อ้างอิง  pre - ref  41

อ้างอิง  Ref. 41:

       นี่เป็นคำอ้างอิง ถึงการกระทำเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยสมาคมทูตสวรรค์ของสวีเดน  (ภาษาสวีเดน : Svenska  Missions  Forbundet  หรือ SMF) ในเดือนมีนาคม,  2002 พวกเขาเหล่านั้น ได้ยอมรับบาทหลวงที่เป็นชายรักร่วมเพศเข้าเป็นพวกของเขา   (ตราบใดที่คริสต์ศาสนิกชน ในท้องถิ่นจะยอมรับได้บนพื้นฐาน ของข้อเท็จจริง)   และในเดือนกรกฎาคม,  2002  เขาเหล่านั้น ได้เข้าพบกับตัวแทนของรัฐบาลสวีเดน  เพื่อให้ความมั่นใจว่าบาทหลวง ที่เป็นชายรักร่วมเพศ ได้รับการยอมรับแล้วโดยแท้จริง โดยการพบปะกันนี้เป็นเงื่อนไข ให้รัฐบาลสัญญาว่า จะยังคงให้เงินทุนสนับสนุนกับ  SMF   ต่อไป   โดยปราศจากการบังคับใด ๆ ท้ายของการอ้างอิงนี้เป็นรายชื่อ   (เป็นภาษาสวีเดน)  ของ  21 นิกายทางศาสนาที่ ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาล  ถูกแปลเป็นภาษาของคุณแล้ว บทความได้เขียนไว้ว่า  (ในบางส่วน) :

SMF  และรัฐบาลได้มีความเห็นที่ตรงกัน เกี่ยวกับบาทหลวงที่เป็นชายรักร่วมเพศ   (SMF  and  the  government  in  agreement  about  homosexual  pastors)

สมาคมทูตสวรรค์ของสวีเดน  (ภาษาสวีเดน : Svenska  Missions forbundet’   หรือ  SMF) จะยังคงได้รับเงินทุนสนับสนุนอีกต่อไป โดยปราศจากการบังคับใด ๆ

      การสนทนากันระหว่าง  SMF   และรัฐบาลได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  ผลลัพธ์ของการสนทนาคือสมาคม  SMF  จะยังคงได้รับเงินทุนสนับสนุน จากรัฐบาล   Krister  Andersson, หัวหน้าของสมาคม  SMF ได้แถลงไว้ 

       “มันเป็นการคุยกันที่ดีมาก, ในเจตนาที่ดี, และด้วยความเคารพ

เพื่อที่จะอ่านข้อมูลต้นฉบับเป็นภาษาสวีเดน   คลิกที่นี่  (ขนาดแฟ้ม  2.2  MB )