Radi se o budućnosti vašeg djeteta

OTKRIVAJUĆI MITOVE GLEDE
SEKSUALNE ORIJENTACIJE

Ako niste Šveđanin ili ne živite u Švedskoj, pritisnite ovdje kako bi se upoznali sa uvodnim informacijama ove web-stranice.

Nadam se da ćete sljedeće informacije primiti otvorenog uma, jer ne želim nikoga povrijediti. Kad sam upoznao ovu istinu bio sam potaknut iznijeti je, jer sam se zabrinuo na našu djecu i unučad.


UPOZORENJE !
Ova web-stranica NIJE za djecu. Određeni dio materijala, koji je ovdje izložen, sam preuzeo sa zvanične web-stranice glavne homoseksualne organizacije u Švedskoj, RFLS, koja je uglavnom financirana od novca onih koji plaćaju porez. Materijal je veoma
nepristojan i prljav po prirodi, a ovdje je prikazan zbog sljedećih razloga:
1. To je primjer onoga sa čime se mi u Švedskoj moramo suočavati i što financiramo našim novcem od poreza. To je primjer upozorenja što se može dogoditi određenoj naciji, kada razuzdana sodomija dobije povoljni status.
2. Zabrinutim roditeljima pokazuje način života od kojeg bi htjeli sačuvati svoju djecu, a za to trebaju biti visoko motivirani.
3. Zabrinutom zdravstvenom osoblju pokazuje zašto se očekuje sljedeća ozbiljna seksualno prijenosna epidemija. Kao što ćete vidjeti i shvatiti, različiti oblici upotrebljavanja analnog otvora – kojima se služe više od dvije trećine muških homoseksualaca – imaju dalekosežne javne zdravstvene učinke.

Imajte na umu da je izopačeni način života – koji je RFSL-u toliko važan i bez imalo srama promoviran, ne samo na njihovog web-stranici, već i u njihovom opširnom materijalu – nešto što je dio programa našeg javnog školstva. Kao što ćete vidjeti, prljavština i prostota ima u izobilju. Većini ljudi RFLS material je nesumnjivo veoma odvratan i odbojan. Ali ranjivoj djeci među nama, od kojih se mnogi bore sa problemom spolnog identiteta, kada se vrate iz škole i otvore RFSL web-stranicu, taj material im ne nudi nije ništa manje nego pornografiju.

Ako sasvim želite izbjeći upućivanja ka RFSL materijalu bit ćete jasno upozoreni. 


Nedavne vijesti:
Jedna od tema razgovora na programu tokom Pride Festivala (parada homoseksualaca) u Stokholmu prošlog ljeta je bila otvorena diskusija vođa većine političkih stranki u našoj zemlji. Jedna od tema od posebnog interesa RFSL-u, ali ne i Šveđanima uopće, je bila trebaju li mladi dječaci nositi ženske suknjice u predškolskoj dobi ili dobi osnovne škole. Nije slučajno da je baš ta tema, inače glupa stvar o kojoj bi stranačke vođe trebale debatirati, veoma draga RFSL-u, budući homoseksualna zajednica veoma dobro zna da homoseksualnost obično započinje sa spolnom zbunjenošću u ranoj dobi. Ako predstave taj program rano u školi, ranjivi dječaci bi jednoga dana mogli postati homoseksualci te nadalje povećavati rang homoseksualnog lobija povezano s porastom sile, novca i utjecaja. Možete čitati više o takvim spolnim zbunjenostima (početkom većine homoseksualaca) pod Mitom 2 dolje.

Uvod
Zovem se Ron Linden. Ja sam Šveđanin iz Skåne-a, najjužnije oblasti moje zemlje. Diplomirani sam inženjer sa Chalmers Univerziteta u Göteborg-u, Švedska. Doktorat sam završio 1982. godine na Univerzitetu Kalifornija, u Davis-u. Ali od prije nekoliko godina unazad moje istraživanje se udaljilo od polja inženjerstva. Moje nedavno istraživanje je bilo u polju znanosti ponašanja (Behavioral Science). Posebno sam istraživao područje homoseksualnosti, njene korjene i začetke. Ono što sam doznao veoma me iznenadilo. Suprotno je uobičajenom mišljenju većine ljudi i često nije “politički ispravno” u našem vremenu. Promjenilo me od osobe koja je bila indiferentna prema ovoj temi do osobe koja je postala homofob (vidi bilješku dolje), koji se uvelike boji uništavajućeg učinaka aktivnosti homolobija na našu djecu u našoj zemlji. Zato se osjećam obveznim kazati drugima – a posebno roditeljima i djedovima i bakama – ono što sam doznao. Posebno se osjećam obvezan izložiti tri obično prihvaćena mita. Želim spriječiti homoseksualnu pojavu među našim potomcima. Očevi posebno imaju veoma važnu ulogu u razvijanju muškosti kod svojih sinova. Osim posljednjeg linka sa straničnog stupca, ova tema se ne obrađuje sa religioznog ili moralnog svjetonazora. Naglasak će biti na homoseksualnosti među muškarcima, o čemu imam dobru dokumentaciju glede začetaka i razvoja. Razvoj lezbijanizma među ženama nije jednako dobro proučen. Zato, ova prezentacija je namjenjena roditeljima i djedovima i bakama te nije za one koji su već postali homoseksualci. Opet, molim vas uočite: Ovo nije za vas, ako ste već prihvatili homoseksualnu orijentaciju.

Bilješka:
Postoje dvije vrste homofoba (strah od homoseksualnosti). Prva vrsta su oni koji se boje utjecaja koje će homoseksualno zagovaranje i popularizacija u medijima imati na našu djecu. Ovakva vrsta homofoba uključuje mnoge ljude u našoj zemlji. Neki se boje, jer homomafija prijeti fizički njima i njihovim obiteljima, kao što ćemo kasnije vidjeti u primjerima. Drugi se boje prijetnji nenasilne prirode. To mogu biti strahovi religioznih radnika da će prestati financijska potpora od vlade (osim ako ne otvore članstvo i svećenstvo homoseksualcima), kao što ćemo vidjeti. Ili poslovni čovjek se boji da će izgubiti klijente zbog zastrašivanja homomafije. Ili, to su ljudi bilo kojeg zanimanja koji se boje da će ih homo grupe ili mediji obilježiti kao homofobe.

Većina homofoba prve vrste su obično homofobi druge vrste, budući se boje uznemiravanja, ako javno izraze svoje mišljenje. (Ljudi koji nisu homofobi prve vrste se zovu homofili, a kao takvi ne mogu biti ni homofobi druge vrste, budući homomafija im nikada ne može prijetiti niti ih zastrašivati). Oni koji su homofobi obje vrste (veoma mali broj) su oni koji se boje utjecaja homoseksulane agende na našu djecu te su isto tako zabrinuti za svoju sigurnost i/ili sigurnost karijere ili posla, jer su se usudili kazati svoje mišljenje. Postoje naravno i siva područja između biti homofil ili homofob bilo koje vrste.

Nije za djecu
Ono što ću ja predstaviti nije materijal koji bi djeca trebala čitati. Principe koje ćete naučiti trebate primjeniti na vašu djecu, ali informacija kao takva je namjenjena samo vama kao roditelju. Moja prezentacija je podjeljena na sljedeće dijelove:

1.  Koja je seksualna orijentacija najpoželjnija za vaše dijete ili unuka? Bez odgovarajućih informacija glede homoseksualnog načina života i različitih načina upražnjavanja koji su povezani s tim, neće moći odlučiti do kojeg stupnja želite promovirati razvoj jedne od dviju orijentacija (homo ili hetero).  

2.  Kako možete, tokom godina rasta i sazrijevanja vašeg djeteta, postaviti osnovu seksualne orijentacije koja će se razviti u pubertetu? 

3.  Je li dijete rođeno homoseksualno ili heteroseksualno? Je li to u genima?  


SADRŽAJ

Uvod i tri dijela (mitovi) su podjeljeni na slijedeće podnaslove (ako pritisnete na bilo koju temu ili podnaslove odmah će vam se pojaviti taj tekst): 

Uvod
Upućivanja
Besplatne knjige
Putovanje Švedskom


Mit broj 1: Heteroseksualni i homoseksualni načini života su jednako zdravi i poželjni.
1. Prosječna starosna dob
2. Upotreba nelegalni droga
3. Učestalost samoubojstava
4. Učestalost pedofilije

5. Seksualno prenosive bolesti (SPB)
6. Nevjernost partnera
7. Društvena i religiozna prihvaćenost
8. Abnormalna usredotočenost na seks
9. Rektalni problemi

Mit broj 2: Ne možete utjecati na vaše dijete glede toga na koju će se seksualnu orijentaciju odlučiti kada dođe pubertet.
1. Homolobi prikriva uvjerljive rezultate obilnog istraživanja
2. Izvješće istraživanja od Bieber et al (UP. 4)

3. Izvedeni zaključci
4. PARADA SRAMA
5. Više o očevoj ulozi
6. Zajednička uloga oba roditelja
7. Homolobi u SAD-u napada one koji se ne slažu sa njihovom agendom
8. Homolobi u Švedskoj napada one koji se ne slažu sa njihovom agendom

Mit broj 3: Seksualna orientacija se nasljeđuje. Određena je genima.
1. Pristrani rezultati istraživanja od strane homolobija
2. Kallman
3. Bailey-Pillard (1991)
4. Bailey-Dunne-Martin (2000)
5. Još jedno lažno proučavanje (Hamer, Hu, Magnusson, Hu i Pattatucci)
6. Bearman-Bruckner (2001)
7. Simon LeVay (1991)
8. Hipoteza prenatalnih hormona
9. Trendovi nedavnih homoseksualnih ”istraživanja”


Uvod

Upućivanja:
Tokom prezentacije pozivat ću se na tri tipa upućivanja.

Tip 1. Kako bi ograničio glavnu prezentaciju, određeni pozadinski materijal sam stavio u linkove, koje ćete naći na lijevoj strani menu-a. Gdje god vidite podcrtani broj (kao Br 1), dodatne informacije o toj stvari ćete naći tako što ćete odmah pritisnuti na taj broj ili ćete otići na lijevu stranu i pritisnuti isti broj.

Tip 2. Određeni materijal je preuzet iz nekoliko knjiga, koje se korise kao izvori za prezentaciju. Upućivanja na ove knjige se pojavljuju kao "UP." (velika slova), nakon kojih se nalazi broj i zatim broj stranice u knjizi gdje se ta informacija nalazi. Većina od ovih knjiga se pozivaju na druge znanstvene materijale. 

Tip 3. Jedan dio materijala iz knjiga (izvora) koji smatram posebno značajnim označio sam sa "up." (mala slova) poslije kojih se nalazi broj. Ovaj način upućivanja isto tako koristim i za određene web-stranice na Internetu. Neka od ovih upućivanja, posebno RFSL-ove web-stranice, se neće pojaviti, jer kada je neka tema žestoko napadnuta zbog njihovog jezivog materjiala, onda oni samo ukinu stranicu. Zato ne znam je li neki link još uvijek važeći (je li još aktivno postoji) te vam se stranica može na trenutak zamrznuti. No, materijal koji sam ja upotrijebio je veoma svjež na web-stranicama, od ožujka 2007. Sva upućivanja ovog tipa (tipa 3) imaju direktnu vezu (link) te je potrebno samo pritisnuti na up. broj. Ispis sva tri tipa upućivanja (“br.”, “UP.”, “up.”) se može naći pritiskanjem na link na dnu lijevog stupca.

Nazad na sadržaj

Besplatne knjige:
Ako ste roditelj ili djed ili baka, imate dijete (ili unuka) mlađeg od 16 godina, možete dobiti neke materijale od nas besplatno. Materijali se mogu naći tako što ćete pritisnuti na link “besplatne knjige” na dnu stupca menu-a ili pod “kontaktom” na horizontalnom menu-u na vrhu stranice.

Svi besplatni materijali su na engleskom jeziku. Sav drugi materijal koji vam nije dostupan besplatno može se kupiti na (na primjer) www.amazon.com.

Kontakt
Možete me isto tako kontaktirati pismenim putem na adresu:

Ron Linden
Kungsgatan 12
211 49 Malmö
Sweden

Švedska

Nazad na sadržaj

Putovanje Švedskom
Planiramo posjetiti mnoge gradove u Švedskoj, gdje ćemo davati besplatne materijale. Pogledajte naš raspored pod linkom “putovanje” Švedskom na menu-u na vrhu stranice. Također ćemo dati oglas u lokalnim dnevnim novinama kada dođemo u određeni grad. Ponekad lokalni tisak ne prihvaća naš oglas. Konačno, govorimo o informacijama koje RFSL i njihovi simpatizeri žele sakriti od roditelja i djedova i baka. 

Najnovija bilješka: Krenuli smo na ovo putovanje 2005. godine, ali neće biti dovršeno zbog postojanih prijetnji homomafije u našoj zemlji. Za druge informacije o putovanju vidi link na menu-u na vrhu stranice pod nazivom “homolobi ili homomafija?” 

Nazad na sadržaj


Počnimo sada mitom broj 1.

Mit broj 1: Heteroseksualni i homoseksualni načini života su jednako zdravi i poželjni  

Zašto je neophodno promotriti homoseksualna djelovanja koja prevladavaju?
U svojoj knjizi “After the Ball: How America Will Conquer Its Fear of Gays in the ‘90s” (“Nakon započinjanja diskusije: Kako će Amerika pobijediti strah od homoseksualaca 90-tih godina) (New York: Penguin, 1989) – koja je zapravo postala biblija homoseksualne agende – marketinški genijalci Kirk i Madsen su napisali (stranica 146):
Kada ste veoma drugačiji i ljudi vas mrze, evo što trebate napraviti: prvo se morate nekako pojaviti u društvu i biti što je više moguće sličniji; onda i samo onda – kada je vaša mala razlika konačno prihvaćena – možete početi predstavljati vaše druge karakteristike, jednu po jednu. Prvo zabijete vrh klina. Kao što kaže jedna poslovica, dozvolite devi ući nosom u vaš šator i uskoro će joj cijelo tijelo ući.”

Dalje kažu (stranica 155):
“Namjeravamo promjeniti prosječne američke osjećaje, um i volju, putem planiranog psihološkog napada, u obliku propagande koja će hraniti naciju putem medija. Namjeravamo okrenuti mehanizam predrasuda u našu korist – koristeći te iste procese kojima nas Amerika mrzi, okrenut ćemo njihovu mržnju u toplo prihvaćanje – sviđalo se to njima ili ne.”

Kirk i Madsen nadalje objašnjavaju (stranice 155-156):
“Pri obraćenju preslikavamo prirodni proces stereotipnog učenja sa sljedećim učinkom: osjećaje koje protivnici imaju prema ispravnim dečkima pripajamo oznaci ‘homoseksualan’ bilo oslabljivanjem ili eventualno zamijenjivanjem njihovih loših osjećaja prema toj oznaci i prethodnom stereotipu … Dok je prilikom “ometanja” cilj pokazati pripadniku odbačenost od njegove grupe zbog njegovih predrasuda protiv homoseksualaca, prilikom “obraćenja” cilj je pokazati njegovoj grupi da se dobro snalazi među homoseksualcima. Ponovimo, teško će prosječna osoba, koja po prirodi i poučavanju, gotovo neizbježno osjeća ono što gleda da njegovi prijatleji osjećaju, automatski reagirati na dovoljno proračunati oglas.

