Nr 1
Kriminalitet innen svensk høyesterett


Utskeielser, forfall, slibrighet og korrupsjon, preger det svenske juridiske system, etter som hendelser fra en kriminalsak som involverer høyesterettsdommer Leif Thorsson, blir forsvart i svensk høyesteretts rettspleie.

ADVARSEL: Den følgende dialog (hentet fra et homoseksuelt forum kontrollert av den svenske homolobby) mellom svensk høyesterettsdommer Leif Thorsson og en gutt i puberteten fra Stockholm, er full av vulgær og verdslig språk. Innholdet i dialogen, og den svenske Høyesterettsordfører (Bo Svensson) forsvar av den kriminelle handling, er gjengitt for å gi leserne en innsikt i hvordan sodomi og dens åndelige påvirkning, har invadert det høyeste nivå i svensk rettspleie. Vi har dog sett det nødvendig å utelate (xxxx) den mest vulgære og uanstendige kommunikasjon mellom Leif Thorsson og den unge gutten fra Stockholm.

Internett-dialog: Da Thorsson satt seg ned foran sin computer den fatale natten, burde han visst at det var en risikabel handling. Men han hadde vært inne på hjemmesiden tidligere uten noen problemer. Så, under signaturen ”Leif 59 GamlaStan”, startet han en samtale (ref.33) med ”STHMLung” (som betyr: Stockholm, ung).

STHMLung: "Ung xxxxx kåt fyr ønsker å bli sett i Stockholm"

Høyesterettsdommer Thorsson visste alt for godt at han ikke skulle gjøre dette. Men den tvangsmessige handling som er så typeisk for homoseksuelle menn – en tvangshandling som i stor grad bidro til den første fatale eksplosive AIDS-epedemi – gjorde at Thorssons lyster måtte tilfredsstilles. Tross alt var dette en internettside som var sponset og administrert av RFSL, den svenske homo-lobby, som er finansiert med skattepenger av den svenske regjeringen. På tross av at dommeren visste at en svensk kristen avis hadde advart mot denne hjemmesiden 3 år tidligere, tenkte han at denne risikoen var minimal. Så han skrev:

Leif 59 GamlaStan: "Jeg vil ha xxxx nå"

STHMLung: "Jeg tar betaling for mine tjenester"

Høyesterettsdommer Thorsson visste selvfølgelig at prostitusjon fremdeles var en kriminalitet i Sverige. Men han visste også at alle hans justisvenner i svensk høyesterett var sterkt i mot denne lovgivning, og så helst at den ble forandret. Dette gjaldt særlig hans sjef, Høyesterettsordfører Bo Svensson, som høyst sannsynlig ville bli hans forsvarer (måtte Gud forby) hvis han ble avslørt. Så høyesterettsdommer Thorsson skrev:

Leif 59 GamlaStan: Ja

STHMLung: OK, jeg gjør alt, bortsett fra å xxxxx meg. Det koster 500,- svenske kroner og du må holde på så lenge du ønsker.

Vi ser her hvordan den 20 år gamle unge gutten ønsket å unngå å bli penetrert analt av en som hadde identifisert seg som en 59 år gammel mann. Dette kunne skyldes at han ikke selv var en erfaren homoseksuell, og var redd for at hans organer ville bli skadet/eller at han selv hadde vemmelse for det hele. Han var kanskje desperat etter penger, eller muligens avhengig av stoffer?

Leif 59 GamlaStan: Hvor er du, og hvordan ser du ut?

Leif 59 GamlaStan: Dine vilkår er greie. Hvor er du nå?

Tilsynelatende går høyesterettsdommeren med på å unngå anal penetrering, noe som ellers er en vanlig handling blant erfarne eldre homoseksuelle menn. Og for ham, og hans høye lønn, var skr. 500,- en triviell sum for denne forventede gleden. Høyesterettsdommeren visste muligens fra tidligere erfaringer at straks de kom sammen, ville han kunne tilby gutten mange flere penger for å få det han ville. Han regnet med at pengene ville være en uimotståelig fristelse for gutten dersom han var desperat etter penger.

Høyesterettsdommeren fortsatte:

Leif 59 GamlaStan: Liker å du å xxxxx?

STHMLung: Jeg er i xxxxxxx , ser søt ut, 170 cm høy, 65 kg og xxx xx xxx.... Jeg har en bil, så jeg kan kommer over til der du bor. Men jeg kommer bare hvis du er virkelig seriøs”.

STHMLung: Jeg liker å xxxxx.

STHMLung: Hvis du vil kan vi møtes på "Järntorget".

Leif 59 GamlaStan: Jeg vil gjerne xxxxxxx 500 er ok.

STHMLung: Ring meg på 07xxxxxxxx men bare dersom du er seriøs. Jeg vil ikke dra til din adresse, og så er du ikke hjemme.... Den kvelden ble høyesterettsdommer Thorsson arrestert. Med buksene nede – bokstavelig talt. Han nektet ettertrykkelig alt gjentatte ganger. Men samtalen (som den er gjengitt ovenfor) ble logget, og bevisene var der. Den er nå en offentlig logg. Så han hadde til slutt ikke annet å gjøre enn å tilstå sin kriminelle handling.

