อ้างอิง  pre - ref  47

อ้างอิง  Ref. 47:

      ในความตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง ที่พระ  Hedin ได้ประณามการเทศนาธรรมของพระ  Green  ผู้นำของขบวนการใหม่ ที่มีบุคลิกพิเศษที่ทำให้คนเลื่อมใสเชื่อ คำสอนแห่งชีวิต  The  Word  of  Life  (ภาษาสวีเดน  Livets  Ord)  พระ Pastor  Ulf  Ekmanได้แสดงให้เห็นถึงความเต็มใจ ของเขาที่สนับสนุนพระ  Pastro  Green  ขบวนการคำสอนแห่งชีวิต ไม่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสวีเดน  ในวันที่  2 สิงหาคม,  2004  - ประมาณ  2  หรือ  3 สัปดาห์ หลังจากได้ประณามการเทศนา ของพระ  Green  -  ,  หนังสือพิมพ์ชื่อโลกวันนี้  The  World  Today  (ภาษาสวีเดน Varlden  Idag) – ค่อนข้างจะมี ความเกี่ยวดอง กับขบวนการคำสอนแห่งชีวิต - ได้ตีพิมพ์บทความดังต่อไปนี้ (ได้แปลเป็นภาษาอังกฤษของคุณแล้ว ในบางส่วน)

พระ  Ake  Green  ได้รับความสนับสนุนจากประชาชน  5500 คน  (Ake  Green  received  support  from  5500  people)

พระ  Ulf  Ekman  พูดเกี่ยวกับการขาดแคลนความรัก ในประเทศของเรา

ไม่มีความรักในประเทศของเรา

นั่นเป็นจุดเริ่มต้น ในการเทศนาธรรมของพระ  Ulf  Ekman  ในระหว่างการสวดมนต์วันสุดท้าย ของการประชุมยุโรป  European  Conference เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

ในการเทศนาธรรมของเขา,  เขาก็ได้พูดเกี่ยวกับการพิพากษาตัดสินว่า มีความผิดของพระ ในนิกายคริสต์ศาสนาของพระ   Paster  Ake  Green ในจำนวนหลาย ๆ เรื่องเขาพูดว่า :

มันเป็นความเจ็บปวด สำหรับชาวคริสต์ศาสนิกชน ในประเทศสวีเดน เมื่อไม่มีผู้นำของนิกายแม้แต่คนเดียว ได้ให้ความสนับสนุนต่อพระ  Ake  Green

       “โบสถ์ของพระเจ้าในโลกนี้ จะเป็นผู้คุ้มครอง และเป็นแสงสว่างในความมืด  ความชอบธรรมด้วยตนเอง และการประนีประนอมเป็นสองช่องทาง ทำให้เราไม่ได้รับกำลังความสามารถ ที่เราต้องการสำหรับภาระกิจนี้   ถ้าเรามีไม่พอ, เช่นนั้นบาป,  ความชั่วจะเข้ามาแทน และพระ  Ulf  Ekman ได้กล่าวต่อ, และดังนั้นเขาได้เริ่ม ที่จะพูดเกี่ยวกับคำตัดสินว่า มีความผิดของพระ Ake  Green   และปัญหาเกี่ยวกับวิถีดำเนินชีวิต ของผู้ชายรักร่วมเพศ

       พระเจ้าให้พรพระ  Ake  Green” พระ  Ulf  Ekman พูดไว้, และก็มีการตบมือที่เกิดขึ้นเอง โดยตามธรรมชาติ  และชาวคริสต์ศาสนิกชนก็ได้ลุกขึ้นยืน เพื่อให้ความเคารพต่อพระ Ake  Green

เพื่อที่จะอ่านข้อมูลต้นฉบับ เป็นภาษาสวีเดน คลิกที่นี่  (ขนาดแฟ้ม  1.1  MB )