  Democrats,   19  Moderates,  34  Left  Party,  12  Center  Party,  15  Environment  Party,  9 People’s  Party

เห็นชอบกับการสงวนไว้  1  Moderate,  37  Christian  Democrats

งดเว้นลงคะแนนเสียง  :  60  Moderates  Party,  4  Center  Party,  6  People’s  Party

ขาดการประชุม  :  13  Social  Democrats,  11  Moderates  Party,  9  Left  Party,  5  Christian  Democrats,  2  Center  Party,  1 Environment  party,  1  People’s  Party

Anne - Katrine  Dunker  (M)  และ  Runar  Patriksson  (fp)  ให้ข้อสังเกตไว้ว่า เขาตั้งใจที่จะงดเว้นการออกเสียง แต่ถูกทำเป็นเครื่องหมายเป็น  “ใช่” แทน

เพื่อจะอ่านข้อมูลต้นฉบับ เป็นภาษาสวีเดน   คลิกที่นี่  (ขนาดแฟ้ม  :  696  k )