Što se tiče istinitosti oglasa, Kirk i Madsen arogantno izjavljuju (stranica 154):
"Nije važno što su oglasi puni laži. Nama ne, jer ih koristimo za etički dobar učinak, kako bi se suočili sa negativnim stereotipovima koji su prepuni laži, pak čak i zlobnijih.”

Ovdje u Švedskoj deva je već cijela ušla u šator. Šveđani su progutali laži na široko i na veliko. RFSL su već “predstavili svoje karakteristike jednu po jednu”. Samo ako ih opišemo moći ćete (kao roditelji) spasiti vaše dijete od takvog načina života. Samo kada shvatite da su njihovi “oglasi laži” tražit ćete i naći ćete neophodne alate kako spriječiti homoseksualno razvijanje kod vašeg djeteta.

Dakle, usporedimo sada dva načina života. No prvo dogovorimo se – unatoč lažima iz oglasa RFSL-a i njihovih podržavatelja – da su homoseksualni i heteroseksualni ljudi jednake vrijednosti. Svi ljudi imaju jednaku vrijednost. Svi bi se trebali složiti oko toga. Ipak, ako ćemo govoriti o tome koja je poželjna seksualna orijentacija i za pojedince i za društvo, mišljenja su različita. Postoji jedna grupa koja tvrdi da je homoseksualni način života, sa svojim nedostatkom tabu-a i slobodom uživanja bilo kojeg seksa, poželjniji način života. No, postoje i oni koji vjeruju da je heteroseksualni način života poželjniji i glede svjetonazora pojedinca i glede svjetonazora društva.

Sada ćemo usporediti dva načina života kako bi vi kao roditelj mogli odlučiti kako želite usmjeriti vaše potomke i dosljedno tome usmjeravati ih. Budući govorimo o tome što je vama kao roditelju poželjnije, govorit ćemo samo o onome što je najbolje za vas i vaše potomke, a ne i učinke na društvo u cjelini (npr. Medicinski troškovi liječenja seksualno prenosivih bolesti, cijena koju plaća društvo zbog zloupotrebe droga, kako drugim medicinskim istraživanjima nedostaje sredstava zbog pojačane usredotočenosti na SIDU itd.). Usporedba dva načina života otkriva sljedeće:

Područje usporedbe

Homoseksualno

Heteroseksualno

1. Prosječna starosna dob

55 god. (muškarci)

75 god. (muškarci)

2. Upotreba nelegalnih droga

veća

manja

3. Učestalost samoubojstava

veća

17.6 (na 100000/god.)

4. Učestalost pedofilije

3> do <10

1

5. Seksualno prenosive bolesti (SPB)

veća

manja

6. Nevjernost partnera

veća

manja

7. Društvena i religiozna prihvaćenost

veća

manja

8. Abnormalna usredotočenost na seks

veća

manja

9. Rektalni problemi

veći

manji


Većina kategorija je međuovisna. Na primjer: zloupotreba droga, samoubojstva i seksualno prenosive bolesti utječu na prosječnu starosnu dob. U određenim društvenim i religioznim okruženjima (gdje homoseksualni način života nije prihvaćen) učestalost samoubojstava među već razvijenim homoseksualcima može biti veća, što je kompenzirano puno manjim postotkom homoseksualaca. Drugim riječima: Apsolutni broj samoubojstava u takvoj kulturi je vjerovatno manji. Ali kada osoba postane homoseksualac, on ili ona, sklonija je počiniti samoubojstvo. Isto tako moramo imati na umu da govorimo o statističkim prosjecima. Drugim riječima o vjerovatnostima određenog ishoda. Na primjer: postoje homoseksualci koji nemaju SPB, dok postoje heteroseksualci koji imaju mnoge SPB.

Korjen problema muškog homoseksualnog načina života – odvojeno od moralnog aspekta i aspekta vjernosti – su različiti oblici analnog seksa. Ovo je veoma središnja stvar tog načina života, kao što pokazuje i “Analni priručnik” (up. 13) na RFSL-ovoj zvaničnoj web-stranici. Oko dvije trećine muških homoseksualaca prakticiraju različite oblike analnog seksa i sličnih aktivnosti. Kao posljedice toga nastaju mnoge zdravstvene bolesti i povezani problemi. Sljedeća epidemija među čovječanstvom se očekuje.

Pogledajmo sada pobliže svako od ovih 9 područja usporedbe.

Nazad na sadržaj

1. Prosječna starosna dob.
75 godina iz tabele za heteroseksualne muškarce je bazirano na statističkim podacima iz SAD-a za sve muškarce. Nisam mogao naći neku direktnu statistiku za homoseksualce, vjerovatno zbog povijesnog problema klasificiranja muškaraca kao homoseksualce zbog stigme koja se obično povezivala sa takvim načinom života. Ipak, uspio sam naći različite izvore koji potvrđuju 20 godina kraći životni vijek među homoseksualcima:
up.1 (Psychological Reports (2005; 96:693-697) i up.2 (1997; International Journal of Epidemiology 1997; Vol. 26, 657-61) i oba se spominju u up.3 (Yet Another Study Confirms Gay Life Expectancy 20 Years Shorter – Još jedno proučavanje potvrđuje da je prosječna dob homoseksualnog života 20 godina kraća).

Nazad na sadržaj

2. Upotreba nelegalnih droga. 
Dovoljno je samo posjetiti RFSL web-stranicu i shvatiti da je među homoseksualcima uobičajena upotreba nelegalnih droga. Ako bi se neka organizacija u našoj zemlji mogla smatrati predstavnikom homoseksualne zajednice to je RFSL. Konačno, ta organizacija prima obilne iznose novca, onih koji plaćaju porez, od naše vlade kako bi financirali aktivnosti kao što su njihova web-stranica i drugi programi novačenja. Pogledajmo sada njihovu stranicu (
up.4). Ovdje sami možete vidjeti ispis uobičajenih nelegalnih droga zajedno s opisom kako upotrebljavati određenu drogu. Pogledajmo na primjer Ekstazi (Ecstasy) (usputno rečeno oni pogrešno pišu tu riječ), droga koja je najviše u upotrebi na homoseksualnoj sceni. Uputstvo kako je upotrebljavati kaže: Pijte vodu redovno, ali ne više od pola litre svakog sata”. Isto tako imaju uputstva kako upotrebaljavati amfetamin, kokain, kristalni metadon, GHB, LSD i tako dalje. Proučavao sam web-stranice mnogih drugih organizacija u našoj zemlji – Nacionalnu organizaciju motorista, Švedsko društvo za spriječavanje okrutnosti prema životinjama i mnoge druge organizacije – ali ni jedna od tih ne daje preporuke svojim članovima kako koristiti nelegalne droge. Dakle, očigledno pitanje je: “zašto postoji toliko jaka korelacija između nelegalnih droga i homoseksualnog načina života?”

Odgovor se nalazi na jednog drugoj web-stranici RFSL-a. Moram priznati da sam se razmišljao bi li uključio ovaj materijal. Uistinu je odvratan većini normalnih ljudi. No konačno, to se nalazi na RFSL-ovoj web-stranici i bolje objašnjava od riječi zašto su toliko prisutne nelegalne droge. Na ovoj web-stranici RFSL-a (up.5) piše:

“Lizanje anusa – čmarolizanje”
Za neiniciranog sudionika, susret jezika i anusa je misterija, bolna pa čak i odbivna. Ali, iskusnom sudioniku to je nebo na zemlji. Jedna od omiljenih pozicija među čmaroliscima je kada jedan sjedi raširen iznad lica drugoga i rasteže mu obraze. U takvoj poziciji čmarolizac može svugdje dosegnuti svojim jezikom.”

Drugim riječima: “za novajliju je odbivno, no za iskusnog sudionika je nebo na zemlji”. Sama ova činjenica – da je odbivno novajlijama – objašnjava zašto se koriste nelegalne droge kako bi se obavila ova praksa. Ista stvar se događa prilikom mnogih drugih aktivnosti koje homoseksualci prakticiraju (na primjer takozvano “šakanje” itd.). Dobro je poznato da iskusni stariji muškarci vole inicirati mlađe muškarce i djecu u “misterije” različitih seksualnih praksi. Kao kada je naš sudac Vrhovnog suda Leif Thorsson tražio i platio za homoseksualne usluge 20-godišnjem mladiću u Stockholm-u (Br 1).  Kasnije ćemo se više posvetiti ovom fenomenu. Čitajući RFSL-ovu web-stranicu shvatit ćete da postoji napredovanje u seksualnim iskustvima. Jučerašnja prosta i izopačena djela danas više neće biti dovoljna.

Nazad na sadržaj

3. Učestalost samoubojstava.
Poznato je da je procjena samoubojstava 17.6 na 100,000 svih građana u toku jedne godine (4-5 putra viša kod muškaraca nego kod žena). Razumljivo je da nema pouzdane statistike o učestalosti samoubojstava među homoseksualcima. Mnoga samoubojstva se događaju među mladim ljudima koji se bore sa razvijanjem homoseksualnosti, jer (tragično) im nikada nije pružena pomoć niti mogućnost razvijanja njihove muškosti. Znači, teško je spoznati pravi uzrok samoubojstava među takvim adolescentima. Međutim, provedeno je istraživanje o neuspješnim pokušajima samoubojstava gdje je osoba preživjela (naravno) i gdje se mogao izvući uzrok pokušaja (
up.6; "Odnos između rizika samoubojstva i seksualne orijentacije: Rezultati proučavanja stanovništva”). Sva proučavanja uvjerljivo upućuju na to da ima puno više slučajeva pokušaja samoubojstava među homoseksualnim muškarcima i adolescentima. Neki od glavnih uzroka emocionalnih trauma koje su povezane sa samoubojstvima homoseksualaca su:

1). Kada “pred-homoseksualni” dječak uđe u pubertet, on je često puta do tada doživio odbačenost svojih vršnjaka. Tokom njegovih godina sazrijevanja često se osjeća kao da nije poput ostalih dječaka. Ovo je već pridonijelo emocionalnoj traumi kod njega. Hitno mu treba drugi muškarac (ili muškarci) koji će potvrditi njegovu muškost. Umjesto toga, ono što on često prima je RFSL propaganda, koja ga vuče sve dublje i dublje u homoseksualni način života.

2). Ako onda “izađe” kao homoseksualac još više doživljava ismijavanja i odbacivanja od mnogih ljudi. Možda ga čak i odbace članovi njegove obitelji. Čak i mnogi članovi u crkvi ne znaju pružti odgovarajuću pomoć. Ali čak i da je prihvaćanje potpuno, većina homoseksualaca nikada neće biti sretna, jer će se unutra sebe osjećati da nešto nije u redu i da nije prirodno. 

3). Dok nastavlja sa homoseksualnim načinom života uviđa da to ne dovodi do pravog zadovoljstva. Budući to nije prirodno, nikada neće ni biti emocionalnog zadovoljstva. Ono što je bilo dobro jučer više ne zadovoljava danas pa time neizbježno osoba se prepušta sve izopačenijim iskustvima i postaje sve više nezadovoljna. 

Postoji jedno pogrešno shvaćanje koje gay (homoseksualna) agenda promovira, a to je da će potpuna i bezrezervna tolerancija smanjiti broj samoubojstava. Možda će postotak (ili učestalost) opasti. No, s druge strane to će dovesti do sve većeg broja dječaka koji će postati homoseksualci. Onda će to roditelji prihvatiti kao normalno i prirodno i neće napraviti ništa kako bi to spriječili. Iako bi učestalost mogla opasti, sama činjenica da će ih biti sve više koji će biti privučeni homoseksualnim načinom života znači da će se povećati ukupan broj samoubojstava.

U ovom kontekstu želim reći nešto više o odgovarajućim stavovima brižljivih i suosjećajnih heteroseksualaca prema homoseksualcima. Među elektronskom poštom koju sam primio od mojih sugrađana, putem kontakta na ovoj stranici, jedan gospodin (očigledno kršćanin) je napisao: “Zar nije problem (sa kršćanskog stajališta) da oni koji su najviše propatili radi nesretnog odrastanja (tj. nisu imali oca) će isto tako biti i oni koji će biti najviše izloženi riziku postajanja homoseksualcima. Pitanje kako pokazati kršćansku ljubav i brigu homoseksualnoj osobi je veoma teško”.

Očigledno je što gospodin ima na umu. Kada adolescent pokazuje početke homoseksualnosti, a znamo (ili vjerujemo s razlogom) da je korjen k tomu neodgovarajući odgoj, zar ne bi trebali prihvatiti taj način života i olakšati mu (ili joj) prihvatiti homoseksualni način života. Postoje dvije stvari koje su dio gospodinove poruke: a) naši stavovi i b) fer za sve.

a) Naši stavovi
Odgovor (po mom mišljenju) ima veze s time vjerujete li ili ne da je homoseksualnost nasljedna (prenesena genima) i zato se ništa ne može ili može napraviti u vezi toga. Većina koja je pala na tu dezinformaciju (vjerovatno većina u mnogim Zapadnim zemljama) – toliko uspješno promoviranu od homoseksualnog lobija – vjeruje da pokazuje ljubav i brigu time što pomažu i podržavaju homoseksualni način života. Ali mi koji ne prihvaćamo da je homoseksualnost nasljedna stvar i da se glede toga ništa ne može napraviti imamo drugačiji odgovor. Kada shvatite da se to može spriječiti i kada se pojave “popravljeni”, vaš stav i djelovanja su potpuno drugačiji. Više se ne radi o pokazivanju sažaljevanja nesretnim homoseksualcima, već jaka i iskrena suosjećajnost spriječiti to u životu dječaka ili djevojčice te (ako se već pojavilo) pomoći osobi pobjeći od zamki izopačenog načina života.

Ovo je veoma dobro komunicirano u dirljivoj priči o “Randy-u” u Chuck Colson-ovoj knjizi “The Good Life (Dobar život)”. “Prison Fellowship” nam je dozvolio prevesti poglavlje (naslovljeno “Moralnost i prirodni poredak”) na švedski, koje možete dobiti ako ga zatražite. Vidite stranični stupac pod “Besplatna literatura” kako bi ga naručili. Ako znate engleski jezik, toplo prepoučujem kupiti knjigu (“The Good Life” od Chuck-a Colson-a, osnivača i predsjednika uspješnog “Prison Fellowship-a”).

Dakle, sve se svodi na to: Vjerujete li ili ne da se homoseksualnost može spriječiti i “ispraviti” ako se već pojavila? Zbog toga sam napisao mitove 2 i 3 pomoći vam shvatiti kako se to može spriječiti. Isto, zašto je homoseksualnom lobiju važno sakriti tu informaciju od vas.

b) Fer za sve
Istina je da nije fer to što određeni dječaci imaju zdrav odgoj s ocem (ili drugim bliskim muškarcem) koji će mu pružiti neophodnu potvrdu za razvoj njegove muškosti, dok drugim dječacima tragično nedostaje takav uzor. Neki jadni dječaci su čak i seksualno zlostavljani u djetinjstvu što ostavlja užasne ožiljke za cijeli život. Ova tragična situacija bi trebala nadahnuti brižljive odrasle osobe, posebno muškarce, uzeti nesretnog dječaka “pod svoja krila” te mu pružiti emocionalnu podršku koja je dječaku očajnički potrebna od muškarca. Ali da bi to napravili prvo morate shvatiti da možete promjeniti stvari. Uistinu možete spriječiti homoseksualni razvoj kod djeteta. Nebriga i nepokušaj spriječavanja, pod lažnom isprikom da su neka djeca genetički predodređena biti homoseksualna, je najveća tragedija u našoj zemlji danas. Ovo se mora promjeniti sučeljavanjem zle dezinformacije koju šire grupe kao što je RFSL. Oni žele popunjavati svoje redove i dnevno novače naše mlade i najranjivije. Oni dobro znaju da za svakog novog adolescenta koji se unovači u njihove redove, često dobivaju veliki broj simpatizera iz obitelji djeteta i djetetovih prijatelja. Brojevi znače udarac i političku silu.

