Br. 1
Kriminal u Vrhovnom sudu Švedske

 

Razvrat, dekadencija, lascivnost i korupcija, suvereno vlada na samom vrhu sistema pravosuđa u Švedskoj (Vrhovni sud, na švedskom jeziku: Högsta Domstolen, HD) i to je potvrđeno nedavnim krivičnim delom u koje je bio uključen sudija Vrhovnog suda (Justitierå”) Leif Thorsson i potonjom odbranom pa čak i pohvalom drugih sudija.

UPOZORENJE: Sledeči dijalog (sa foruma homoseksualaca koji pripada švedskom homo lobiju) između sudije Vrhovnog suda Leif Thorsson-a i adolescnta iz Štokholma, je pun vurgalnog i poročnog govora.  Sadržaj dijaloga kao i odbrana predsedavajućeg sudije Vrhovnog suda (Bo Svensson-a) tog kriminalnog dela, je dat dole sa ciljem da čitaocu pruži uvid u to kako je sodomija i njoj pridružena korupcija ljudskoga duha zauzela najviše nivoe sistema pravosuđa u Švedskoj.  Ipak, smatrali smo za neophodnim da prekrstimo (xxxx) najvulgarnije i najbestidnije reči u razgovoru između Leif Thorsson-a i mladića iz Štokholma.

Dijalog sa web foruma:
Kada je gospodin Thorsson seo ispred kompjutera te kobne noći, morao je znati da je to riskantna stvar.  Ali i pre je bio na tom sajtu i sve je prošlo dobro.  Sa imenom koje koristi na forumu Leif 59 GamlaStan” (značenje: Leif, 59, Stari grad) započeo je razgovor razgovor (ref.33) sa STHMLung” (značenje: Štokholm, mlad).

STHMLung: Mladi xxxxx  napaljeni mladić želi da bude viđen u Štokholmu”

Sudija Thorsson je dobro znao da ne bi smeo to da radi.  Ali sa prisilnim ponašanjem, koje je tako tipično za muškarce homoseksualce  - a ta kompulsivnost je veoma doprinela prvobitnoj eksploziji epidemije AIDS-a – Thorsson-ova požuda je morala biti zadovoljena.  Na kraju, to je internet forum koji sponzoriše i vodi RFSL, švedski gej lobi, koji finansira švedska vlada sa novcem od ljudi koji plaćaju porez.  Iako je sudija verovatno znao da su hrišćanske novine u Švedskoj digle prašinu zbog tog sajte pre 3 godine, za njega je te noći rizik verovatno bio zanemarljiv.  Ili je bar on tako mislio.  Tako da je napisao:

Leif 59 GamlaStan: Ja želim xxxx sada”

STHMLung: Ja naplaćujem svoj usluge

Sudija Thorsson je znao da je trgovina seksom (prostitucija) i dalje kriminalno delo u Švedskoj.  Ali je isto tako znao da se skoro sve njegove kolege sudije Vrhovnog suda snažno protive tom zakonu i želele bi da se on poništi.  To je posebno tačno što se tiče njegovog šefa, vrhovnog sudije Bo Svensson-a, koji bi gotovo sigurno došao na njegovu odbranu da je bio uhvaćen.  Pa je sudija Thorsson napisao:

Leif 59 GamlaStan: Da

STHMLung: OK, sve mi odgovara izuzev da budem xxxxx.  To košta 500 švedskih kruna (napomena: oko US$ 67) i možeš da nastavljaš dokle god želiš.

Mi ovde vidimo kako 20-to godišnji mladić želi da izbegne analnu penetraciju koju bi mu učinio neko ko se predstavio kao 59 godina star muškarac.  Razlog tome bi mogao biti što on još nije zreo homoseksualac i plaši se da bi njegovi organi mogli biti oštećeni i/ili mu je to još uvek emotivno odbojno.  Možda mu je očajno potreban novac.  Možda se navukao na droge?

Leif 59 GamlaStan: Gde se nalaziš i kako izgledaš?

