อ้างอิง  pre - ref  52

อ้างอิง  Ref. 52:

       คำอ้างอิงนี้คือคำอ้างอิง จากบนหน้าเวปไซด์ โดยองค์กรของโบสถ์ชื่อสะพานเชื่อมต่อ กับศาสนาคริสต์  Bridge  Builders  Christian  Church  (ภาษาสวีเดน Brobyggarna  Kristen  Forsamling)   ในเมือง  Gothenburg  บทความต้นฉบับได้ถูกตีพิมพ์ ไว้ในหนังสือพิมพ์ชื่อ  The  Gothenburg  Post ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในวันที่  2 มกราคม, 2002   บทความนั้นได้สนทนา เกี่ยวกับการแถลงการณ์ที่น่าประหลาดใจ ของพระราชาคณะชั้นสูง  ของศาสนาคริสต์ในประเทศสวีเดน  (ภาษาสวีเดน Svenska  Kyrkan)

ได้แปลเป็นภาษาของคุณแล้ว และบทความเขียนไว้ว่า  (ในบางส่วน)  :

พระราชาคณะ ที่ไม่ใช่คน ที่นับถือศาสนาคริสต์   A  NON - CHRISTIAN  ARCHBISHOP

       พระเยซูไม่ได้เกิดจากหญิงสาว ที่ประพฤติพรหมจรรย์, พระนางเจ้าแมรี่หรือ ? มันไม่ได้เกิดขึ้นในรางใหญ่ใส่หญ้าฟาง ในคอกม้าที่พระเยซูนอน ตอนประสูติในเมือง  Bethlehem หรือ ?  มันไม่ได้เกี่ยวข้อง กับการนับจำนวนประชากรที่  Josef  และ Mary ไปที่นั่นหรือ ?  และไม่ใช่คนที่เฉลียวฉลาด ( ผู้รู้ ) ที่มาจากทางทิศตะวันออก, โดยที่ดวงดาวบนท้องฟ้า เป็นเครื่องชี้นำเขามา, ที่มามองดูผู้ยิ่งใหญ่ ที่เพิ่งเกิดมาของชาวยิวหรือ ?

       ถ้าพระราชาคณะ  KG  Hammar,   และ  ความคิดเกี่ยวกับวันคริสต์มาส ของเขาในรายการโทรทัศน์  TV1  ในวันที่  24 ธันวาคม  ซึ่งเป็นวันสุกดิบ ก่อนวันคริสต์มาส, เป็นที่เชื่อถือได้แล้วพวกเรา ก็ไม่สามารถที่จะแน่ใจในทุกวันนี้ ได้อยู่สิ่งหนึ่งหรืออื่น ๆ  แต่แทนที่จะเชื่อถือใน  วันคริสต์มาส ที่มีชื่อประวัติ และคำสั่งสอนของพระเยซู  (Christmas  Gospel) ที่พระราชาคณะ  KG  Hammar ได้นำเสนอ  กล่าวคือ  :

       -  ได้พูดเกี่ยวกับการเกิด ที่ไร้มลทินที่แสดงออกถึงความโหยหา ของมนุษยชาติ, โดยเฉพาะคนชาวยิว, ที่จะเชื่อมโยงกับพระผู้เป็นเจ้า

       - ความสนใจต่อการเกิดของพระเยซู  และบริเวณแวดล้อมที่ถูกเข้าใจในมุมมอง ของการกดขี่ข่มเหงโดยชาวโรมันในยุคนั้น

       - พระเยซูไม่ใช่เป็นลูกชาย   เพียงคนเดียว  - เพลงสวดมนต์ในคริสต์ศาสนาที่อธิบาย ถึงพระราชาของอิสราเอล   (Israel’s king) ว่าเป็นลูกชาย ของพระผู้เป็นเจ้า  และที่ว่าพระเยซูได้ถูกตราหน้า ที่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของตนเองมากกว่า การยอมรับที่แท้จริงที่มาจากสวรรค์

       - การมาเยี่ยมเยือนของผู้ฉลาดรอบรู้ ที่มาจากทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นการแสดงออกของมนุษยชาติ  ที่มีความปรารถนาที่จะมี พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าความจริง ทางด้านประวัติศาสตร์

