อ้างอิง  pre - ref  20


อ้างอิง  Ref. 20 :

       คำอ้างอิงนี้  (เป็นภาษาอังกฤษ)  ได้มาจาก  เป็นพ่อตลอดชีวิต,   เป็นแหล่งข้อมูลที่เยี่ยมยอดมากจาก   NARTH   (สมาคมการค้นคว้าวิจัย และบำบัด ของคนรักร่วมเพศแห่งชาติ)   (National  Association  of  Research  and  Therary  of  Homosexuality)   และเขียนบทประพันธ์ โดย  Dale  O’ Leary  เดล โอ เลียรี่  ถูกแปลเป็นภาษาของคุณแล้ว เขียนไว้ว่า  (ในบางส่วน)

CHILDHOOD  EXPERIENCES  OF  HOMOSEXUAL  MEN

ประสบการณ์ของชายรักร่วมเพศ ในวัยเด็ก

โดย  Dale  O’Leary

พฤษภาคม  1998

For  National  Association  of  Research  and  Therapy  of  Homosexuality  (NARTH)

เพื่อสมาคมการค้นคว้าวิจัย และบำบัดของคนรักร่วมเพศแห่งชาติ   (NARTH)

       สำหรับเด็กผู้ชายธรรมดาทั่วไปแล้ว, การพัฒนาการเป็นเส้นทางที่คาดเดากันได้   เขาได้เกิดมาเป็นเด็กผู้ชาย โดยกำเนิด และได้ค้นพบตั้งแต่ต้นว่า มนุษย์เราถูกแบ่งออกเป็น  2 กลุ่มคือเป็นเพศชายและเพศหญิง  เด็กผู้ชายหาเอกลักษณ์กับเพศชายคนอื่น, โดยเฉพาะพ่อของเขา และเอาอย่างความประพฤติของเพศชาย ความประพฤติเหล่านี้ทำให้ได้ผลยิ่งขึ้น โดยผู้ใหญ่และเด็กคนอื่น ๆ   เขาเข้าร่วมกับกลุ่มเด็กผู้ชายคนอื่น ๆ  ที่มีฐานะเท่าเทียมกัน  ฮอร์โมนในร่างกาย ของเขาสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงในสมอง ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อน และสนับสนุนรูปแบบความประพฤติของเพศชาย เขามีความดึงดูดทางเพศต่อเพศอื่น - - - กล่าวคือเด็กผู้หญิง - - -   และค่อนข้างจะจินตนาการนึกฝันเกี่ยวกับการเผชิญหน้า เรื่องทางเพศลงท้ายด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมทางเพศ กับผู้หญิง   Leanne  Payne,  ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่ง เกี่ยวกับการรักษาการแตกแยกทรุดโทรมของเรื่องเพศ, ได้อธิบายเกี่ยวกับ การเป็นผู้ชายไว้ว่า  ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้,  แต่เป็นคุณภาพที่จะต้องมีความสามารถ ในการเลือกเฟ้นและรู้จากประสบการณ์  ซึ่ง  Mr. Payne  เห็นด้วยว่าความเป็นผู้ชาย ภายในตัวเด็กผู้ชายเอง ให้ออกไปข้างหน้าจากความเป็นผู้ชายภายนอก  (Payne  1985,  หน้า 11)   ในบางกรณี, อย่างไรก็ดี, การพัฒนาการตามปกติไม่ได้เกิดขึ้น  เขาอาจจะมีประสบการณ์จากการปฏิเสธจากพ่อของเขา หรือจากเพื่อน ๆ หรือทั้งสองอย่าง  เขาอาจจะปฏิเสธพ่อของเขา ในฐานะที่เป็นต้นแบบเด็กผู้ชาย อาจจะเคยแสดงความคิดเห็น เมื่อตอนยังเยาว์วัยปรารถนา ที่จะเป็นเด็กผู้หญิง และลอกแบบพฤติกรรมของผู้หญิงมากกว่า ลอกแบบผู้ชาย หรือว่าเขาอาจจะรู้ว่าเขาเป็นผู้ชาย แต่รู้สึกว่าเป็นผู้ชายไม่พอ   ตอนที่วัยหนุ่มเข้าใกล้เข้ามา ความปรารถนาเป็นผู้ชาย อาจจะถูกแปลงสภาพเป็นการดึงดูดทางเพศ กับผู้ชายคนอื่น,  ทำให้เขาเกิดนึกฝันจินตนาการเกี่ยวกับ ผู้ชายมากกว่า ผู้หญิง และทำให้เขาลงเอย ด้วยการนำพาเขาให้ไปเข้าร่วม ในพฤติกรรมทางเพศกับผู้ชาย  หัวข้อต่อไปนี้จะเปรียบเทียบประสบการณ์ ขณะยังเยาว์วัยของคนเหล่านั้น ผู้ซึ่งได้พัฒนาเป็นผู้ชายอย่างเต็มรูปแบบ และหาเอกลักษณ์เป็นชาย ที่รักเพศตรงข้าม, เปรียบเทียบกับพวกที่ไม่ได้เป็น

เพื่อจะอ่านข้อมูลต้นฉบับและ เพื่อโอกาสในการดาวน์โหลดบทบางบท ในหนังสือ  เป็นพ่อตลอดชีวิต  Father’s  for  Life   (เป็นภาษาอังกฤษ)

  คลิกที่นี่  (ขนาดแฟ้ม  144  k )