Nr 3
Ar homoseksualai dažniau yra pedofilais?

Šis klausimas buvo iškeltas Ake Green bylos prokuroro Apeliaciniame teisme Jonkopinge 2005m. sausio 19d. Prokuroras Kjell Yngvesson pareiškė, kad nėra jokių mokslinių įrodymų, kad homoseksualai dažniau yra pedofilais, atvirkščiai heteroseksualūs lengviau tampa pedofilais. Kas tai per šlamštas ir skiedalai!

Teisingas atsakymas į šį klausimą turėtų būti labai svarbus, kalbant apie viešą politiką. Jeigu heteroseksualai iš tiesų dažniau būtų pedofilais, iš to sektų, kad tam tikros profesijos ir užsiėmimai turėtų būti rezervuoti homoseksualams. Homoseksualai turėtų būti tie, kurie dirba su mūsų vaikais darželiuose, vadovauja berniukų skautų išvykoms su nakvyne ir t.t. tam, kad būtų sumažinta vaikų tvirkinimo tikimybė. Tačiau jei tiesa yra priešinga, tada viskas yra atvirkščiai.

Aš jau pateikiau daug neginčijamų įrodymų pagrindiniame tekste, kad yra daug didesnė tikimybė, kad bet kuris homoseksualus asmuo yra pedofilas, nei bet kuris heteroseksualus asmuo. Faktai išlieka faktais, ir jų nereikėtų slėpti tuščiais bandymais būti politiškai korektiškais, jeigu kalbame apie sąžiningus intelektualius žmones.

Čia pateiksiu dar vieną labai išsamios duomenų bazės analizę. Netgi jei tendencija ir yra labai akivaizdi, tačiau visaip vengiama nustatyti tikslius skaičius dėl kelių labai akivaizdžių priežasčių. Kadangi pedofilija vis dar laikoma nusikaltimu, o pačios aukos nežino, kaip ir ar apskritai reikia apie tai pranešti, yra daugelis tokių atvejų, kurie niekada nepakliūna į statistinius paskaičiavimus. O kai tvirkintojas jau yra pagautas, nevisada įmanoma nustatyti jo (ar jos, nors tai daug rečiau pasitaiko) seksualinę orientaciją. Ypatingai mūsų politinio korektiškumo visuomenėje ši tema nevisada iš viso tėra iškeliama.

Ir vyrai, ir moterys gali tvirkinti arba berniukus, arba mergaites. Todėl yra galimos keturios kombinacijos. Dvi iš keturių tvirkinimo kombinacijų (kai moterys tvirkina berniukus, o vyrai tvirkina mergaites) yra savo prigimtimi heteroseksualios, ir todėl paprastai vykdomos žmonių su heteroseksualia orientacija. Atitinkamai, likusios dvi kombinacijos (kai moterys tvirkina mergaites, o vyrai tvirkina berniukus) yra atliekamos žmonių su homoseksualia orientacija.

Todėl kasgi yra labiausiai paplitę? Heteroseksualūs tvirkinimo veiksmai ar homoseksualūs tvirkinimo veiksmai? JAV Teisingumo Biuras šia tema įvykdė pakankamai išsamų tyrimą – Teisingumo Biuro statistika 2000m. – pagrįstą duomenimis surinktais nuo 1991 iki 1996m. 12 valstijų (Alabamoje, Kolorade, Aidahe, Ilinojuje, Ajovoje, Masačusetse, Mičigane, Šiaurės Dakotoje, Pietų Karolinoje, Jutoje, Vermonte and Virdžinijoje). Šios valstijos dalyvavo „Nacionaliniame nusikaltimų aukų tyrime“, o ta duomenų bazė yra žinoma kaip „Nacionalinė įvykiais pagrįstų ataskaitų sistema“. Tyrimas buvo pavadintas „Valdžios organams pranešti seksualiniai nepilnamečių išprievartavimo atvejai: aukos, įvykio ir užpuoliko charakteristikos“. Tyrimui vadovavo Dr. Howard Snyder, apie jį galite paskaityti (nuor.11). Tyrime panaudoti duomenys yra taip pat pateikti (nuor.12)

