อ้างอิง  pre - ref  18


อ้างอิง   Ref.  18 :

       คำอ้างอิงนี้  (เป็นภาษาสวีเดน)   เป็นการให้สัมภาษณ์ ในหนังสือพิมพ์โลกวันนี้  (ภาษาสวีเดน  ‘Varlden  idag’)  ของ   Lars  Ahlinประธานสมาคมจิตวิทยา ของประเทศสวีเดน  (Chairman  of  the  Swedish  Society  of  Psychologist)   เขาได้พูดถึงเกี่ยวกับกฎหมายฉบับใหม่ ซึ่งช่วยให้คู่เลส- เบี้ยน สามารถทำให้ตั้งครรภ์เทียมได้อย่างสะดวก    ข้อโต้แย้ง  (เกี่ยวกับเด็กผู้ซึ่งไม่มีทั้งแม่และพ่อ ในขณะที่เจริญเติบโตขึ้นมา)   เป็นสิ่งที่ตรงประเด็นเท่ากัน กับการรับบุตรบุญธรรมของพวกเกย์   ถูกแปลเป็นภาษาของคุณ และเขียนไว้ว่า      (ในบางส่วน)  :

A  total  lack  of  understanding  of  the  child’s  need

The  Swedish  Society  of  Psychologists  about  the  right  to  artificial  insemination :

การขาดความเข้าใจต่อความต้องการ ของเด็กอย่างสิ้นเชิง

สมาคมจิตวิทยาของประเทศสวีเดน เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ ในการทำให้ตั้งครรภ์เทียม

      ท่ามกลางของเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลาย ๆ ครั้ง ที่มีต่อข้อเสนอของรัฐบาล ที่อนุญาตให้กับสิ่งที่เรียกว่า การช่วยเหลือทางการแพทย์  เพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ สำหรับผู้หญิงเลสเบี้ยน    ทางสมาคมได้แสดงความคิดเห็น โดยประกาศไว้เป็นลายลักษณ์อักษร :  ‘ข้อเสนอของบทบัญญัติ แสดงให้เห็นถึงการขาดความเข้าใจ ของความต้องการของเด็กอย่างสิ้นเชิง’ …… ‘พวกเราปกติไม่เคยแสดงความคิดเห็นด้วยตัวเอง ในวาระเช่นนี้ถ้าเราไม่เชื่อว่า มันเป็นการบกพร่อง ที่ใหญ่มากของข้อเสนอ   การขาดความรู้ของเราถึงผลกระทบต่อเด็ก โดยที่ถูกเลี้ยงดูจากผู้ปกครอง  2  คนที่เป็นเพศเดียวกันนั้น เป็นปัญหาใหญ่  พวกเราได้เลือกที่สันนิษฐานในมุมมองของเด็ก  ในเมื่อไม่มีความรู้ที่เพียงพอจากการค้นคว้าวิจัย บนพื้นฐานของหลักฐาน   แน่นอนว่ามันเกี่ยวกับความรู้สึกผิดชอบ ในสภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก  แต่เราจะต้องไม่เอาเด็กมาเป็นตัวทดลอง    ถ้าเราได้รู้แล้วอย่างแน่นอนว่าเด็ก ๆ  จะไม่ถูกเปิดโล่งต่อการเสี่ยงที่ไม่จำเป็น,   นั่นมันจะเป็นอะไรที่แตกต่าง   แต่เด็ก ๆ ไม่สามารถที่พูดแทนตัวเองได้

เพื่อจะอ่านข้อมูลต้นฉบับ เป็นภาษาสวีเดน   คลิกที่นี่  (ขนาดแฟ้ม  968  k )