Nazad na sadržaj

4. Učestalost pedofilije
Većina ljudi intuicijski shvaća da je učestalost pedofilije veća među homoseksualnim nego među heteroseksualnim muškacrima. Ukupan broj pedofilije je naravno veći među heteroseksualnim muškarcima i to sa djevojčicama. Ali učestalost je mnogo veća među homoseksualnim muškarcima po koeficijentu najmanje tri, a može biti visok do deset pa čak i više. Budući da je pedofilija još uvijek nelegalna, kad god se istražuje slučaj teško je naslutiti je li počinitelj homoseksualan ili heteroseksualan. Homoseksualni počinitelj će biti skloniji sakrivanju svoje prave seksualne orijentacije. No možemo vidjeti o kakvoj se pedofiliji radi i primjeniti logično razmišljanje. Seksualna zlostavljanja djece gotovo uvijek počinju muškarci. Žene nekako ne
pate toliko od ove devijantne pojave. Kada žena seksualno zlostavlja, što se događa, mediji su više zainteresirani za bolne aspekte samog čina nego li užasa silovanja kao takvog. 

Kada god muškarac seksualno zlostavlja dijete, sam čin je po prirodi homoseksualni čin bez obzira je li počinitelj identificiran kao homoseksualac. Razmišljajte samo o svim katoličkim svećenicima koji su seksualno zlostavljali dječake. Očigledno, to je napravio netko sa homoseksualnim namjerama, iako svećenik nikada ne bi priznao da je on homoseksualac. Slično, seksualna zlostavljanja svih djevojčica su zločini homoseksualne pedofilije. 

Dakle, slijedi da ako pogledamo odnos seksualnog zlostavljanja dječaka i seksualnog zlostavljanja djevojčica, to bi nam trebalo dati određene uvide. Ako ništa drugo, obično se manje izvješćuje o seksualnom zlostavljanju dječaka od strane muškaraca, za razliku od seksualnog zlostavljanja djevojčica od strane muškaraca. Treba imati na umu da ima biseksualnih seksualnih zlostavljača koji žele i dječake i djevojčice. Statistike ukazuju na to da seksualno zlostavljanje dječaka nije daleko od seksualnog zlostavljanja djevojčica, iako u prosjeku ima oko 25 do 50 puta više heteroseksulaca od homoseksualaca među općom populacijom. 

Čak i politički ispravan liberalni medij kao što je Los Angeles Times to mora priznati. 25-26.08.1985. godine su izvjestili o istraživanju 2628 odlsrlih osoba po cijelom SAD-u. 27% žena i 16% muškaraca su tvrdili da su bili seksualno zlostavljani kao djeca. Drugim riječima, samo 1.7 puta (=27/16) više djevojčica je bilo seksualno zlostavljano nego dječaka. Budući da je 25/1.7=14.7 i 50/1.7=29.4 slijedi da su homoseksualni muškarci između 14.7 i 29.4 puta više skloniji postati pedofiliji nego heteroseksualni muškarci. Gruba analiza kao što je ova gore navedena, bazirana je na pretpostavci da su svi seksualni zlostavljači muškarci. Ipak, u LA Times-u 7% djevojčija je bilo seksualno zlostavljano od žena i isto tako 7% dječaka su bili seksualno zlostavljani od žena. Znači, muški seksualni zlostavljači su bili 93% za razliku od prethodno pretpostavljenih 100% ukupnog broja seksualnih zlostavljača. Putem ovog “prepravljanja” doznali su da je svako 4. od 10 seksualnih zlostavljanja u ovoj istraživanju počinio homoseksualac. Znači, 40% podijeljeno sa 2-4% homoseksualne populacije to postaje između 10 (=40/4) do 20 (=40/2) puta više izgleda da je bilo koji muškarac homoseksualac pedofil od bilo kojeg heteroseksualnog muškarca. Ovo se uspoređuje sa “neprepravljenim” brojevima gore (14.7 do 29.4 puta više vjerovatnosti).  Ako posjetite (Mit1-1) pritisni ovdje imate pristup ovoj i drugim studijama na ovu temu.

Jednu stvar treba primjetiti. Većina statističkih podataka u prethodnim proučavanjima su osnovana na podacima prije homoseksualne eksplozije kada su mediji popularizirali ovaj način života. Danas, postotak homoseksualaca može biti daleko iznad povijesnog stupnja od 2%-4% stanovništva. Zato, ako – na primjer – su postotci danas između 4% i 8% homoseksualaca te se to primjeni na istu bazu podataka, rezultati se smanjuju koeficijnetom 2 od 10-20 puta na 5-10 puta veću vjerovatnost pedofilije među homoseksualnim muškarcima. Ali takvo računanje je naravno artefaktno. Budući da postotak homoseksualaca raste među populacijom, raste i ukupni broj zločina pedofilije koji počinjavaju homoseksualci. Znači, vjerovatnost će uvijek biti veća 10-20 puta da je homoseksualni muškarac pedofil nego li heteroseksualni muškarac.

Jasno je iz brojeva da većina homoseksualaca nisu pedofili. Dakle, biti dijelom grupe koja ima sve veću učestalost pedofilije je (veoma razumljivo) često uznemiravajuće nepedofilnim homoseksualcima. Ovo je slično siutaciji sa “North American Man-Boy Love Association” (NAMBLA – Sjevernoamerička čovjek-dječak ljubavna asocijacija) koja je sramota mnogim nepedofilnim homoseksualcima. Bilo kako bilo, prihvaćanje pedofilije polako, ali sigurno, se više raste u našem izopačenom društvu. Dakle, neće proći puno vremena prije nego što NAMBLA više neće biti na sramotu. 

Pogledajmo sada neke primjere i onda ću predstaviti moju statističku analizu iscrpne i zanimljive baze podataka.

4:1. RFSL na svojoj web-stranici izražava divljenje starijim muškarcima koji imaju seks sa mladim dječacima. Tamo piše: “U drevnoj Grčkoj ljubav između starijih ljudi i mlađih dječaka se veoma cijenila”. Za više informacija pritisni ovdje (Br 2)

4:2. Javna je tajna da je Tajland - sa svojom poznatom prostitucijom djece – popularna destinacija homoseksualaca. Na ovoj informacijskoj stranici (up.8) – upućenoj homoseksualnim muškarcima – čitamo zašto je ta zemlja toliko popularna. Evo dijela teksta:

O gay sceni.
Želimo i namjeravamo napraviti vašu posjetu našoj
gay zajednici što je moguće sretnijom. Mnogi gosti su upoznati sa gay životom u Phuket-u, ali za novajlije, evo nekoliko stvari koje vam želimo reći:

Imajte na umu da su Thai-muškarci koje ćete sretati po barovima radnici i da je vaše zadovoljstvo i sreća njihov prihod. Ako razgovarate sa muškarcem u baru, kupite mu piće, ostavite napojnicu ili i jedno i drugo.
Svugdje ćete naći različitih (Thai-) muškaraca: muževne muškarce, ženstvene muškarce, muževne dječake, ženstvene dječake i žigoloe. Nemojte se iznenaditi da su neki Thai-muškarci koji će spavati sa
gay turistima heteroseksualci …. (komentar: Zovu ih “Thai-muškarci” iako su većina njih još uvijek dječaci).

Patong ima barove sa kabaret predstavama, striptizerima, seksi predstavama, barovima i restoranima te gotovo svi imaju Thai-muškarce koji su spremni uslužiti gosta. Ako vam se svidi neki Thai- muškarac doznajte od šefa sale ili vlasnika govori li engleski. Uvijek je najbolje biti direktan sa Thai-muškarcem i vlasnikom bara. Doznajte što se Thai-muškarcu sviđa, a što ne. Isto tako doznajte je li voljan provesti cijelu noć sa vama ili samo kraći period vremena sa vama. Ako ne doznate ove stvari na vrijeme možda ćete biti zbunjeni i razočarani kasnije. Postoji uvijek točno određena pristojba koja se mora platiti baru ako želite odvesti Thai-muškarca koji tamo radi. Možda će biti nešto fleksibilniji oko plaćanja samom Thai-muškarcu. To može uključivati samo seks, provesti noć zajedno, ili ćete imati pridružbu tokom cijelog vašeg odmora. Molimo vas zapamtite, on ima prijatelje i obitelj te će mu trebati nešto vremena i za njegov privatni život. Možete platiti na kraju avanture, ali je mudrije plaćati tokom zajedničkog druženja ...
Različiti Thai-muškarci koje ćete ovdje sresti kao i svi drugi različiti muškarci će imati različite namjere dok budu sa vama. Otkrijte prije sklapanja dogovora traže li ljubav, seksualno zadovoljstvo, novac za život ili kombinaciju svega.
Mi kao zapadni
gay-ovci obično tražimo seksualne kontakte samo zbog uživanja seksa ili kao dio pružanja ljubavi, ali nismo baš spremni na to da će to uključivati i novac. Ovdje je to realnost. Bez obzira htjeli vi biti dio toga ili ne, vjerovatno će vam olakšati vaš boravak u gay zajednici ako ste mentalno spremni na to kada uđete …
Nadamo se da ćete se stvarno lijepo provesti ovdje te da će vam naši savjeti pomoći”

Još k tomu, nakon što je Cunami pogodio Tajland, gay zajednica je bila prisiljena odložiti veliki gay festival u Phuket-u, na razočarenje mnogih naših gay ljudi. To je sa žaljenjem objavljeno na RFSL-ovoj web-stranici.

4:3. Niskozemska i Belgija su dobro poznate zemlje koje postojano spuštaju dobnu granicu zrelosti između odraslih i djece (sada je 12 godina). Zato ne iznenađuje da Bo Svensson – Glavni sudija švedskog Vrhovnog suda i branitelj seksualnih “poslova” – kao da slijedi belgijski pravni sustav. On je to obrazložio u jednom intervjuu gdje je branio svog prijatelja na našem Vrhovnom sudu, Leif Thorsson-a, koji je kupio seksualne usluge od mladog studenta u Stockholm-u. (Br 1).

4:4. Nedavno je The Journal of Homosexuality izdao posebno izdanje posvećeno “The paedophilia debate” (Debati pedofilije). Izdavač, John DeCecco je isto tako dio izdavačkog odbora “Paedika: The Journal of Paedophilia”, niskozemske publikacije koja sponzorira “istraživanje pedofilije” kako bi pokušao učiniti pedofiliju prihvatljiviju u društvu. To posebno izdanje izražava esencijalni, utjecajni i rasteći segment homoseksualne zajednice koja niti sakriva, niti osuđuje pedofiliju (UP.1 stranica 63).

Homoseksualni lobi voli naglasiti da ima više heteroseksualnih pedofila od homoseksualnih u društvu. Ako govorimo o ukupnom broju takvih zločina to je istina. Naivna javnost to prihvaća i ostavlja takvim. Ali, ako pogledate učestalost pedofilije, homoseksualna pedofilija je puno češća. Po koeficijentu koji je vjerovatno negdje oko 10.

Razlog zašto postoje te znatne razlike od proučavanja do proučavanja – kao što je rečeno ranije – je zato što je teško odrediti točan broj u određenoj bazi podataka. Ovo može navesti neke pogrešno diskreditirati cijelu stvar ozbiljnosti povećane učestalosti pedofilije među homoseksualnim muškarcima. Ali sva proučavanja pokazuju isti jasni trend.

Iskreno, postoje određena proučavanja koja upućuju na manju vrijednost od koeficijenta 10. Jedno takvo proučavanje (UP.1 stranice 64-65 i up.9), je pokazalo da ima 36 puta više heteroseksualaca nego homoseksualaca. Ali je broj heteroseksualnih zlostavljanja biosamoveći od homoseksualnih zlostavljanja. Znači postoji samo 3 puta veća vjerovatnost (=36/11) da će homoseksualni muškarac biti pedofil nego li heteroseksualni muškarac. Ali jedno drugo proučavanje iz 1988. godine su objavili u Psychiatric Journal of the University of OttawaBradford, Bloomberg i Bourget (up. 10). Oni su pokazali da između 19% i 33% od svih prijavljenih pedofilija su napravili homoseksualni muškarci. Budući da ima 3% homoseksualaca od svih ljudi, “nategnuta prezentacija” pedofilija među homoseksualcima postaje između 6 (=19/3) i 11 (=33/3) puta veća učestalost nego kod heteroseksualnih muškaraca.

Važno je zapamtiti da od 1973. godine, kada je APA odjednom izjavila da je homoseksualnost normalno ponašanje (vidi Mit 2 podpoglavlje 1 dolje), discipline psihologije i psihijatrije su izgleda preplavili homoseksualci s određenim agendama. Zato se može očekivati da su proučavanja od onda (i posebno kada su i sami autori homoseksualci) veoma pristrana i često im nedostaje intelektualne iskrenosti u području “istraživanja” glede homoseksualnosti. Vidi Mit 3 dolje za nekoliko takvih primjera. Zato, proučavanja u području pedofilije među homoseksualcima obavljena sada treba uzeti s rezervom.

UP.2 stranice 121-140 ispisuju nekoliko uglednih studija i izvješća od kojih svi upućuju na veću učestalost pedofilije među homoseksualcima. Također želim predložiti ovo upućivanje [up.38] (Report: pedophilia more common among 'gays' - Research purports to reveal 'dark side' of homosexual culture) (Izvješće: pedofilija češća među ‘gay’-ovcima – istraživanje želi pokazati ‘tamnu stranu’ homoseksualne kulture). Detaljna analiza opsežne baze podataka (od 12 država u SAD-u od 1991. do 1996. godine) izdano od the Bureau of Justice of the US 2000. godine (up.11 i up.12), predlaže odnos od 10:1 učestalosti pedofilije između homoseksulanih i heteroseksualnih muškaraca (Br 3).

Nazad na sadržaj

5. Seksualno prenosive bolesti (SPB)
Zaraza HIV, na žalost, ima glavno mjesto u posljednja dva i pol desetljeća, otkad se proširila po tkz. “homoseksualnim klubovima” u New York-u 1981. godine i uskoro u San Francisco-u. Ektremno opasna i samouništavačka prakticiranja među homosksulanim muškarcima su bili glavna sila vodilja za kritičnu i brzu početnu epidemiju.

U to vrijeme bolest je bila poznata kao GRID (Gay-Related Immune Disorder (Gay osnovani imunološki poremećaj)). Ali je uskoro gay zajednica – koja je odjedanput postala utjecajna – uspjela promjeniti ime u AIDS (Acquired Immune-Deficiency Syndrome (dobiveni sindrom imunološkog poremećaja)). Danas svi znaju o tragičnoj i svjetskoj HIV/AIDS epidemiji.