Čia pateikiami žymiausi tyrimo punktai:

1. Iš 57,762 aukomis atpažintų prievartautojų jų seksualinius užpuolimus galima suskirstyti į tokias kategorijas:
išprievartavimas: 42%
priverstiniai homosantykiai: 8%
seksualiniai užpuolimai panaudojant kokį nors objektą: 4%
prievartinės glamonės: 45%

2. Beveik visi seksualinius užpuolimus, apie kuriuos buvo pranešta valdžios organams, įvykdę nusikaltėliai buvo vyrai (96%). Todėl gana protinga daryti prielaidą, kad tie 4% moterų nusikaltimų yra pasidalinę tokia pačia proporcija, kaip ir 96% vyrų. Vyrams “išprievartavimas” yra heteroseksualus tvirkinimas, o “priverstiniai homosantykiai” yra homoseksualus tvirkinimas.

3. Į kategorijų procentinį pasiskirstymą (pateiktą 1 punkte) yra įskaičiuotos visos amžių grupės. Tačiau jeigu mes panagrinėtume tiktai seksualinius užpuolimus, kur auka buvo jaunesnė nei 18 metų (vaikų tvirkinimą), mes atrastume (iš ataskaitos 1 lentelės), kad į šią amžiaus grupę įeina:
45.8% visų "išprievartavimų",
78.8% visų "priverstinių homosantykių",
75.2% visų "seksualinių užpuolimų panaudojant kokį nors objektą”,
83.8% visų "prievartinių glamonių".

Pastebėkime, kad net 54.2% (=100%-45.8%) visų “išprievartavimų” aukų buvo moterys ”18 metų ar vyresnės”, bet tiktai 21.2% (=100%-78.8%) visų “priverstinių homosantykių” aukų buvo vyrai “18 metų ir vyresni”. Tai, žinoma, atspindi faktą, kad moterys yra dažnai išprievartaujamos (heteroseksualus aktas) ir tokiame amžiuje, kuriame vyrai jau daug lengviau gali fiziškai apsiginti nuo užpuolikų.

4. Apjungdami įvykių procentines dalis iš 3 punkto su duomenimis iš 1 punkto, mes gauname šiuos duomenis:
45.8% x 42% (iš 1 lentelės) = 19.2%
visų seksualinių užpuolimų yra mergaičių (<18 metų) "išprievartavimai" – t.y. heteroseksualūs tvirkinimai.
78.8% x 8% (iš 1 lentelės) = 6.3%
visų seksualinių užpuolimų yra "priverstiniai homosantykiai" su berniukais (<18 metų) - t.y. homoseksualūs tvirkinimai. 
75.2% x 4% = 3.0% visų seksualinių užpuolimų yra berniukų ar mergaičių (<18 metų) "užpuolimai panaudojant kokį nors objektą" - t.y. arba heteroseksualūs arba homoseksualūs
tvirkinimai.
83.8% x 45% = 37.7% visų seksualinių užpuolimų yra berniukų ar mergaičių (<18 metų) "prievartinės glamonės" - i.e. arba heteroseksualūs ar homoseksualūs tvirkinimai.

Iš ataskaitoje pateiktos statistinės informacijos neįmanoma nustatyti, kokia dalis "užpuolimų panaudojant kokį nors objektą" ir "prievartinių glamonių" aukų buvo mergaitės (heteroseksualūs aktai) ar berniukai (homoseksualūs aktai).

Apibendrinkime tai, ką mes čia gavome: 19.2% visų seksualinių užpuolimų yra heteroseksualaus vaikų tvirkinimo atvejai ir 6.3% visų seksualinių užpuolimų yra homoseksualaus vaikų tvirkinimo atvejai. Tai reiškia, kad proporcija yra 3:1 (=19.2/6.3), tai yra 1 iš 4 (25%) visų pedofilijos (vaikų tvirkinimų) atvejų yra atlikta homoseksualų, o 75% - heteroseksualų. Bendrai paėmus heteroseksualų ir homoseksualų santykis visuomenėje labai skiriasi skirtingose šalyse ir skirtinguose žmonijos civilizacijos etapuose. Tačiau 1991-1996 metais pagal 12 JAV valstijų duomenis buvo sudaryta statistinė duomenų bazė. Tuo metu buvo manoma, kad 2-3% gyventojų buvo homoseksualais. Jeigu mes paimtume 2.5% kaip vidurkį, tada gautume, kad 25% visų vaikų tvirkinimų buvo įvykdyti 2.5% gyventojų, kurie yra homoseksualais. Tai viršija proporciją 10 kartų.

