อ้างอิง  pre - ref  43

อ้างอิง  Ref. 43:

       คำอ้างอิงนี้ เป็นการชุมนุมกันจัดโดยกลุ่ม   HomO  (Homo  Ombudsman องค์กรของคนรักร่วมเพศ ที่ตั้งขึ้นมีหน้าที่รับฟัง  และตรวจสอบคำกล่าวหาของพลเรือน ที่มีต่อเกย์) ที่บรรยายต่อลัทธินิกายเหล่านั้น ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาล ถึงวิธีที่เขาจะต้องให้การต้อนรับ คนรักร่วมเพศให้เข้ามาเป็นพวก  ถูกแปลเป็นภาษาของคุณแล้ว มันเขียนไว้ว่า   (ในบางส่วน) :

HomO :  คุณจะไม่ปฏิเสธ ไม่บอกปัดต่อสมาชิก  (HomO : You  are  not  to  deny  members)

      เสรีภาพของความเชื่อทางศาสนา ถูกจำกัดสิทธิของการชุมนุม เพื่อสวดมนต์ในโบสถ์  -  ไม่ใช่ปฏิเสธความเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์ ของคนที่ไปโบสถ์ นั่นเป็นข่าวสารเมื่อวานนี้จาก  HomO  ระหว่างการชุมนุมกันกับผู้แทนลัทธินิกายต่าง ๆ ของพวกเกย์  เขาต้องการคำตอบ ต่อเพียงคำถามเดียวคือ  ลัทธินิกายต่าง ๆ ของพวกเกย์จะดำเนินการอะไร  เพื่อที่จะต่อต้านขัดขวาง หรือโต้ตอบการเลือกปฏิบัติกับ คนรักร่วมเพศ ?

       หลังจากหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาที ของการประชุมที่ถูกกล่าวขวัญกันมากก็ได้สิ้นสุดลง ตามที่คณะผู้แทนของลัทธินิกายต่าง ๆ ได้กล่าวไว้ว่า,  การประชุมสิ้นสุดลงด้วยความเห็นที่ตรงกัน

ต้องการคำตอบ

      อย่างที่มันปรากฏผลออกมา, ผู้แทนของ  HomO,  Hans  Ytterberg  เรียกร้องต้องการคำตอบต่อคำถามหนึ่งเขาต้องการที่จะรู้ว่า เราเลือกปฏิบัติต่อพวกเกย์หรือไม่, อย่างที่ให้คำจำกัดความไว้ ในกฎหมายต่อการเลือกปฏิบัติ  และอย่างที่ได้ให้คำจำกัดความไว้ในกฎหมายอาญา......... ในการเป็นผู้แทนของเขา,   HomO ได้แสดงอย่างชัดเจนว่าเสรีภาพทางด้านศาสนา แค่เพียงมีความหมายว่า  เสรีภาพที่จะดำเนินการทางด้านสวดมนต์ ในโบสถ์, ไม่ใช่ที่จะเลือกสมาชิกของคุณ................

กระผมบอกกับเขาว่า ผมได้เติบโตขึ้นมาในลัทธินิกายเป็นคนตัวของตัวเอง ไม่อยู่ภายใต้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนของใคร  และนั่นโบสถ์ที่ว่าเหล่านั้น ได้กระทำสิ่งที่ดีต่อความสัมพันธ์กับคนทั้งหมด   Marianne  Andreas  ได้กล่าวไว้

Hans  Ytterberg  ได้แถลงไว้ว่ามันขึ้นอยู่กับลัทธินิกายต่างๆ ที่จะเลือกวันสำหรับการประชุมครั้งใหม่ ตอนที่เขามีแผนการที่จะตอบคำถาม

เพื่อที่จะอ่านข้อมูลต้นฉบับ เป็นภาษาสวีเดน   คลิกที่นี่  (ขนาดแฟ้ม  2.2  MB )