Ali osim HIV/GRID/AIDS ima puno drugih SPB. Među njima su HPVs (Human Papillomavirus), grupno ime za otprilike 70 različitih tipova virusa. Proučavanje homoseksuslanih i biseksualnih muškaraca u San Francisco-u je pokazakala da je HPV gotovo uvijek prisutan među HIV pozitivnim muškarcima i 60% HIV negativnih homoseksualaca i biseksualaca. Slično k tomu, mnoge druge SPB (Gonoreja, Sifilis, Kaposi Sarcoma, etc.) su puno učestalije među homoseksualcima. Isto tako Hepatitis B je učestaliji među homoseksualcima.

Postoje dva glavna razloga za ubrzano širenje SPB među homoseksualacima:

5:1. Učestalost analnog seksa među homoseksualcima je vrlo visoka. Prema jednom izviješću (up.13): Increases in Unsafe Sex and Rectal Gonorrhea among Men who have Sex with Men (MSM) San Francisco, California, 1994-1997, Mortality and Morbidity Weekly Report, Centers for Disease Control and Prevention, January 29, 1999,45 ] postotak analnog seksa među homoseksualcima je narastao od 57.6% do 61.2% između 1994 i 1997. Dovoljno je samo pogledati “Analni priručnik” na RFSL-ovoj web-stranici, koji se veoma dobro oglašava na toj stranici (up.14) – te shvatiti koliko je rasprostranjena ova praksa među homoseksualcima. 

Analnim seksom se prenose SPB puno lakše nego vaginalnim seksom. Proučavanje, predstavljeno u New England Journal of Medicine, je pokazalo da je “vjerovatnost HIV prijenosa prilikom nezaštićenog primanja analne penetracije bila između 0.008 i 0.032, ili između 1 na 125 i 1 na 31 svaki put kada se dogodio takav čin” (UP.2 stranice 71-72). Samo za usporedbu, vjerovatnost HIV prijenosa prilikom nezaštićenog vaginalnog seksa je “samo” između 0.0005 i 0.0015 ili između 1 na 2000 i 1 na 666Znači, analni seks je 5 do 64 puta riskantniji nego li vaginalni seks.

No, prijenos se ne događa samo krvlju ili slinom. U tisku “Analno zadovoljstvo i zdravlje” (Jack Morin, Anal Pleasure and Health: A Guide for Men and Women, San Francisco, Down There Press, 1998 p. 220) piše: “Takvim seksualnim aktivnostima postoji velika vjerovatnost da nešto fekalija uđe u usta seksualnom partneru. Najdirektniji put je oralno analni kontakt.”

5:2. Veći broj partnera među homoseksualcima. RFSL web-stranica će nam to potvrditi i reći kolika je vjerovatnost da će s poštovanjem homoseksualci prihvatiti nezaštićeni seks (up.15). Netko je tamo napisao: “Mi volimo jedan drugoga i obojica samo HIV negativni. Seksamo se bez zaštite, ali s drugima koristimo kondome. Možemo se osloniti i na dogovor ako smo se dva puta provjerili da smo HIV negativni, a među provjerama je prošlo 3 mjeseca, te smo se isto tako seksali sa kondomima u međuvremenu. Antitijela se razvijaju za tri mjeseca. Onda se morate dogovoriti koja ćete pravila primjeniti ako se sretnete sa nekim drugim. Do tada seksajte se uvijek sa kondomom i odmah kažite vašem partneru ako ste se seksali nezaštićeno, to je dobar dogovor.”

Nazad na sadržaj

6. Nevjernost partnera.
Prosječni broj partnera tokom života je 50 za homoseksualce i 4 za heteroseksualce (
UP.1; stranica 54). Kao i prije, ovaj prosjek ne isključuje da ima homoseksualaca koji su vjerni svom partneru (veoma rijetko, ako i bilo kada tokom života) i ima promiskuitetnih heteroseksualnih muškaraca. Tokom posljednjih 12 mejseci, broj partnera je bio 8 među homoseksualcima, a 1.2 među heteroseksualcima. Analni seks tokom posljednjih 12 mjeseci je bio 65% među homoseksualcima (MSM - muškarci koji se seksaju sa muškarcima) i 9.5% među heteroseksualcima (MSW – muškarci koji se seksaju sa ženama).

Iznad većeg rizika SPB među homoseksualcima (vidi gore) veliki broj nevjerstava u njihovim partnerstvima je često rezultat dodatne emocionalne traume za jednog od partnera kada se veza prekine. Osim toga, postoji emocionalna trauma kod svakog usvojenog djeteta. Sada je još i veći rizik pedofilije (još veći strah za naše malene), jer je naš Sabor (“Riksdag”) u veoma besramnom činu legalizirao usvajanje od strane homoseksualnih partnera. (Vidi “Parada Srama” pod Mitom 4.2 dolje). 

Nazad na sadržaj

7. Društvena i socijalna prihvaćenost.
Iako je to manjina koja se sve više smanjuje, još uvijek postoje Šveđani kojima homoseksualni način života nije jednako prihvatljiv. Postoje dva razloga: 7:1 Neki Šveđani zamjeraju što (u prosjeku) homoseksualna zajednica oporezuje medicinske, socijalne i financijske resurse u velikoj mjeri. Veliki troškovi AIDS-a i drugih SPB, ovisnosti o drogama itd, smanjuju financijske resurse potrebne za druge socijalne usluge i programe istraživanja. 7:2. Nekima u Švedskoj – iako se uvelike promjenio stav društva tokom posljednjeg desetljeća – i dalje religiozni korjeni upravljaju njihovim mišljenjem glede homoseksualnog načina života. Pogledajmo sada tri najveće religije u našem društvu danas.

ISLAM
Islam – vjerovatno najveća religija u Švedskoj (barem glede izražavanja svoje religije) – sadrži jasne zabrane protiv homoseksualnom ponašanja:

(Kuran 4:16)
Ako dvojica među vama imaju neprirodnu požudu (sklonost), obojicu treba kazniti.

(Kuran 27:55)
Zar bi radije imao pohote prema muškarcu nego prema ženi. Ne, vi ste neznalice.

ŽIDOVSKO-KRŠĆANSKA
Obje svjetske religije tradicionalno osuđuju homoseksualnost. Ipak se mora priznati da je danas većina kršćana (osim Katolika) promjenila svoju religiju i prihvaća homoseksualnost. Kako bi doznali što se dogodilo u samo prošla tri desetljeća pritisni na ovaj link (
Br. 6; Religiozne grupe odgovaraju na napad homoseksualnosti). Usprkos sve većoj prihvaćenosti, sve tri glavne religije u Švedskoj – barem prema njihovoj izvornoj sržnoj vrijednosti i povijesnim Svetim dokumentima – osuđuju homoseksulanost. Zato, ako vaše dijete postane homoseksualac on ili ona teško će biti prihvaćena barem od nekih ljudi u našoj zemlji.

Nazad na sadržaj

8.  Abnormalna usredotočenost na seks.
Homoseksualnoj osobi, općenito, seks okupira većinu njegovog života. Kada adolescentna osoba, bilo koje orijentacije, postane seksualno aktivna, tipično postoji povećan interes za seks. Dok se ova usredotočenost smanjuje kod heteroseksualne osobe stupanjem u brak i osnivanjem obitelji, homoseksualnoj osobi postaje neprirodno po intenzitetu i opsegu. Nikada niste vidjeli heteroseksualnu organizaciju koja slavi svoju orijentiranost u Stockholm-u “Paradom hetera” čiji članovi na kamionu sa krevetom izvode seksualne pokrete ispred Kraljevske palače. Heteroseksualna osoba ima toliko drugih stvari i dužnosti koje joj okupiraju život.

Nazad na sadržaj

9. Rektalni problemi.
Čak i kada se koriste kondomi kako bi se smanjio rizik prijenosa virusa i bakterija (vidi gore), analni seks je i dalje štetan; posebno za osobu koja prima analnu penetraciju. Rektalni sfinkter je napravljen tako da se proširi kako bi propustio samo crijevni izmet. Pritiskanjem penisa sfinkter se može veoma oštetiti. Čak je i lošija uobičajena praksa “seksanja šakom” kao što ga opisuje “Analni priručnik” na RFSL-ovoj web-straici (
up.5).

Seksanje šakom”
Seksanje šakom je napredna tehnika seksanja. To znači da vam cijela šaka uđe u guzu. Šakati ili biti šakan zahtjeva veliko znanje povezano sa smirenošću, odgovornošću i svjesnošću. To je pitanje prakse i pouzdanja. Ugurati vašu šaku u guzu drugog muškarca je privilegija. Onaj koji je šakan pokazuje da vam vjeruje te znači da morate poštivati njegovu ranjivost.
Dobar šakač je potpuno usredotočen na svog partnera i pažljiv na njegove reakcije. Osnovna stvar za onoga koji je šakan je biti opušten i ponesen umjesto da prisilno otvara analni kanal. Ako ste početnik, savjetujemo vam da vam iskusni šakač bude učitelj. Nekoliko preporuka:
* Pripremite se tako što ćete isčistiti crijeva.
* Izbjegnite povrede time što ćete ošišati nokte. Uklonite narukvice, prstenja i slično.
* Koristite plastične rukavice.
* Nikada ne koristite istu rukavicu za dvojicu – mijenjajte.
* Koristite puno lubrikanata, po mogućnosti silikonske osnove.
* Ako koristite vodeni lubrikant, držite čašu vode u blizini kako bi mogli umočiti ruku.
* Izbjegavajte čmarolizanje nakon šakanja.
* Prvo se ližite i seksajte, zatim se seksualno šakajte.
(Kraj citata sa RFSL-ove web-stranice.)

Znači, čak i kada se koriste kondomi u smanjivanju virusni i bakterioloških infekcija (vidi gore) analni seks može povrijediti, uglavnom onoga u koga se prodire. Često dovodi do “rektalne inkontinencije” kao i do analnog tumora. Membrana koja obavija rektum je gotovo uvijek oštećena. Čak i kada nema veće traume, postoje manje (čak i mikroskopske) rupture rektalne membrane, koje dozvoljavaju prijenos bakterija u krvotok. Zato, iako vjerni homoseksualni partneri imaju manji rizik od SIDE, često su ranjivi prema drugim ne-SIDA zarazama (zbog relativne vjernosti i povjerenja), jer se upuštaju u takve prakse.

Često su žrtve drugih ozbiljnih – a ponekad i smrtnih – infekcija koje uzrokuju fekalije koje su ušle u krvotok. To uključuje Hepatitis B i mnoge druge neuobičajene infekcije kao što su shigellosis, Guardia Lamblia, koje su zajedno sada poznate kao “Gay crijevni sindrom (Gay Bowel Syndrome) (GBS)" [UP.2; stranice 80-82]. Članak u tisku [F.N. Judson, "Sexually Transmitted Viral Hepatitis and Enteric Pathogens", Urology Clinics of North America 11,. No.1 (veljača 1984), pp.177-185] sumarizia to na sljedeći način:

Zbog većeg broja seksualnih partnera i seksualnih praksi kao što su lizanje anusa i analni seks, homoseksualci imaju posebno veći rizik dobivanja Hepatitisa B, Giardiasis, Amebiasis, Shigellosis, Campylobacteriosis i anurektalne infekcije zajedno sa Neisseria gonorrhea, Chlamydia trachomatis, Treponema palladium, Herpes simplex virus i HPV (Human Papilloma Viruses)".

Poslije ovog uspoređivanja načina života kao pozadine, vi – kao roditelj ili djed ili baka – možete oblikovati neovisno mišljenje glede toga koji način života bi više voljeli da vaši potomci (posebno muški) naslijede. Posebno je važno odrediti koliko ste daleko spremni ići kako bi spriječili da se ne razvije homoseksualni način života. U sljedećem poglavlju (mit 2) istražit ćemo što možete napraviti kako bi utjecali na vaše dijete (još u ranoj dobi) što nam daje više izgleda da će se odlučiti za željenu seksualnu orijentaciju kada uđe u pubertet. 

Nazad na sadržaj

Mit broj 2: Ne možete utjecati na buduću seksualnu orijentaciju vašeg djeteta.

U izlaganju koje slijedi, odlučio sam opisati određene postupke koje trebate poduzeti – a koje izbjegavati – ako želite da vaše dijete odabere heteroseksualni način života nakon ulaska u pubertet. Ali, ako preferirate homoseksualni način života (na primjer homoseksualni partneri koji su usvojili dijete) onda želite napraviti suprotno onome što je predloženo dolje.

Nazad na sadržaj

1. Homolobi prikriva uvjerljive rezultate opširnog istraživanja.
Prvo ćemo reći nešto o tome što se smatra “politički ispravnim” u Švedskoj danas. Ono što slijedi se uvelike smatra homofobičnim (“neprijateljski ili nenaklonjeni pogled na homoseksualnu orijentaciju”) u našoj zemlji. Iako mu je namjera nasilni verbalni napad, to je sasvim suprotno homofiliji (“prijateljskom ili naklonjenom pogledu na homoseksualnu orijentaciju”). Danas u Švedskoj ima puno više homofiličara nego homofobičara. Situacija je bila drugačija samo jednu generaciju unazad.

Ovo je rezultat neprestane propagande RFSL-a i SVT-a u zadnja tri desetljeća. Ako niste Šveđanin, trebate znati da je SVT švedski TV monopol; zapravo propagandna i indoktrinacijska ruka RFSL-a. Zato i ne iznenađuje da je SVT dobila prestižnu “Duga nagradu” kao najbolji i istaknuti potpomagatelj agende RFSL-a. Oni su dobili tu nagradu za vrijeme “Tjedna gay parade” u Stockholm-u, Švedska. Naš glavni grad Stockholm je postao magnet (zapravo Mecca) homofiličara iz cijele Europe.

Homolobi je ekstremno utjecajan u našem društvu danas. Na svim poljima. Oni jako dobro znaju da je njihov politički utjecaj u direktnoj proporciji sa njihovim brojevima. Mnogi roditelji i rodbina postaju podržavatelji RFLS-a čim doznaju da je jedan od njihove obitelji postao homoseksualac. No, u isto vrijeme u sebi vjeruju da je to tragedija. Zato, ako ste roditelj ili djed ili baka koji bi htjeli da se vaš potomak odluči za heteroseksualnu orijentaciju, slušajte pažljivo ono što slijedi.  