Kitais žodžiais: naudodami šią metodologiją mes gauname, kad yra 10 kartų didesnė tikimybė, kad ”statistiškai vidutinis” homoseksualus žmogus yra pedofilas, nei ”statistiškai vidutinis” heteroseksualus žmogus.

Kaip jau buvo pažymėta aukščiau, ši išvada yra pagrįsta ”išprievartavimų” ir ”priverstinių homosantykių” kriminalinių atvejų palyginimu, atliktu 6 metų bėgyje (1991-1996) 12 JAV valstijų. Rezultatas atitinka tas išvadas, kurios buvo pateiktos daugelio kitų šaltinių. Pavyzdžiui, pasižiūrėkite neseną Jon Dougherty tyrimą, pavadintą ”Pedofilija labiau paplitusi tarp gėjų” (nuor.38).

Visada galima ginčytis dėl skaičių tikslumo. Be to, jie priklauso nuo to, kokia duomenų bazė ir kokia metodologija yra naudojamos. Tačiau nėra jokių abejonių dėl fakto, kad yra didesnė (daug didesnė) tikimybė, kad homoseksualūs vyrai yra arba taps pedofilais, nei heteroseksualūs vyrai. Bent jau ne sąžiningų intelektualių mokslininkų tarpe, nes įrodymai yra tiesiog triuškinantys.

Aukščiau pateiktoje ir panašiose analizėse yra daug skaičių ir statistikos. Skaičiai gerai atskleidžia negailestingus faktus. Tačiau skaičiai niekada negali perduoti milžiniškos žalos ir žmogiškų kančių, slypinčių už tų skaičių. 2005m. vasario 7d. nuo kunigystės nušalintas kunigas Paul Shanley buvo apkaltintas dėl vaikų tvirkinimo keleto dešimtmečių bėgyje, kai jis buvo Katalikų bažnyčios kunigu. Jam teks praleisti savo gyvenimą kalėjime. Visiems vertėtų perskaityti tą pasakojimą (nuor.39)ir sužinoti apie žmonių kančias ir “pragarą ant žemės”, kurį vienam iš daugelio jo aukų teko pereiti. Ir apie drąsą, kurią parodė auka liudydama teisme, kai teisingumas galiausiai pasiekė Shanley.

Šiandien daug gėjų lobistų grupių visame pasaulyje intensyviai dirba tam, kad sumažintų amžiaus ribą, kada pačiam galima pasirinkti homoseksualius santykius. Gana įdomu pastebėti, kad mes niekada negirdime apie jokią gėjų lobistų grupę, kuri stengtųsi apsaugoti mūsų vaikus nuo pedofilijos. Visiškai priešingai. Tiesa, kad yra ir heteroseksualių pedofilų. Nesveiki žmonės. Tačiau jūs neišgirsite apie heteroseksualią grupę atvirai pasisakančią už heteroseksualų pedofilų veiklą taip, kaip homoseksualų NAMBLA (North American Man-Boy Love Association – Šiaurės Amerikos Vyrų-Berniukų Meilės Asociacija) daro. Jūs taip pat neatrasite heteroseksualios grupės, pasisakančios už laisvanoriškų santykių amžiaus ribos sumažinimą. Jūs neatrasite ir heteroseksualų grupės važiuojančios į Tailandą švęsti heteroseksualų absurdiško festivalio taip, kaip gėjų bendruomenė švenčia “Gėjų dieną” kiekvienais metais. Tailandas, pasirinktas iš visų kitų įmanomų vietų, dėl savo liūdnai pagarsėjusios vaikų prostitucijos.