Etter at høyesterettsdommer Thorsson ble arrestert, ble han behandlet med silkehansker. En kriminell handling av dette slag har en strafferamme på flere år i fengsel. Men høyesterettsdommer Thorsson fikk spesialbehandling. For det første var det mistanke om fire andre kriminelle handlinger av samme art som aldri ble etterforsket. Rettsmyndighetene hadde helt fra starten adgang til Thorssons computer og mobiltelefon for å skaffe til veie bevis. Men påtalemyndigheten (ved Guntra Åhlund) grep inn på Thorssons vegne. I Sverige vil vi gjerne si at loven er lik for alle, men som illustrert ved Thorssons tilfelle, er ikke loven lik for alle. Behandlingen du får er påvirkes av din posisjon og makt i samfunnet. La oss sammenligne behandlingen av Thorsson og Leif Liljeström, administratoren av ”Bibeltempelet”. Hans computer ble beslaglagt og han ble frarøvet sitt livsgrunnlag. For mer informasjon om Liljeströms sak, klikk her. Det hele handler om: 1) Hvor innflytelsesrik gjerningsmannen er og 2) om han er i mot den homoseksuelle agenda eller godtar den (eller enda bedre) deltar i dets aktiviteter.

Sekundært ble Thorsson spart for en pinlig rettssak, og måtte kun betale en bot på sek. 42.250,-. Mange av hans kolleger i høyesterett sympatiserte med Thorsson. På en måte var han blitt en banebryter og helt for mange mennesker. Men det var også noen som mente at en slik handling av en høyesterettsdommer var upassende. Men høyesterett – i egenskap av å være den selvregjerende høyeste rettsinstans på livstid – ville ikke ha noe av det.

Men Thorssons største problem er ikke at han ble tatt. Det var heller ikke hvilken anklage som ble rettet mot ham (hvis noen). Heller ikke om han ville miste sitt arbeid, degradert eller forfremmet el.l. Nei, hans aller største problem var på et personlig plan. Mellom ham, hans skaper og den 20 år gamle ungdommen STHMLung, som han inviterte den kvelden, hvorvidt han ville be om tilgivelse. Uten tilgivelse blir synden alltid verre. Thorsson trodde muligens han var heldig da Guntra Åhlund ikke tillot at politiet tok beslag i hans computer for å søke etter bevis i forbindelse med denne kriminelle handlingen. Og at han ville være mer forsiktig neste gang og at det ikke skulle gjenta seg. Men det virker ikke på den måten. Du kan ikke forsøke å lure Gud uten at djevelen vil lure deg igjen – på så mange forskjellige måter. Uten tilgivelse vil satan binde den menneskelige sjelen i enda større lenker.

I et intervju med ”Dagens Nyheter” den 25. mai 2005, sto Høyesterettsordfører Bo Svensson opp for sin og høyesteretts dype moralske overbevisning. For å se intervjuet, klikk her (ref.34), her (ref.35), her (ref.36) og her (ref.37)

I intervjuet uttalte Bo Svensson følgende:

1. Høyesterettsdommer Thorssons forbrytelse var ikke en alvorlig handling. Hvis noe, burde det sees på som en hederlig handling og ikke en ufordelaktig handling, da Thorsson, gjennom å begå denne handling, oppnådde ”dyp kunnskap om emnet” .

2. Samfunnet må forstå at menn trenger sex. Med referanse til sitt eget yrke, bestående av mange eldre menn, uttalte han: ”Mange enkemenn i vårt yrke har vanskelig med å oppnå sex.” Han fortsatte med å sitere et stykke fra en gammel svensk poet (av Gustav Fröding) hvor en fattig mann ser seg tvunget til å oppsøke en hore.

3. Høyesterettsdommeren uttalte også at han nylig hadde hatt en samtale med en kollega i Belgia. Formannen i belgisk høyesterett mente at den svenske lov mot prostitusjon var ”merkelig”. Det faktum at Svensson og svensk høyesterett tar sine holdepunkter fra Belgia, burde ikke komme som enoverraskelse. Belgia og Holland har vært mer ”progressive” enn Sverige i mange moralske saker. I saker som barmhjertighetsdrap, legalisering av narkotika, alder på pedofili (12 år) og prostitusjon, er de allerede på et lavere moralsk nivå enn Sverige. Men i å promotere og rekruttere homoseksualitet på skolene og i samfunnet, er Sverige den mest liberale nasjon i Europa.

4. Like vel: Bo Svensson uttalte en liten støtte til loven mot sex-handel, dersom det er begrenset til unge jenter fra de øst-europeiske landene som blir smuglet til vesten for å bli sex-slaver. ”Det er en forferdelig sex-handel, uten tvil,” uttalte han. Men en slik uttalelse lyder falskt i lys av det faktum at høyesterettsdommer Thorsson nylig prosederte i en sak om overgrep mot et lite barn. Dommeren reduserte dommen (etter at saken var anket), siden domstolen ikke anså det for en alvorlig forbrytelse.

Høyesterettsdommer Thorsson slapp unna med en mindre bot for sin forbrytelse. Men for å kompensere for hans pinlige situasjon, belønnet de andre 11 medlemmene av høyesterett ham med et sete i ”Lagrådet”, noe han lenge hadde ønsket seg.