Veliki dio materijala koji slijedi je preuzet (s dopuštenjem) iz američke knjige koju je napisao Joseph Nicolosi naslovljenu ”A Parent's Guide to Preventing Homosexuality (Roditeljski priručnik za spriječavanje homoseksualnosti)” (UP.3). Nicolosi je doktor psihologije. Treba imati na umu da se ova knjiga bazira na onome što je pokazalo psihološko istraživanje te nije bazirano na religioznim konceptima. Zbog svojih stavova doktora Nicolosi-a su anatemizirali vodeće figure i mnogi članovi “American Psychological Association”. 1973. godine srodna asocijacija - The “American Psychiatric Association” ili “APA” je izglasovala izbrisati homoseksualnost sa zvanično potvrđenog spiska psihijatrijskih bolesti (the Diagnostic and Statistical Manual ili skraćeno DSM). To se dogodilo usljed oštrog udarca kojeg je izvršila grlata i ljuta grupa homoseksualaca i njihovih simpatizera (UP.1 stranice 32-35). Od onda, homoseksualni psihijatri, psiholozi i njihovi simaptizeri sve više kontroliraju istaživanja, izvješća i simpozijume unutar njihovih organizacija. Primjerom dr. Nicolosi objašnjava ovu promjenu u polici. Napisao je (UP.3; stranice 171-172):

”Politička ispravnost nastavlja širiti pošast po svim našim asocijacijama mentalnog zdravlja. Godišnja konvencija 1999. godina “American Psychiatric Association” je postavila na dnevi red debatu je li moguće promijeniti seksualnu orijentaciju putem terapije. No, debata je bila otkazana kada su se dva naznačena govornika povukla, s izgovorom da je tema homoseksulanosti s mogućnošću promjene previše politički nabijena za jedan znanstveni skup. Psihijatar Jeffrey Satinover i ja smo izvorno trebali biti članovi panel-diskusije, no psihijatri gay-aktivisti su odbili sudjelovati ako ili Satinover ili ja sudjelujemo u takvoj diskusiji.
Dakle vi ste u srednjoj školi i mislite da je heteroseksualnost norma? Sretno vam bilo prilikom izlaganja vašeg stava, izdavanja vaše teze, ili slaganja sa vašim kolegama. Bolje vam je da držite za sebe taj pogled, inače ćete biti izbačeni iz društvenog kluba u koji toliko željno želite ući.”

Za više informacija o ovoj temi pritisni na ovaj link (Br 4 na straničnom stupcu).

Ako je potiskivanje istine od strane homolobija toliko jako u SAD-u, zamislite koliko onda mora biti u našoj zemlji. Vjerovatno nema ni jednog psihologa ili psihijatra u Švedskoj koji bi htio (ili se usudio) surađivati sa roditeljima koji bi doveli svog dječaka u njihov ured zbog bojazni da se kod djeteta pojavljuju ženstvena ponašanja. Znači, vi kao roditelj ili djed ili baka ste ostavljeni sami na sebe osloviti brigu o budućoj seksualnoj orijentaciji vašeg potomka. Kako bih vam pomogao, ponuđeni materijali su vam dostupni besplatno. Naći ćete kontak informacije pod naslovom “Besplatna literatura” na straničnom menu-u ili mi pišite na:

Nakon ovog podužeg uvoda, pogledajmo sada što iskreno istraživanje pokazuje te što možete napraviti danas kako bi spriječili stvaranje početne pred-homoseksualnosti i posljedične homoseksualnosti kod vaeg djeteta. Pogledajmo prvo korjene (genezu) homoseksualnosti kod dječaka.

Nazad na sadržaj

2. Izvješće istraživanja od Bieber et al (UP.4)
Pogledajmo sada važno proučavanje koje je obavio Irving Bieber i još nekolicina psihijatara i psihologa. Obuhvatno proučavanje je započelo 1952. godine i 10 godina nakon toga – poslije mnogih procjena i aktivnosti za provjeru – grupa od osam medicinskih psihoanalitičara i jednog kliničkog psihologa u tom odboru je izdala izvješće naslovljeno “Homosexuality: A Psychoanalytic Study of Male Homosexuals (Homoseksualnost: Psihoanalitičko proučavanje muških homoseksualaca), New York: Basic Books, 1962. (
UP.4).  

Osim značajne veličine po obemu i stručnosti autora, proučavanje je značajno zbog dva važna razloga:

2:1. Napravljeno je tokom 1952. i 1962. godine. To je bilo prije nego što je postalo politički neispravno smatrati homoseksualnost kao neželjeno ponašanje koje treba spriječiti. Poslije 1973. godine, kada je APA izbrisala homoseksualnost kao abnormalnost iz njihovog DSM-a (Diagnostic and Statistical Manual), gotovo je postalo nemoguće obaviti istraživanje ovakvog tipa. Ako bi se neka grupa istražitelja usudila obaviti slično istraživanje danas, oni bi bili oštro kritizirani od svojih kolega. U svakom slučaju, istraživanje je još uvijek validno i danas te je od ogromne važnosti roditeljima koji ne žele da se kod njihovog djeteta razvije homoseksualnost.

2:2. 1962. godine homoseksualnost još uvijek nije bila popularizirana niti od strane medija niti od drugih oblika zabavnih programa. Danas je to veoma drugačije.

Samo pogledajte na RFSL-ovu web-stranicu (up.16) i odmah ćete shvatiti o čemu govorim:
“Tko uzima koga? –O seksu za vas koji se mladi i druge”
Djevojka sretne zgodnog dečka. Dečko sretne drugog dečka. Dečko slučajno sretne djevojku koja je upravo bila sa drugom djevojkom.
Isprobajte vašu seksualnost! Tko ste vi sami, što želite postati i u vezi čega ste znatiželjni. Svijet je otvoren i ima puno stvari koje treba probati i sve je moguće. Naravno, žalite za onim stvarima koje nikada niste pokušali, više nego za onima koje ste probali.”
(Kraj citata sa RFSL-ove web-stranice.)

Očigledno je da danas mnogi mladi ljudi – koji zapravo nisu predispozicirani postati homoseksualci (tj. nikada nisu bili “pre-homoseksualni” zbog njihovog nesretnog odgoja) – izabiru takav način života, jer je to danas modno ludilo. Ili barem to probaju, a mnogi od takvih bivaju uhvaćeni u zamke tog iskustva (vidi točku 7 pod naslovom Besplatne knjige na straničnom stupcu). Uvjeti iza tako jasno izabranog načina života zapravo nisu oslovljeni na ovoj web-stranici. To se može jedino zaustaviti ako se aktivnosti, koje obnaša RFSL, stave pod kontrolu te proglase nezakonitima za dobrobit cijelog društva. Sigurno je kazati da kada je proučavanje bilo obavljeno 1950. i 1960. godina, homoseksualnost je još uvijek nosilo stigmu i nitko nije htio ni izabrati niti pokušati taj način života. Kao što nitko ne izabire biti alkoholičar. U Bieber-ovom proučavanju bilo je uključeno 106. homoseksualalca, nad kojima se obavilo iscrpno istraživanje, zajedno sa kontrolnom grupom od 100 heteroseksualaca. Osnovno pitanje je cijelo vrijeme bilo: Što, ako ga i ima, ih je u njihovom odrastanju ili pozadini navelo tjelesno privlačnima doživljavati druge muškarce?

Spoznaje su bile znamenite u tome da je bio samo jedan zajednički nazivnik za homoseksualnu orijentaciju svih 106 muškaraca. Bieber i njegova grupa su doznali da su svi (bez iznimke) imali emocionalno odsutnog oca ili uopće nije bio prisutan tokom njihovog odrastanja. Ni jedan od njih se nije osjećao blizak svome ocu.

Ponekad, ali ne uvijek, to je bilo povezano sa neprijateljskim osjećajima prema očevima zbog raznih razloga.
Rezultat se osnivao na tome kako su ti muškarci doživljavali svoje očeve, a ne obratno. Neki očevi su možda mislili da je sve u redu i možda su vjerovali da su zadovoljili emocionalne potrebe svog sina.  

Proučavanje je doznalo među drugim stvarima:
“Duboka međuosobna uznemirenost je stalana kod homoseksualnih otac-sin odnosa ... Niti jedan od očeva (homoseksualnih sinova) se ne može nazvati pogodnim normalnim roditeljem. “
 
Interesantno je da ni u kontrolnoj grupi (100 heteroseksualnih muškaraca) nisu svi imali dobar odnos sa svojim ocem. 37 od njih (37%) je čak izjavilo da su mrzili svoje očeve. S druge strane, u homoseksualnoj grupi 63 od njih (59%) je izjavilo da su mrzili svoje očeve.

Nazad na sadržaj

3. Izvedeni zaključci
Prvo želim kazati da samo zato što je svima 106 ispitanicima, homoseksualnim muškaracima, otac-sin odnos bio zajednički nazivnik, to ne znači da nikada nećemo imati iznimku pravilu. Ipak, postoje jake osnove na kojima možemo zaključiti sljedeće:

Ako se otac emocionalno poveže sa sinom, sin najvjerovatnije neće postati homoseksualac. Ipak, ako se otac ne poveže sa sinom, to neće neophodno dovesti do homoseksualnosti. Konačno, 37% heteroseksualnih muškaraca u proučavanju su kazali da su mrzili svoje očeve (uspoređeno sa 59% u homoseksualnoj grupi). Ali homoseksualni muškarci se nekako nisu uspjeli povezati sa svojim očevima.

Drugim riječima: Nedostatak veze otac-sin je neophodni – ali ne uvijek dovoljni – uzrok homoseksualnosti. 
Razmišljajte o tome! Zato,
Očevi: Možete spriječiti homoseksualnost kod vašeg sina tako što ćete se povezati sa njim! No ako ne, to ne znači da je vaš sin uklet biti homoseksualac. Postoje i drugi čimbenici koje ćemo pogledati kasnije.

Osim jednoobraznog rezultata glede emocionalnog povezivanja oca i sina, mnogi drugi aspekti odnosa variraju puno više, iako je trend sličan. Evo neki od tih. (Brojevi se ne mogu zbrojiti do 100% budući da svi muškarci nisu mogli odgovoriti na sva pitanja).
“H” ozačava grupu od 106 homoseksualaca; “K” označava kontrolnu grupu od 100 heterosesualaca:             

 

H

K

Pacijent je očev miljenik

7

28

Drugo dijete je očev miljenik

59

36

Pacijent se osjećao prihvaćenim od oca

23

47

Pacijent je svjesno mrzio oca

60

37

Pacijent je prihvatio oca

20

50

Otac je izrazio naklonost prema pacijentu

25

51

Otac ima manje poštovanja prema pacijentu nego prema drugoj muškoj djeci 

42

19

Pacijent se odnosio prema ocu puno lakše nego prema majci

21

40

Pacijent se odnosio prema ocu sa divljenjem

16

47

Iz ove statistike se vidi da čak i kada se otac nije uspio povezati sa svojim sinom – iz sinovljeve perspektive – bilo je jako puno drugih razloga po kojima je otac povećao vjerovatnost razvijanja homoseksualnosti kod svog sina. Svi aspekti gore tabelirani su utjecali na to kako su sinovi razvili (ili nisu uspjeli razviti) svoj muški identitet. Vjerovatno mnogi očevi sinova iz homoseksualne grupe (H) nisu ni imali pojma da njihovi sinovi ne razvijaju muški identitet. Toliko vremena i enrgije su utrošili na svoj posao (vjerovatno zato što su trebali prehraniti veliku obitelj), da nisu imali vremena za posebno ranjivog sina. Onda ima očeva koji rađe igraju golf u slobodno vrijeme, umjesto da odvedu sina na pecanje. Dolje ćemo više diskutirati o tome zašto je dječakov neuspjeh identifikacija sa muškim rodom u ranoj dobi ključni uzrok homoseksualnosti.

No prvo pogledajmo zašto ova studija pokazuje da homoseksualnost nije nasljedna. Da je uistinu nasljedno onda bi bilo puno više muškaraca u homoseksualnoj grupi (“H”) koji bi kao djeca doživjeli emocionalno povezivanje sa svojim očevima.

Dakle, sumarizirajmo:
Ako je otac emocionlno uključen u razvoj svog sina te se njegov sin poveže sa njim, postoji gotovo 100% vjerovatnost da će sin biti heteroseksualac.

Objasnit ću dolje (točka 5) zašto postoji ova jaka veza. No, ovdje želim reći da mi je u srcu teško zbog onih malih dječaka kojima nedostaje model muškarca u njihovih životima. Moje tijelo ključa kada vidim kako RFSL bezobrazno želi unovačiti što je više moguće takve djece u svoje redove. 

Nazad na sadržaj

4. PARADA SRAMA
05.06.2002. godine bio je sudbonosan dan za sve majke – i djecu bez očeva u našoj zemlji. Tog dana je Švedski parlament izglasao zakon kojim je dao zeleno svijetlo homoseksualnim partnerima usvajati djecu. Glasovanje je bilo u omjeru 198 za i 38 protiv. Kako može bilo koja odgovorna i moralna osoba namjerno otuđiti dijete od majke i oca kada ima toliko mnogo heteroseksualnih parova bez djece koji žele usvojiti dijete? Do tog trenutka u povijesti uobičajeno smo pokazivali brigu za dobrobit naših malenih. Više od svega to pokazuje stupanj do kojeg su naši političari spremni ugoditi homoseksualnom lobiju. Kakva osuda čeka takve muškarce i žene?

Evo kako je izgledala Parada srama kada je Švedski parlament izglasao prijedlog 2001/02:123 (up.17)

Prijedlog 2001/02:123
LU27 Partnerstvo, usvajanje itd.
Točka 1 (Odbivanje prijedloga glede usvajanja i skrbništva.)
1. Prijedlog
2. Protiv (kd)
Glasovanje:
198 za prijedlog
38 protiv prijedloga
71 suzdržanih
42 odsutna
Parlament je usvojio prijedlog.
Raspodijela glasova:
Za prijedlog: 118 Socijal-demokrata, 9 Umjerenih, 34 Lijevičarska stranka, 12 Središnja stranka, 15 Stranka za očuvanje okoliša, 9 Narodna stranka
Protiv prijedloga: 1 Umjereni, 37 Kršćanski-demokrati

Suzdržani: 60 Umjerenih, 4 Središnja stranka, 6 Narodna stranka
Odsutni: 13 Socijal-demokrata, 11 Umjerenih, 9 Lijevičarska stranka, 5 Kršćanskih-demokrata, 2 Središnja stranka, 1 Stranka za očuvanje okoliša, 1 Narodna stranka
Anne-Katrine Dunker (m) i Runar Patriksson (fp) su naglasili da su oni namjeravali biti suzdržani, ali su bili pribilježeni kao “da”.

Kao što se može vidjeti iz ovog zvaničnog izvješća, samo 37 članova parlamenta Kršćanskih-demokrata su se suprotstavili ideji da homoseksualci usvajaju djecu. Svaka im čast. «Umjerena stranka» zapravo nije htjela dozvoliti usvajanja za homoseksualce per se, već samo dozvoliti starateljstvo na svojom djecom ili unučadi?

Zamislite da se radi o vašem sinu! Kada bi vi sami – zbog situacije nad kojom nemate kontrolu – morali prepustiti brigu o vašem sinu nekom drugome te bi mogli birati između muža i žene naizgled dobrog braka s jedne strane i homoseksualnog para muškaraca s druge, što bi odlučili? Kada stvarno razmislite što se stvarno dogodilo tog sudbonosnog dana (05.06.2002.) shvaćate koliko je nepromišljen i bezobiran bio taj čin protiv najranjivijih od naših malenih. To su odlučile sve stranke u našem paralmentu osim Kršćanskih-demokrata. Kako drugi članovi parlamenta mogu živjeti sami sa sobom? Gledati se dnevno u ogledalo i shvatiti kako su nam prodali djecu koja se sama ne može čuvati.

Legislativna povijest zakona koji je vrijedan prezira 
Kada su Socijal-demokrati (većinska stranka u parlamentu) izglasali na svojoj plenarnoj sjednici kako će glasovati u parlamentu, oni koji su htjeli da zakon bude izglasan su imali samo jedan glas više. Oni koji su bili protiv su imali samo jedan glas manje. To upućuje da je skoro pola Socijal-demokrata vjerovalo da je u najboljem interesu siročadi imati i majku i oca. Bez obzira na to, kada su glasovali u parlamentu ni jedan od njih se nije usudio glasovati prema svojoj savjesti. Da su glasovali ono što im savjest nalaže, izgubili bi svoj posao, dohodak i sve povoljnosti kao parlamentarci. Na kratko, njihova financijska situacija je bila važnija od dobrobiti siročadi.

