อ้างอิง  pre - ref  44

อ้างอิง  Ref. 44:

      หลังจากวันที่ได้บรรยายโดย   HomO  กับผู้แทนลัทธินิกายในคริสต์ศาสนาต่าง ๆ ของเราแล้ว, ตัวรัฐบาลเอง ก็ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วย คำอ้างอิงนี้ เป็นการประกาศโดยรัฐบาลว่า  เขาจะสืบสวนลัทธินิกายต่างๆ ในประเทศสวีเดน ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาล  (ทั้งหมด  21 นิกาย), เพื่อที่จะให้แน่ใจว่า  พวกเขาได้เปิดประตูกว้าง ให้กับการร่วมเพศทางทวารหนักที่ผิดธรรมชาติ, รวมถึงการยอมรับพระที่เป็นชายรักร่วมเพส ได้ถูกแปลเป็นภาษาของคุณแล้ว มันเขียนไว้  (เป็นบางส่วน)  :

ลัทธินิกายในศาสนาคริสต์ต่าง ๆ  จะถูกสืบสวนในระหว่างฤดูใบไม้ผลิ”  (The  denominations  will  be  investigated  during  the  spring)

รัฐบาลจะต้องสืบสวนว่าลัทธินิกายต่างๆ   ได้กระทำเพียงพอหรือไม่ที่จะขัดขวางการเลือกที่รักมักที่ชัง  หรือเลือกปฏิบัติต่อคนรักร่วมเพศ  ข่าวสารนั้นได้ถูกส่งไปที่รัฐมนตรีวัฒนธรรม  Marita  Ulvskog  โดยคณะกรรมการมีหน้าที่รับฟัง  และตรวจสอบการกล่าวหาของพลเรือน ต่อการเลือกปฏิบัติเนื่องจากทัศนะคติ เกี่ยวกับเรื่องเพศ, 

      หลังจากการประชุมของ   HomO วันนั้นกับผู้แทนของลัทธินิกายต่าง ๆ ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาล,   อย่างที่เราได้รายงานไปแล้ว เมื่อวานนี้, เรื่องก็ได้ถึงบนหน้าตักของรัฐบาล  George  Sved, โฆษกของ  HomO, ได้กล่าวแถลงไว้ว่า  :

       “พวกเราได้แถลงไว้ ในการประชุมกับ  Marita  Ulvskog   ว่ารัฐบาลควรที่จะติดตามดูว่า ลัทธินิกายต่าง ๆ จะยินยอมทำตามหรือไม่  ที่จะทำงานเพื่อต่อต้าน การเลือกที่รักมักที่ชังในทุกรูปแบบ

       และคุณได้รับคำตอบอะไร?

       นั่นมันเป็นความคิดเห็นของรัฐบาลว่า กฎหมายใช้บังคับได้ และจะต้องทำตาม

       ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับนิติบัญญัติของกฎหมาย เกี่ยวกับเงินทุนสนับสนุนโดยรัฐบาล ที่มีต่อลัทธินิกายต่าง ๆ ในศาสนาคริสต์เรียกร้องต้องการ ว่าการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ จะต้องถูกปฏิเสธ   HomO แสดงความพอใจว่ามีตัวอย่างในโบสถ์ ที่มีการฝ่าฝืนกฎหมาย  และต้องการที่จะ สืบสวนฐานะของลัทธินิกายต่างๆ  ในศาสนาคริสต์ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องของเขา การประชุมในวันอังคารเป็นก้าวก้าวหนึ่ง ในการสืบสวน

เพื่อที่จะอ่านข้อมูลต้นฉบับ เป็นภาษาอังกฤษ  คลิกที่นี่  (ขนาดแฟ้ม  2.2  MB )