Leif 59 GamlaStan: Tvoji uslovi u mi prihvatljivi.  Gde si sada?

Izgleda da se sudija složio da se izbegne analna penetracija, česta pojava kod starijih i iskusnijih muškaraca homoseksualaca.  Za njega sa visokom državnom platom, 500 SEK je trivijalan iznos za predstojeće zadovoljstvo.  Sudija je na osnovu prethodnih iskustava mogao znati da jednom kada se nađe u sobi on može ponuditi mnogo novčanica od 500 SEK da bi dobio ono šta želi, a iskušenje za mladića, koji je u očajnoj potrebi za novcem, postaje neodoljivo. 

Sudija Vrhovnog suda zatim nastavlja:

Leif 59 GamlaStan: Da li voliš da xxxxx?

STHMLung: Upravo xxxxxxx ,izleda lepo, 170 cm visok, 65 kg i xxx xx xxx.... Imam kola i mogu brzo svratiti do tebe ali dolazim samo ako si stvarno ozbiljan.

STHMLung: Ja volim da xxxxx.

STHMLung: Možemo se i naći, ako želiš, kod Järntorget-a”.

Leif 59 GamlaStan: Ja bih voleo da xxxxxx 500 je ok.

STHMLung: Zovi me na 07xxxxxxxx ali samo ako si ozbiljan.  Ne bih voleo da dođem tamo gde si a da tebe tamo nema......Te večeri sudija Thorsson je uhapšen.  Takoreći sa spuštenim pantalonama.  U početku on je sve poricao.  Iznova i iznova i empatično.  Ali razgovor (koji je dat gore) je zabeležen i dokaz je bio tu.  Sada je to javni zapis.  Pa na kraju više nije imao izbora nego da prizna zločin. 

Nakon što je sudija Thorsson uhapšen odnosili su se prema njemu kao prema ugroženoj vrsti.  Krivično delo takve prirode je kažnjivo i sa nekoliko godina zatvora.  Ali sudija Thorsson je imao specijalan tretman. 
Pre svega, postojala je sumnja za 4 krivična dela te vrste koja nikada nisu bila istražena.  Policija je na početku imala priliku da zapleni Thorsson-ov kompjuter i mobilni telefon da bi prikupila dokaze.  Ali DA (Guntra Åhlund) je intervenisala u korist Thorsson-a.  Mi volimo da kažemo da u Švedskoj postoji pravda za sve.  Ali, kao što je pokazano u slučaju Thorsson-a, pravda nije jednaka za sve.  Vaš tretman zavisi od vašeg položaja i moći u društvu.  Uporedimo tretman koji je imao Thorsson sa slučajem Leif Liljestrom-a, administratora vebsajta Bibletemplet”.  Njegov kompjuter je iznenada zaplenjen i ostao je uskraćen za izvor prihoda za život.  Da biste saznali više informacija o slučaju Liljeström-a kliknite ovde.
sve je u vezi sa: 1) koliko je uticajan zločinac i 2) da li se opire homoseksualnosti ili je podržava ili (još bolje) učestvuje u homoseksualnim aktivnostima.

Drugo, Thorsson je pošteđen neprijatnog suđenja i samo je morao da plati minornu kaznu od 42,250 SEK (oko US$ 5,600).  Mnoge od njegovih kolega iz Vrhovnog suda su se saosećale sa Thorsson-om.  Odjedanput je mnogima on postao kao neki heroj i neko ko krči put. Ali postojali su i oni koji su tako krivično ponašanje sudije Vrhovnog suda smatrali neprimerenim.  Ali Vrhovni sud u svojoj svojoj moći kao samovladajuće-suvereno-telo-koje-doveka-vlada za tako nešto nije želelo ni da čuje.