Isto tako treba naglasiti da su sljedeće glavne organizacije, koji rade na dobrobiti djece, izrazile silno protivljenje prijedlogu za usvajanje od strane homoseksualnih parova: Save The Children (hr: Spasiti Djecu) (sw: Rädda Barnen), The Children’s Ombudsman (Parlamentarni zaštitnik prava građana od samovolje državnih organa) (Barnombudsmannen), The Network of Adoption Organizations (Mreža organizacija za usvajanje) (Nätverket för Adoptionsorganisationer).

Nadalje, opoziciju su izrazile sljedeće organizacije: Socijalni odjel, Državni odbor za međunarodna usvajanja, Udruga švedskih liječnika, Udruga švedskih psihologa, Sociolozi obiteljske pravde, Nacionalno društvo obiteljskih savjetnika, AFO Organizacija za usvojenu djecu i djecu štićenike, Organizacija za usvojenu djecu iz Koreje, Forum za usvajanje, Obiteljska organizacija za međunarodna usvajanja, Prvo djeca, Nacionalna organizacija za pravdu djece, Tajništva za obiteljsku pravdu, Centar savjetovanja za usvajanje, Umrežani glas usvojene djece, Prijatelji djece.
[Na švedkom imena orgnaizacija su: Socialstyrelsen, NIA (Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor), Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Psykologförbund, Familjerättssocionomernas Riksförening Föreningen Sveriges Kommunala Familjerådgivare, AFO-Organisationen för adopterade och fosterbarn, Adopterade koreaners förening (AKF), Forum för adopterade Förbundet Adoptionscentrum, Familjeföreningen för Internationell Adoption, Barnen Framför Allt - Adoptioner, Riksförbundet Barnens Rätt i Samhället (BRIS), Rädda Barnen, Familjerättssekreterarna, Adoptionsrådgivningen, Nätverket Adopterades Röst, Barnens Vänner]
Sve ove organizacije i stručnjaci su se suprotstavili zakonu za usvajanje od strane homoseksualnih partnera. 

Na primjer, Udruga švedskih psihologa je komentirala ovako: “Prijeldog je osnovan na svjetonazoru u kojem je dijete marginalizirano, a roditeljstvo u centru. Tekst prijedloga pokazuje potpuni nedostatak razumijevanja potreba djeteta.  (sw: Promemorian har tillkommit utifrån en världsbild där barnet är perifert och föräldrarskapet står i centrum. Författningstexten uppvisar en total avsaknad av förståelse för och kunskap om barns behov.)

U intervjuu za dnevni tisak Svijet danas (Sw: Världen Idag) 15. svibnja 2005. godine Lars Ahlin, predsjednik Udruge švedskih psihologa, je komentirao o oštrom odgovoru koji je dala njegova organizacija: ”Obično se ne izražavamo takvim izrazima, ako ne vjerujemo da je većina pogriješila glede prijedloga. Naš nedostatak znanja o tome kako će roditelji istog spola utjecati na dijete je naš problem. Odlučili smo pretpostaviti djetetovu perspektivu, jer nema dovoljno informacija iz istraživanja osnovanog na dokazima. Naravno, to je moralna dilema, ali ne smijemo eksperimentirati na djeci. Kada bi sigurno znali da djeca ne bi bila izložena nepotrebnim rizicima, onda bi stvari bile drugačije. Ali naša djeca ne mogu govoriti za sebe.
[na švedskom: “Så här formulerar vi oss inte om det det inte upplevs som en verklig brist i promemorian. Bristen på kunskap om hur barn påverkas av att växa upp med två föräldrar av samma kön är ett stort problem.
- Vi har valt att inta barnperspektivet på grund av att det finns för lite kunskap
, den evidensbaserade forskningen saknas. Det är ju visst ett moraliskt dilemma, man kan inte göra experiment på barn. Kunde vi vara säkra på att barnen inte utsätts för onödiga risker, då hade det varit en annan situation.
- Barnen kan ju inte föra sin egen talan]

Nazad na sadržaj

5. Više o očevoj ulozi
Vratimo se sada pitanju zašto je toliko važno da je otac emocionalno uključen u razvoj svog sina.

Netko je rekao da majke rađaju dječake, ali očevi stvaraju muškarce. Od same rane dobi dijete počinje shvaćati da je svijet podijeljen na dvije prirodne suprotnosti dječaka i djevojčica, muškaraca i žena. U tom trenutknu dječaku nije dovoljno samo promatrati razlike. On isto tako mora odlučiti gdje pripada u spolo podijeljenom svijetu. Djevojčicama je zadaća puno lakša. Njena prva veza je već s majkom, tako ona ne treba prolaziti dodatni razvojni zadatak biti “redefinirana” od osobe koja joj je najbliža – majke– do poistovjećivanja s ocem. No za dječake to je sasvim drugačije. On se mora odvojiti od svoje majke i rasti u spoznaji o razlikama od objekta njegove prve ljubavi, ako želi jednoga dana postati heteroseksualni muškarac. Ovo objašnjava zašto ima puno više homoseksualnih muškaraca nego žena. Prvi zadatak razvoja u muškarca je ne razviti se u ženu.

Ovdje počinje ogromno važni zadatak očeva. Ako nema oca, onda drugi muškarac mora popuniti tu ulogu. To je ekstremno važno. Mali dječak je u konstantnoj potrebi pomoći i ohrabrivanja dok se razvija u muškarca. Otac mu mora dati doznanja da će jednoga dana biti kao njegov tata. Na primjer, dječak i otac se možda moraju zajedno tuširati kako bi dječak otkrio da on i tata izgledaju isto i da će i on jednoga dana biti kao tata. On je jednostavno stvoren takav i to se ne može promjeniti. Ovo isto tako znači da sin ima veliko povjerenje u oca. Tata postaje primjer svom sinu. Majka mora postepeno smanjiti njen utjecaj nad sinom, počeći od 2. godine života. Otac mora pokazati toplinu i brigu svome sinu i ne smije oklijevati zagrliti ga. Netko je rekao da ako otac nikada ne zagrli svog sina, drugi muškarci će ga možda grliti kasnije u životu, ali na drugi način. Ako se ovaj prirodni i neophodni razvoj ne ohrabruje, dječak može patiti od “Poremećaja spolnog identiteta” (“Gender Identity Disorder” (GID)), što je prvi korak pred-homoseksualnog dječaka.

Molim vas uočite:
5:1. Kao što smo već rekli, neće svi dječaci kojima nedostaje emocionalna veza s ocem imati problema sa spolnim identitetom. Ali dječak koji ima emocionalnu vezu sa svojim ocem, koja mu daje ohrabrenje, najvjerovatnije neće patiti od poremećaja spolnog identiteta.

5:2. Problemi spolnog identiteta često izgleda utječu na dječake koji imaju osjetljivi temperament. Takvi dječaci su posebno ranjivi ako dožive da ih očevi odbacuju, umjesto da ih obrabruju. Takva situacija se lako može pojaviti, na primjer, ako dječak ima prirodno drugačije nadarenosti nego njegov otac i braća. Otac je često zainteresiran za šport te možda već ima starije sinove sa kojima rado odlazi na nogomente utakmice ili sami igraju nogomet. Ako je očev treći ili četvrti sin zainteresiran za umjetnost ili glazbu, otac može veoma lako zanemariti svog dječaka i neohrabriti ga u tome za što je zainteresiran taj dječak. Zapravo, otac mora posebno odvojiti vrijeme i posvetiti pažnju na interese i talente svog sina te ga ohrabriti u tome području. Dječak se isto tako mora družiti sa dječacima istih interesa. Tako će on postati “jedan od dječaka”. Dječak ne smije biti prepušten majci i postati “mamina maza”. Na kratko: otac mora pomoći svom sinu razviti muškost time što će graditi toplo povjerenje, poštovanje i povezanost među njima. Sve je to potrebno kako bi se postarao da će njegov sin jednog dana htjeti biti kao njegov tata.

Problem spolnog poistovjećivanja se pojavljuje u različitim oblicima na različitim stupnjevima. U ekstremnim slučajevima – nazvano Poremećaj spolnog identiteta (Gender Identity Disorder (GID)) – dječaci se počinju igrati sa lutkama svoje sestre, oblače se u ženske haljine itd. Važno je da se roditelji dogovore da takvo ponašanje mora prestati izraženo s ljubavlju i bez odbacivanja dječaka ili ismijavanja. Uobičajeniji su blaži oblici takvog ponašanja koji se zovu “spolni sukob” ili “spolna zbunjenost”. Svi dječaci bez obzira kojeg oblika spolne zbunjenosti su izloženi riziku postanja “pro-homoseksualni”. Takav dječak će uskoro osjećati da nije poput ostalih dječaka. Drugi ga dječaci mogu izolirati i ismijavati zbog postepenog feminiziranja. Ovo će samo sve više naglašavati da je on drugačiji. Oh, koliku potrebu ima takvo dijete za čovjekom koji će mu potvrditi da je on poput ostalih dječaka te da će narasti kao svi drugi muškarci. Koliko bi htio da su svi muškarci svjesni ove potrebe, ne samo u životima svojih sinova, već i kod svih onih ranjivih dječaka koji nemaju oca te da žele napraviti sve moguće samo da RFSL ne dođe do takvih dječaka.

Bez pomoći, “pred-homoseksualni” dječak će se osjećati slobodnije i sigurnije među djevojkama. Ali je u sebi razderan. S jedne strane želi biti poput ostalih dječaka, ali vjeruje da možda i nije. Kada dođe pubertet, onda se slika mijenja. Erotično privlačenje je uvijek prema nečemu što je drugačije od mene. Ako se dječak više poistovjećivao sa djevojkama dok je odrastao te se osjećao čudno i kao uljez među drugim dječacima, onda će njegova seksualna privlačnost biti prema drugim muškarcima.

Homoseksualni lobi ponekada tvrdi da oni zapravo pružaju uslugu pred-homoseksualnim dječacima time što im pružaju udobnost dok razvijaju (tako oni tvrde) urođeni, homoseksualni identitet, koji je u njima još od rođenja. No, vi kao roditelji (i djedovi i bake) morate to spriječiti. Da bi to napravili morate biti uvjereni da homoseksualnost nije – ponavljam NIJE – nešto što je u genima od rođenja. O tome više ćete pročitati pod “Mitom broj 3” dolje. 

Nazad na sadržaj

6. Zajednička uloga oba roditelja
Drugi najvažniji element u spriječavanju homoseksualnosti kod vašeg djeteta jest zaštiti ga/nju od seksualnih grabežljivaca. (Uloga muškarca je prvi). Seksualno uznemiravanje djece je sve više prisutno. U opširnom istraživanju, koje je obavio Los Angeles Times 1985. godine, 16% muškaraca i 27% žena od ukupno 2682 odrasla ispitanika je tvrdilo da su bili seksualno uznemiravani kao djeca. Incest neće ostaviti samo tjelesne rane. Emocionalne rane mogu biti puno gore. Incest je glavni uzrok razvijanja homoseksualnosti. Bilo koje dijete koje je prošlo ovo iskustvo ima 7 puta veću vjerovatnost postati homoseksualac. Ovo posebno važi za djevojčice. Osim toga, seksualno uznemiravano dijete ima više šansi samo postati pedofil. Kao što kaže izreka: “Povrijeđeni ljudi povrijeđuju ljude”.

Takvoj nesretnoj djeci roditelji trebaju pružiti posebnu pažnju kako bi im pomogli u zacijeljivanju dubokih emocionalnih ožiljaka. Nažalost, djeca uništenih obitelji su ona koj su najranjivija zbog brojih razloga. Nije svaki put odrasla muška osoba koja zlostavlja djecu. Starije dijete ili adolescent, od kojih su mnogi i sami bili seksualno uznemirivani, mogu isto tako počiniti takve stvari. U današnjem društvu sa niskim moralnim standardima, sa usredotočenošću na sve seksualno, širokogrudnim prihvaćanjem devijantnih ponašanja, trebate biti svjesni kakva osoba se mota oko vašeg djeteta kada vi niste prisutni. I majka i otac imaju veoma važnu ulogu ovdje.

Treći najvažniji čimbenik (u spriječavanju homoseksualnosti) je odnos i zajednički život roditelja. Sretan i ljubavlju ispunjen odnos među supružnicima je dobar protu-otrov protiv razvijanja pred-homoseksualnosti. Posebno za sina. Očev odnos prema supruzi ostavlja neizbrisive utiske na dječaka. On će gledati i učiti, dok odrasta, kako se treba odnositi. Kako bi se trebalo odnositi. Majka bi trebala, više od svega, pokazati poštovanje prema mužu i ohrabriti sina “otići k ocu” kada sin ima važno pitanje ili problem. Majka mora “otpustiti” sina veoma rano. Ona mora prekinuti vezu između sina i sebe i dozvoliti sinu povezati se sa ocem. Ovo mora započeti od 2. do 4. godine dječakovog života. Pogrešno je kazati ako se započne kasnije da je kasno. Nikada nije kasno, ali je sve teže što godine prolaze bez da se sin “ne odveže” od majke. Majka se mora oduprijeti kušnji “imati kontrolu u kući” iako možda ima bolje obrazovanje, bolji posao ili je bistrija od svog supruga. 

Sva će ova međuigra razvijati želju kod dječaka htjeti postati kao njegov tata. Pomaže dječaku razviti sigurnost i uvjerenost u razvijanju svoje muškosti, dok istovremeno prima ljubav i brigu gledajući kako se njegov otac odnosi prema ženi. Posebno je lijepo kada se sve ovo odvija onako kako bi trebalo biti. Ali ni jedan brak nije savršen. Barem ne u svako doba. Neke pogreške u idealnom “odigravanju uloga” naravno neće napraviti dječaka homoseksualnim. U svakom slučaju spoznalo se da su osnovna pravila međudjelovanja roditelja u spriječavanju homoseksualnosti kod svojih potomaka veoma važna.

Što je sa dječakom – koji zbog tisuće razloga – nema ni majke ni oca? Zadatak je puno teži, ali nije beznadežan. Konačno, većina dječaka koja odrasta samo sa jednim roditeljem neće postati homoseksualci. Isto tako se može tvrditi da je dječak kome je otac zlostavljač u lošijoj poziciji nego onaj koji uopće nema oca. Ovo posebno važi za dječaka koji je proživio traumu seksualnog uznemirivanja od strane oca ili očuha. Samohrana majka će napraviti dobru stvar ako dječaku dozvoli upoznati dobro nekog muškarca iz šire obitelji (ujaka, strica, tetka, ili djeda). Zapravo bilo koji muškarac kojem ona vjeruje može odigrati zamjeničku ulogu njenom dječaku. Isto tako, ako dječak sa samohranom majkom ima i sestre, majka mora obratiti posebnu pažnju da se ne zaigra previše sa lutkama svojih sestara, već mora imati svoje muške igračke. Samohrani otac ima svoju grupu problema. Dječaku naravno treba i majka. Samohranom ocu koji je pun ljubavi i brige je puno lakše spriječiti homoseksualnost kod svog sina, nego što je to samohranoj majka. Zapamtite: majke rađaju dječake, ali očevi prave muškarce.