       เมื่อผู้แทนของระบบศาสนา ที่เชื่อในการมีอยู่ของพระเจ้า และกลุ่มคริสต์ศาสนิกชน ไม่ยอมรับความน่าเชื่อถือได้ของความจริง ในด้านประวัติศาสตร์ ที่ได้สืบทอดกันมา ตั้งแต่พยานผู้พบเห็นคนแรก,  ผู้เผยแพร่ศาสนา, และต่อมาเป็นคำให้การจากเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ขึ้นกับกฎเกณฑ์ทางศาสนา ที่เข้ามาครอบงำพวกเรา นักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อ  David  Clark,  John  Parkinson  และ  Richard  Stephenson  ได้เปิดเผยเรื่องราวขึ้น เมื่อ  2 - 3 ปีที่ผ่านมาว่าพวกเขาได้ค้น  และรื้อหาข้อมูลจากเอกสารทางประวัติศาสตร์ ของดาราศาสตร์ทุกฉบับในโลกนี้ตั้งแต่  10 ปี ก่อนคริสตกาล ไปจนถึงปี 13 AD   (หลังคริสตกาล) ในการบันทึกอย่างเป็นทางการของการสังเกตการณ์ ทางด้านดาราศาสตร์ในประเทศจีน และประเทศเกาหลี เขาได้ค้นพบข่าวสารเกี่ยวกับดวงดาวประหลาด ที่จู่ ๆ ก็มีแสงสว่างลุกโชติช่วงขึ้นมาอย่างมาก แล้วก็ดับวูบไป ของ “nova” ที่ถูกมองเห็นในอวกาศ อยู่บนเหนือประเทศทางตะวันออกกลาง ประมาณปีที่  4  ก่อนคริสตกาล, หรือพูดอีกนัยหนึ่ง ว่าเป็นเวลาเดียวกับการประสูติของพระเยซู

       โชคไม่ดีเลย, ที่การประกาศของพระราชาคระชั้นสูง มันไม่ได้เป็นอุบัติเหตุ จากการกระทำประจำหน้าที่ของเขา   แต่ตรงกันข้ามเป็นการ จงใจ มันเป็นเพียงเศษชิ้นส่วน  ของรูปภาพที่ใหญ่กว่า ที่ได้ถูกนำเสนอในหนังสือของเขา ที่ถูกตีพิมพ์เมื่อปีที่แล้วชื่อเรื่องว่า  หลังจากสองพันปีของพระเยซู ที่สวมมงกุฎทำด้วยหนาม  (Ecce  Homo - Jusus  after  two  thousand  years) ในแง่นั้นเขาได้ปฏิเสธ ในขั้นพื้นฐานของข้อมูลแหล่งกำเนิด อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์  ซึ่งเป็นที่มาของความศรัทธาเลื่อมใส ของพวกเราชาวคริสต์เตียนไม่มีข่าวสารใด ๆ ที่พระเยซูได้ตรัสไว้ และ ได้กระทำไว้ได้ถูกนำมากล่าวตามตัวอักษร แบบตรงไปตรงมาและอย่างจริงจัง

       การไม่ยอมรับการบันทึกของพระคัมภีร์ ว่าถูกต้องเชื่อถือได้ โดยพระราชาคณะชั้นสูงเป็นเวลาเดียวกับ การค้นคว้าวิจัยที่เชื่อถือได้ ของพระคัมภีร์ ในประเทศสวีเดน ได้ปรากฏผลออกมาตรงกันข้าม  (โดยใช้วิธีการค้นคว้าวิจัย ที่ไม่เกี่ยวกับทางศาสนา) ,  กล่าวคือความไว้วางใจ ได้ของการบันทึกพระคัมภีร์   (ให้อ่านตำราเรียบเรียง ที่มาจากความทรงจำหรือเอกสาร ที่เขียนเป็นลายมือในสมุด ใบลานซึ่งเขียนโดยศาสตราจารย์   Emeritus  Birger  Gerhardsson  ชื่อเรื่อง  ‘Memory  and  Manuiscript  ปี 1961)

       ความจริงก็คือพระราชาคณะ ชั้นสูงผู้นี้  (KG  Hammer)   ผู้ซึ่งไม่ยอมรับและปฏิเสธต่อกฎเกณฑ์ที่แท้จริง ทางของศาสนาคริสต์, ได้ทำให้มันยากลำบากมากขึ้นไปอีก ที่จะฝืนยอมรับ   คำนำหน้าของชื่อเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมา  (เช่น ความจงใจยั่วเย้า ในพระราชาคณะชั้นสูง  The “Arch”  in  Archbishop) ได้แนะนำไว้ว่าเขาควรจะควบคุม  (episkopos)   ความศรัทธาเลื่อมใสที่บริสุทธิ์ ให้อยู่ในกรอบ และการเทศนาสั่งสอนที่ไร้มลทิน ของชีวประวัติ และคำสั่งสอนของพระเยซู

       โดย  Samuel  Svenssonพระคริสต์ศาสนานิกาย  Pentecostal   และผู้ได้รับการเลือก ให้ได้รับดุษฎีบัณฑิตในการตีความหมาย ของคำในพระคัมภีร์ไบเบิ้ลฉบับใหม่  New  Testament   (การค้นคว้าวิจัยของพระคัมภีร์ ที่ได้อธิบายเกี่ยวกับตำราของพระคัมภีร์ไบเบิ้ล)

ได้แปลเป็นภาษาของคุณแล้ว มันเขียนว่า (ในบางส่วน)  :

เพื่อที่จะอ่านข้อมูลต้นฉบับ เป็นภาษาสวีเดน คลิกที่นี่  (ขนาดแฟ้ม  64 K )