Ali najveći problem gospodina Thorsson-a nije taj što je uhapšen.  Niti je to bila presuda (ako bi i bila) podignuta protiv njega.  Niti je to da bi mogao biti otpušten, premešten ili unapređen ili već šta.  Ne, njegov najveći problem je na ličnom nivou.  Između njega, njegovog Tvorca i 20-to godišnjeg mladića STHMLung-a kojeg je zaposeo te noći.  Da li će ih moliti za oproštaj?  Bez oproštenja greh se uvek pogoršava.  Thorsson možda misli da je imao sreće što Guntra Åhlund nije dozvolila policiji da zapleni kompjuter i pretraži njegov sadržaj u vezi sa njegovim krivičnim delom.  I tako bi on mogao biti mnogo obazriviji sledeći put pa se tako nešto ne bi ponovilo.  E ali to tako ne ide.  Ti ne možeš prevariti Boga, ali tebe đavo opet može prevariti.  I to na tako mnogo načina.  Bez opraštanja, satana će svezati ljudsku dušu u još veće ropstvo. 

U intervjuu datom Dnevnim novostima” (Dagens Nyheter”) 25.05.2005. godine, predsednik Vrhovnog suda, Bo Svensson, ustao je za njega i njegov sud koji ima duboka moralna uverenja. Ako želite da pročitate intervju, na švedskom jeziku, kliknite ovde (ref.34), ovde (ref.35), ovde (ref.36) i ovde (ref.37)

U intervjuu Bo Svensson je izjavio sledeće: 

1.  Zločin sudije Thorsson-a nije ozbiljan.  Ako bi se nešto trebalo uraditi onda se o zločinu trebalo razmišljati dobronamerno a ne i ograničeno jer zbog toga što je počinio zločin Thorsson je stekao dublje shvatanje same suštine problema (doslovce citirano: "Tvärtom kan man ju säga att han har djupa kunskaper i ämnet").

2.  Društvo mora da razume da je muškarcima seks potreban.  Osvrćući se na svoju profesiju, u kojoj su mnogi stariji muškarci, on je izjavio: Mnogi udovci u našoj profesiji imaju problem da uopšte i imaju seks” (na švedskom: Många änkemän i det här yrket har svårt att få sex”).  On je zatim nastavio da citira odeljak iz stare švedske poeme (od Gustav-a Fröding-a) u kojoj siromašni čovek smatra sebe primoranim da ode kod prostitutke.

3.  Predsednik Vrhovnog suda je naveo da je nedavno imao razgovor sa svojim kolegom u Belgiji.  Predsednik Vrhovnog suda Belgije je izneo mišljenje da je švedski zakon protiv prostitucije uvrnut” (svenska lagstiftningen är konstig”).  Ta činjenica da Svensson i Vrhovni sud Švedske svoje aluzije preuzimaju iz Belgije ne bi trebalo da bude iznenađenje.  Belgija i Holandija su bile mnogo progresivnije” nego Švedska što se tiče mnogih moralnih pitanja.  Po pitanju legalizacije eutanazije, legalizacije korišćenja droge, godišta pedofilije (12 godina) i prostitucije oni su već na nižem moralnom nivou nego Švedska.  Ali u oblasti promocije i jačanja homoseksualnosti u školama i u društvu, Švedska je najdekadentnija zemlja u Evropi.

4.  Kako god bilo, Bo Svensson je pružio i nešto malo podrške našem zakonu protiv seks trgovine ako je ograničen i primenjen na mlade devojke iz zemlja Istočne Evrope, koje su prokrijumčarene na zapad da bi bile iskorištene kao seks robinje.  To je grozna trgovina seksom, u to nema sumnje”, on je izjavio.  Međutim, takva izjava zvuči neiskreno u svetlu činjenice da je sudija Thorsson, koji je nedavno predsedavao na tom slučaju, umešan u zlostavljanje deteta.  Sudije su uveliko smanjile kaznu (u Apelacionom sudu) s’ obzirom da nisu smatrale da je to ozbiljno krivično delo (na švedskom: inget grovt brott").

U svakom slučaju, sudija Thorsson se izvukao sa manjom kaznom za svoj zločin.  Ali da bi kompenzovale njegovu sramotu, 11 drugih sudija Vrhovnog suda nagradile su ga mestom u prestižnom Lagrådet-u”, koje je tako priželjkivao već neko vreme.