Aktivnosti gay lobija (uglavnom RFSL-a) u našim školama danas, kombinirano sa glamorizacijom homoseksualnog načina života u mass medijima i biznisima zabavnih programa, čine da je sve teže roditeljima spriječiti kod svojih potomaka biti uvučeni u homoseksualni način života. Nedavno sam naišao na ovaj članak (up.19) u “Večernjak-u” (Sw: Aftonbladet), dnevnom tisku u našoj zemlji. Tu je preporučen najlošiji lijek za pred-homoseksualnog dječaka. Piše:

“Kada ste zadnji put vašem sinu dali lutku? Stručnjak: Podsvjesno odgajamo našu djecu zastarenim spolnim ulogama”.

Koliko izgleda važno ovom “stručnjaku” odgajanje naših dječaka novijim spolnim ulogama! Postati feminiziraniji. Pokušati ih dovesti do stanja spolne zbunjenosti. Nikakvi drugi zaključci se ne mogu izvući iz ovog smeća. Ovakva propaganda se nastavlja u svim stupnjevima po školama, u društvu, medijima i zabavnim programima. Homoseksualna zajednica veoma dobro zna da se homoseksualnost razvija iz pred-homoseksualnosti, koja se opet razvija iz spolne zbunjenosti. Putem svojih dijaboličnih aktivnosti slijede našu djecu ne bi li uspjeli povećati svoje članstvo i silu. To rade na uštrb najranjivijih malenih među nama. Koliko zlo daleko može ići?

Moja nada i san je da će jednog dana biti “Fond spasiti djecu” kako bi se suzbilo svo ovo smeće. Trebalo bi biti usmjereno prema djeci u opasnoj zoni. To se može dogoditi na različite načine, ali bi cilj bio pomoći dječacima povezati se sa muškim modelom kako bi im pomogli da se razviju u muškarce. To bi moglo uključivati sponzoriranje ljetnog kampa, na kojem bi vođe bile sretno oženjeni, gdje su muškarci stabilni heteroseksualci sa visokim moralnim standardima te žele pomoći dječacima bez očeva. Za dalje informacije o ulozi oca možete pročitati “Doživljaji iz djetinjstva homoseksualnih muškaraca” od Dale-a O’Leary-a za NARTH (up.20).

Nazad na sadržaj

7.  Homolobi u SAD-u napada one koji se ne slažu sa njihovom agendom
Opsežno istraživanje i zakljčci koje su izvukli Irving Bieber i njegova grupa (UP.4) – koji su potvrđeni kasnijim proučavanjima – su navukli ogromni gnjev homolobija u “dva APA-a” (Američka psihijatrijska asocijacija i Američka psihološka asocijacija).

Rezultati takvih iskrenih proučavanja se ne smatraju “političkim ispravnima” u našem društvu danas. Prema Biber-u su se i tako ponašali. Na primjer, kada je Bieber prije puno godina predavao na jednoj APA konferenciji na temu “Homoseksualnost i transeksualnost” agitatori homoseksualnog lobija unutar APA-a su ga bezobrazno prekinuli. Jedan drugi istraživač - Ronald Bayer, koji je u to vrijeme bio profesor na Hastings institutu u New York-u – opisuje taj događaj u svojoj knjizi (Homosexuality and American Psychiatry: The Politics of Diagnosis, New York: Basic Books, 1981; stranice 102-103; UP.1 stranica 33) na ovaj način:

“Bieber-ov napor objašnjavanja svoje pozicije … je naišao na podsprdni smijeh … (Jedan) protivnik ga je nazvao _____.
‘Pročitao sam vašu knijigu dr. Bieber te da je ta knjiga govorila o crncima na način na koji govori o homoseksualcima, vi bi bili uhapšeni i rasčetvoreni, a to i zaslužujete’”.

Bayer dalje kaže:
Taktika je upalila. Budući da je pritisak bio sve veći, organizatori sljedeće APA konferencije 1971. godine su se dogovorili sponzorirati posebnu panel diskusiju – ne o homoseksualnosti, već za homoseksualce. Da ta panelna diskusija nije bila odobrena, voditelj programa je bio upozoren, “Oni (homoseksualni aktivisti) neće poremetiti samo jedno predavanje.”

No ta panelna diskusija nije bila dovoljna. Bayer dalje kaže:
“..….. [Oni] su se obratili Gay frontu za oslobođenje (Gay Liberation Front collective) u Washington-u kako bi isplanirali prosvjede u svibnju 1971. godine. Zajedno sa tom organizacijom [oni] su razvili detaljnu strategiju za ometanje, obraćajući pažnju na najzamršenije logističke detalje.

3. svibnja 197. godine, protestirajući psihijatri su upali na sastanak eminentnih članova tog zanimanja. Dohvatili su mikrofon i dali ga aktivisti koji je izjavio:
 ‘Psihijatrija je utjelovljeni neprijatelj. Psihijatrija vodi bezobziran rat protiv nas. Ovo možete uzeti kao izjavu rata protiv vas. … Odbacujemo sve vas kao naše vlasnike.’

Aktivisti su si onda osigurali pojavljivanje na nomenklaturi APA-ovog odbora. Predsjednik odbora je onda dozvolio da možda homoseksualno ponašanje nije znak poremećaja psihe, te Dijagnostički i statistički priručnik (Diagnostic and Statistical Manual (DSM)) bi trebao odražavati ovo novo shvaćanje.

Uskoro nakon toga APA je izbrisala homoseksualnost kao poremećaj iz DSM-a, ne bazirajući se na znanstvenoj informaciji, već zbog grubog aktivizma homoseksualaca unutar APA-e. Zanimljivo je pročitati cijelu priču u UP.1 stranice 32-35.

Tako je započela nova epoha u kojoj ogromna većina psihijatara i psihologa se više ne usuđuje pomoći roditeljima spriječiti homoseksualni razvoj kod njihove djece.

Nazad na sadržaj

8. Homolobi u Švedskoj napada one koji se ne slažu za njihovom agendom
Glede ubrzane sodomizacije naše zemlje, prekretnice su bile sljedeće (izvori:
http://www.gluefox.com – tu pritisnete na menu sa strane pod "Dagens Adrenalinklick" i onda odaberete “Homosexualitet -- en naturlig yttring av människans sexualitet, eller...? " (up.21):

Prije 1944. godine, homoseksualne aktivnosti među odraslima se kažnjavalo i smatralo se neprirodnim i trulim. S vremenom psihološka perspektiva na homoseksualnost je počela dominirati, gdje se smatralo da je korjen homoseksualnosti psihološka poremećenost ukorjenjena u traumatičnom iskustvu u djetinjstvu. U Medicinskoj enciklopediji (Sw: Medicinsk Uppslagsbok) izdanoj 1969. godine od Ack-a Renander-a (dugo vremena smatrana standardnom enciklopedijom u Švedskoj) možemo naći sljedeću definiciju: ”Jaki seksualni poticaj, usmheren prema istom spolu” i u Norstedt-ovoj enciklopediji (Sw: Norstedts Uppslagsbok) iz 1973. godine, homoseksualnost je objašnjena kao: ”Izopačeni seksualni poriv prema istom spolu. Suprotno tome: heteroseksualnost, normalni seksualni poriv”.  

Preskočimo jedan period i idemo do Homoseksualnog festivala 2001. godine, homoseksualna ekstravagantnost u Stockholm-u. U šatoru Liberalne omladinske asocijacije (Sw: Liberala Ungdomsförbundet) glavna atrakcija je bila igranje pikada, gdje su natjecatelji gađali velike slike Alf-a Svensson-a, Pape i Ulf-a Ekman-a (vođa “Riječi života”, nove karizmatske denominacije u Švedskoj). U ovom slučaju sigurno možete govoriti o mržnji i ohrabrivanju nasilja, oboje usmjereno protiv određenih ljudi i grupa koje ti ljudi predstavljaju. Možete se samo pitati kakva bi bila reakcija u medijima da religizona konferencija ima istu stvar sa slikama “kršćanofoba” od strane RFSL-ovaca sa tekstom: “pogodi pedere”. Naravno takvo nešto vjernici nikada ne bi napravili. Ipak, RFSL ne oklijeva poticati mržnju protiv religioznih ljudi. Njima nedostaje tolerantnost prema određenim grupama ljudi.

Dodatni primjeri poticanja mržnje među homoseksualcima u Švedskoj danas su: Tisak za mlade “Lava”, izdan u lipnju 2003. godine od grada Stockholm-a (plaćen novcem onih koji plaćaju porez) koji pokazuje strip sa Siwert-om Öholm-om kako se seksa sa Alf-om Svensson-om. Pod stripom je napisan sljedeći tekst, kojeg je napisao pjevač i “dabater” Ujje Brandelius, “.…želimo očistiti i izbrisati kršćanski, pljesnivi, truli, muški, stari smrdljivi prokleti moralni sustav sa lica naše zemlje”. Hans-Göran Björk (koji je, među drugim, kolumnista za “Svijet danas”, sa jakim vezama sa “Riječju života”) je poslao i tekst i strip tajniku Odjela za pravdu (Sw: Justitiekanslern; JK) i Parlamentarnom zaštitniku prava građana od samovolje državnih organa (Sw: Justitieombudsmannen; JO). Obojica su mislili da je sasvim prihvatljiv taj dio teksta – izbrisati kršćane sa lica zemlje. Usporedite to sa oštrim zakonskim djelovanjima protiv pastora Åke-a Green-a kada je on otvoreno progovorio protiv homoseksualnosti i drugih seksualnih grijeha.

Danas u Švedskoj mnogi zvanični centri moći i grane vlasti su veoma pod utjecajem agende homolobija. Od Švedskog vrhovnog suda (Sw: HD or Högsta Domstolen) pa nadole. I ne samo na političkoj sceni. Većina u “Švedskoj crkvi” – koja je uglavnom financirana od strane onih koji plaćaju porez još od prije nekoliko stoljeća – je veoma pod utjecajem interesa homolobija. Ipak i u ovoj crkvi postoji određeni broj članova, kao i svećenika, koji se ne slažu sa policama koje vodstvo crkve donosi.

Nadbiskup Hammar i njegova sestra lezbejka, vikar Anna Karin Hammar u Uppsala-i, su glavni pobornici promjeniti ono što je stoljećima doktrinalna tradicija u Švedskoj (luteranskoj) crkvi. Više informacija (sa nekoliko iznimki) o veoma prljavoj kršćanskoj reakciji na juriš homoseksualnosti otvorite br. 6. Tokom “Večeri kulture” u Uppsala-i 19. rujna 1998. godine organizirali su “misu” u Katedrali u Uppsala-i, gdje su pokazali takozvanu izložbu “Ecce Homo”. Sastojala se od slika o Isusu, ne samo u homoseksualnom okruženju, već kao i o njemu homoseksualcu. Naslikati Isusa na takav način tokom “mise” u slavnoj Katedrali u Uppsala-i je krajnji izraz onoga što se dogodilo Švedskoj tokom posljednjih 30-tak godina.

U ovakvom okruženju gotovo je nemoguće roditeljima naći psihologe i psihijatre koji će biti voljni posavjetovati ih glede problema spolne zbunjenosti kod njihove djece. Osim, naravno, što će ohrabriti roditelje dozvoliti svom djetetu da se razvije kao homoseksulani muškarac ili žena. Švedska asocijacija psihologa (koja trenutačno ima oko 8500 članova) je osnovana 1955. godine. 1998. godine su izdali “Etičke principe profesionalnih psihologa u Nordijskim zemljama” (Sw: "Yrkesetiska Principer för psykologer i Norden").

Među drugim stvarima određuje da moraju “poštivati razlike kod pojedinaca, modele uzora i kulturalne aspekte glede stupnja funkcioniranja, spola i seksualne orijentacije”. Možda zvuči kao samo blebetanje (ali i u švedskom tekstu isto tako zvuči). Osim toga mantra je “poštivanje seksualne orijentacije”. Povezano sa “informacijom za javnost” o “uputstvima glede žalbi protiv psihologa” sadrži kompletnu konotaciju za bilo kojeg psihologa koji želi pomoći roditelju u spriječavanju homoseksualsnosti kod njihovog djeteta.

Do sad smo obradili Mit broj 1 (da su oba načina života jednako poželjna) i Mit broj 2 (da ne možete utjecati na buduću seksualnu orijentaciju vašeg djeteta). Krenimo sada dalje na Mit broj 3.

Nazad na sadržaj

Mit broj 3: Seksualna orijentacija se nasljeđuje – “U genima je”

1. Pristrani rezultati istraživanja od strane homolobija
Američka psihijatrijska asocijacija (APA) je izdala priručni dokument za one koji su u praksi pod naslovom Dijagnostički i statistički priručnik (Diagnostic and Statistical Manual (DSM)). Sve do 1973. godine homoseksualnost se smatrala abnormalnim ponašanjem koje se trebalo podložiti liječenju. Ali te godine, bez ikakvih rezultata istraživanja kao osnove, APA je objavila da je homoseksualnost normalno ponašanje. Kao što je bilo prikazano gore, to se dogodilo na jedan veoma nedemokratski način putem lukavog i prljavog aktivizma homoseksualnih elemenata u APA-i i njihovih simpatizera. (UP.1; stranice 32-36). Dvije godine nakon te odluke, Američka psihološka asocijacija (isto tako skraćenog naziva APA, koja ima tri puta više članova) donijela je istu odluku. Kada su ove velike odluke bile donešene odjednom se smatralo neprikladnim pokušati pomoći roditeljima spriječiti homoseksualni razvoj kod njihove djece. Oni koji su se usudili ovo zagovarati su bili oštro osuđivani.  

Tokom godina od 1973.godine homoseksualne grane i njihovi simpatizeri su dobivali sve više moći unutar obje APA-e. Toliko puno da danas postoji zapravo odbor cenzure sa silom određivanja svog istraživanja u području homoseksualnosti, njenog korjena i uzroka. Homoseksualci su danas naveliko prisutni u biheviorističkim znanostima. Znači, kad god izađe neko novo izvješće treba provjeriti tko je obavio istraživanje, koja je njegova/njena/njihova seksualna orijantacija i odakle novci za istraživanje. Tužno je reći, ali situacija je takva. Ali tako je to danas. Vidjeli smo puno pristranih – čak i lažnih – istraživanja na ovu temu tokom zadnjih nekoliko desetljeća. Cilj je homoseksualne agende pokazati “istraživanjem” - i sijanjem rezultata po medijima – da je homoseksualnost genetska stvar. Kada slijedeće istraživanje pokaže da su prijašnji rezultati pogrešni ili čak falsificiarni, mediji nigdje ne daju te ispravljene rezultate. U nastavku ćemo vidjeti primjere ovoga.

Ali prvo moramo vidjeti zašto imamo ovu užasnu pristranost, ne samo u istraživanju, već i kod medija koji šire te rezultate širokoj publici. Istraživanja su pokazala da su homoseksualci i njihovi simpatizeri naveliko prisutni u medijima. Samo za primjer, New York Times i Washington Post – vodeće izvjestiteljske organizacije “starih medija” – članovi njihovih uredničkih odbora su uglavnom homoseksualci. Ovo je možda ekstremni slučaj, ali je trend isti po svim medijima. Sam tisak, naravno, ne govori nšta o ovoj ugrađenoj pristranosti. Nikada neće reći svojim čitateljima koliko članova njihovog uredničkog odbora su homoseksualci.

Zašto je važno istaknuti tu situaciju? Pa svi mi oblikujemo svoje mišljenje i stav na osnovu onoga što čitamo i čujemo. Svi! Mišljenja koju ima većina su uglavnom oblikovana od strane medija. Posebno televizije. U zemlji kao što je naša koja im ograničeni broj kanala na švedskom, naš izvor informacija – za našu populaciju uglavnom – je uistinu veoma ograničen.

U SAD-u, New York Times je nedavno dao upute svojim novinarima – a ima ih jako puno po cijelom svijetu – kako moraju izvješćivati o homoseksualnosti. Na primjer, glede prava homoseksualaca govore ovako: “Zagovornici homoseksualaca su zabrinuti zbog izraza “prava homoseksualaca”, jer može navesti ljude reagirati negativno misleći da homoseksualci imaju određena prava, a drugi ne. Zagovornici homoseksualaca više vole izraz “jednaka prava” ili “građanska prava za homoseksualce”. Ako morate upotrijebiti izraz “prava homoseksualaca” – na primjer u naslovu gdje je prostor ograničen i cijenjen – morate točno napisati u tekstu o čemu se radi.” 

Budući da je agenda homolobija ubaciti svoju poruku u medije, zar ima boljeg načina od toga biti u medijima. Pa i na vodećim pozicijama. Homoseksualni novinari su 1990. godine formirali svoju asocijaciju, Nacionalna novinska agencija lezbejki i pedera (The National Lesbian and Gay Journalists Association (NLGJA)) je postala veoma utjecajna. Na svojoj desetoj godišnjici u San Franciscu. Od 7. do 10. rujna 2000. godine, održali su nadrealnu diskusiju na jednoj od svojih glavnih prezentacija. Pitanje o kojem su diskutirali na panel diskusiji je bilo: “Je li izvjestitelj odgovoran, kada izvješćuje o priči koja se odnosi na homoseksualnost, uključiti točke gledišta koje su kontradiktorne homoseksualnima?” Jedan od sudionika iz važne izvjestiteljske organizacije (Jeffrey Kofman) odgovorio je ovako: “Ova cijela stvar “balansiranja” koju bi mi kao novinari trebali postići … kao kad izvješćujemo o crnačkoj zajednici, nikada nisam vidio da je netko govorio o jednoj strani te zatim odlazi doznati koje stajalište im Klan; Pa moram obaviti intervju sa Klanom. Kako bi inače bili fer?” Paula Madison, vice predsjednik raznolikosti pri NBC-u i ravnatelj izvješćivanja pri WNBC-u u New York-u je uskočila: “Slažem se s njim. Ne vidim razloga zašto bi morali tome težiti … apsurdnu, nezdravu točku gledišta samo kako bi dobili drugu točku gledišta.” Kofman je dodao: “Svi smo mi vidjeli i dalje gledamo izvješća koja uključuju perspektive glede homoseksualnih pitanja koja uključuju ljude koji su jednostavno netolerantni, a vjerovatno i sami nisu kvalificirani.”

Poruka je kristalno jasna: Budući da su oni sa suprotnom točkom gledišta netolerantni pobornici, ne smijemo im dozvoliti da imaju svoj glas u medijima. Narode, došli smo do ove netolerantne točke gledišta od strane homoseksualnog lobija u našem društvu koje opasno propada.

Uputstvo New York Times-a svojim novinarima i izvjestiteljima ne koristiti više izraz “prava homoseksualaca” je kontradiktoran izvornoj preporuci u ranijoj knjizi koju su napisali Kirk i Madsen (“Nakon bala: Kako će Amerika pobijediti strah i mržnju prema homoseksualcima 90. godina”). Nema bolje knjige koja je iznijela na vidjelo lukave marketinške metode koje su koristili Kirk i Madsen od knjige koju je napisao David Kupelian nazvanu “Marketing zla: Kako nam radikali, elitisti i pseudo-stručnjaci prodavaju korupciju prerušenu kao slobodu”. Dobru sinopsu knjige ćete vidjeti ovdje (up.22).

David Kupelian je napisao u svojoj knjizi: “Možda se pitate:Gdje i kada će ovo javno traženje “prava za homoseksualce” prestati? Kraj igre neće samo dovesti do potpunog prihvaćanja homoseksualnosti, uključujući istospolne brakove, već će se zabraniti pa čak i kriminalizirati javne kritike homoseksualnosti, uključujući citate biblijskih tekstova koji ne odobravaju homoseksualnost. Drugim riječima, totalno suzbijanje kritike koristeći silu zakona. Ovo je zapravo i slučaj u Kanadi i dijelovima Skandinavije upravo sada. 

Znači danas, jao novinarima koji se usude izraziti mišljenja koja nisu politički ispravna. To može bilo kome uništiti karijeru. U našoj zemlji situacija je čak i lošija nego u SAD-u. Zato, nije uopće bilo iznenađenje kada je Švedska TV (“SVT”) – sa monopolijem koji je financirana putem obvezatnih pristojbi – dobila prestižnu “Duga nagradu” zato što je uspješno promovirala njihovu agendu.

Na određeni način je shvatljivo da novinari i organizatori zabavnih programa u medijima i drugim biznisima rade prekovremeno kako bi drugi prihvatili njihov način života. Tko ne želi biti prihvaćen? Tužno je to što se to događa po cijenu najranjivije djece te gazi prava roditelja i djedova i baka te im se ne dopušta doznati činjenice.

Ono što je proizašlo iz simpozija istraživanja 1996. godine na temu “seksualna orijentiranost” je veoma poučno u prikazu sila i metoda djelovanja. Jedan od istražitelja, Scott Hersherger, je predložio da će sudnice biti pod velikim pritiskom podržati diskriminaciju protiv grupe ako se grupa definira po biološkim, umjesto bihevioralnim karakteristikama. Rekao je samilosnoj publici: “Anketa javnog mišljenja plus empirijsko istraživanje nam uvijek kažu da postoji pozitivna korelacija između vjerovanja ljudi u nepromjenjivost karakteristike i prihvaćanja iste. Znači, što više vjeruje jedna osoba da je homoseksualnost ili seksualna orijentacija biološka stvar, to će se pozitivnije on ili ona osjećati glede toga." Drugim riječima, poruka je bila: Napravimo istraživanje kojim ćemo pokazati da je “homoseksualnost ili seksualna orijentacija biološka stvar, a ne odabrani način života!” Dakle, ne iznenađuje to što ima puno nekakve “čudne znanosti” koja nam se objavljuje. Sve su to pokušaji ne bi li ljudi povjerovali. Je li istraživanje iskreno uopće nije bitno mnogima od njih. Izgleda da je bilo koje objašnjenje homoseksualnog ponašanja – osim onoga iz Biblije (Rimljanima pogl. 1) – prihvatljivo većini “znanstvenika” u psihologiji. Isto tako naivnim medijima i javnosti! Sve kako bi se opravdao izbor načina života koji je štetan za pojedinca i društvo. Uzmite u obzir sav navac za istraživanje (koji često dolazi od homoseksualaca) koji je dodjeljen ovoj vrsti istraživanja. 

Aktivisti istraživanja o homoseksualnosti spadaju u dvije kategorije: 1) Psihološke teorije / teorije okoline i 2) Biološke teorije. Naša diskusija do sada (tj. Bieber et al) se bavila psihološkim teorijama / teorijama okoline. Sada ćemo se uputiti na biološke teorije, koje se mogu podijeliti na tri područja istraživanja:
-  Odrasla hormonalna hipoteza
-  Genetska hipoteza
-  Prenatalna hormonalna hipoteza

Odrasla hormonalna hipoteza. Određeno vrijeme se špekuliralo da postoje razlike u seksualnim hormonima između heteroseksualnih i homoseksualnih odraslih osoba. Sada se zna da to nije istina te to polje istraživanja danas nije relevantno.

Genetska hipoteza. Ovo područje istaživanja je bilo najinteresantnije u zadnjih nekoliko desetljeća. Tako ćemo se usredotočiti na ovo posebno područje. To je isto tako područje iz kojeg se mogu izvesti definitivni zaključci.

Nazad na sadržaj

2. Kallman
Kada se istraživalo genetsko porijeklo homoseksualnosti, još na samom početku poseban interest istraživanja je bio usmjeren prema identičnim blizancima (monozigotnim), zbog veoma očiglednih razloga. Dobro je poznato da identični blizanci imaju iste karakteristike od rođenja. Na primjer, ako jedan blizanac ima smeđe oči i drugi ih ima itd. Znači, ako postoji “homoseksualni gen”, identični blizanci bi ga trebali imati, a time bi trebali imati istu seksualnu orijentaciju. Zamislite što? To je točno ono što je pronašao istraživanjem 1952. godine Kallman. U “Dnevniku nervnih i mentalnih blesti (Journal of Nervous and Mental Disease)” su izašli njegovi rezultati, koji su pokazali 100% stopu podudaranja homoseksualnosti kod monozigotičnih blizanaca (identičnih). Vidi
UP.5; stranica 71. Onda je to bilo napravljeno kao krajnji dokaz da je porijeklo homoseksualnosti “u genima”. Postoji samo jedan problem sa tim istraživanjem. Lažno je! Nije prošlo na provjeri. Razmislite o tome. Bilo je veoma lako odrediti da među mnogim identičnim blizancima bilo ih je puno (zapravo većina) od kojih je samo jedan ili su oboje postali homoseksualci. Ovo je jedan od prvih primjera znanstvene neiskrenosti koja je od onda zarazila istraživanje u ovom području poradi politiziranja istraživanja. Kallman, koji je izgubio reputaciju, je govorio o svojim rezultatima kao o “znanstvenim umjetnim tvorevinama”.

Nazad na sadržaj

3. Bailey-Pillard (1991)
Znatiželja za identičnim blizancima je i dalje bila jaka. Zbog istih očiglednih razloga. Je li moguće da ima gen koji predodređuje
čovjeka na homoseksualnost, uz to da su i čimbenici okoline u “igri”. Iako “stopa podudaranja” nije bila 100% kao što je Kallman predložio, bi li moglo biti da je, od nasumce odabranih blizanaca, puno veće od 2-4% homoseksualaca među stanovništvom.  

U tu svrhu i druga istraživanja na tu temu su napravljena. Jedno takvo istaživanje su obavili 1991. godine Michael Bailey sa Northwestern University i Richard Pillard sa Boston University School of Medicine. Njihovo izvješće (UP.5; stranice 72-78) je dobilo veliki publicitet, na koje se homoseksualni lobi još uvijek poziva u medijima (na uštrb naivne publike). Pillard je bio homoseksualac. U njihovom izvješću (up.17) dali su sljedeće rezulatate:

Monozigotni blizanci (identični):  52% PC (29 of 56 = 52%)
Dvozigotni blizanci (nedentični): 22% PC (12 of 54 = 22 %)
Braća i sestre koji nisu blizanci: 9% PC (13 of 142 = 9%)
Usvojena djeca: 11% PC (6 of 57 = 11%)

Bailey i Pillard su upotrijebili izraz PC, (Probandwise Concordance) što znači:
Za identične blizance “52% PC” znači da 52% identičnih blizanaca koje su oni locirali imaju homoseksualnih sklonosti sa svojom braćom. Na prvi pogled, ovo bi moglo izgledati kao argument za “homo gen”. 52% identičnih blizanaca prepostavlja da za svaki identični blizanac sa homoseksualnim poistovjećivanjem postoji 52% šanse da će njegov brat blizanac isto tako biti homoseksualac. Taj broj je puno veći od 2-4% koji se očekuje na osnovu postotka homoseksualaca među stanovništvom.

U to vrijeme, mnogi su gledali na ovo istraživanje kao dokaz da je homoseksualnost (ako ne 100%) u dosta velikom postotku genetska. Ono što javnost nije znala, što je Pillard sakrio, je to da su imali veoma jake “pristrane uzorke”. Druga naknadna istraživanja nisu uspjela proizvesti slične rezultate. Onda se otkrilo da su Bailey i Pillard unovačili svoju populaciju kao uzorke oglašavajući se u gay tisku, koji su bili jasan pristrani uzorak u njihovom proučavanju.

Važno je shvatiti implikacije ovoga. Gay zajednici je važno potvrditi genetsku hipotezu zbog tri razloga: 1) da je uzrok homoseksualnosti genetski, društvo se ne mora brinuti o tome što homoseksualci novače mlade adolescente u svoje redove; 2) oko 10 puta viši stupanj seksualnog uznemiravanja djece od strane homoseksualaca ne bi pridonosilo da će dijete biti homoseksualac, ako je to genetska stvar i 3) postojalo bi opće prihvaćanje homoseksualnog načina života, budući to nije odluka, jer su tako rođeni.

Nazad na sadržaj

4. Bailey-Dunne-Martin (2000)
Budući mu je reputacija bila ugrožena, Bailey je napravio još jedno proučavanje bez Pillard-a. Ovaj put se Bailey udružio sa Dunne-om i Martin-om kako bi napravili potpuno novo proučavanje identičnih blizanaca. Ožujka 2000. godine rezultati njihovog rada su izašli u “Dnevniku osobnosti i socijalne psihologije (Journal of Personality and Social Psychology)” [up.24]. Imajući pristup australijskom “Registru blizanaca” mogli su kontaktirati sve identične blizance u Australiji. Ovo je eliminiralo prethodnu pristranost uzoraka. Bailey je isto tako objasnio u ovom proučavanju značenje “Probandwise Concordance”. Rezultati novog studiranja, uspoređeni sa onim od prvog proučavanja su pokazani u ovoj tabeli (iz UP.5 – stranica 76):

 

Bailey & Pillard Muškarci

Bailey etc Australian Muškarci

Bailey & Pillard Žene

Bailey Australian Žene

Identični blizanci

“29/56”
52% PC

3 of 27
20% PC

“34/71”
48% PC

3 of 22
24% PC

Neidentični blizanci

“12/54”
22% PC

0 of 16
0% PC

“6/37”
16% PC

1 of 18
10% PC

Braća nisu blizanci

“13/142”
9% PC

Nema izvješća

“10/73”
14% PC

Nema izvješća

Usvojena djeca

“6/57”
11% PC

Nema izvješća

“2/35”
6% PC

Nema izvješća

Primjetite veoma drugačije rezultate u (nepristranom) proučavanju australijskih blizanaca. Među muškarcima, Bailey et al. su dobili da 27 muških parova identičnih blizanaca ima jednog homoseksualnog muškarca, a samo 3 su imali brata blizanca koji je isto tako bio homoseksualac. Drugim riječima: 3 od ukupno 27 (ili 11.1%) homoseksualnih muškaraca su imali brata blizanca koji je bio homoseksualac. Znači samo 11% podudaranja. 20% “Probandwise Concordance” izvješćeno iz proučavanja australijskih muškaraca u tabeli proizlazi iz nove Bailey, Dunne i Martin metode brojanja svakog para koji se podudara i u brojniku i u nazivniku. Znači 3+3=6 u brojniku i 27+3=30 nazivniku (6/30=20% pokažanog kao PC u tabeli. Zbog usporedbe sa prezhodnim proučavanjem moramo usporediti 29 of 56 (52%) u proučavanju Bailey-Pillard sa 3 of 27 (11%) u Bailey-Dunne-Martin proučavanju.

U završnoj analizi želimo usporediti 11% podudaranja u Bailey-Dunne-Martin sa učestalošću među stanovništvom uopće. Podudarnost 11% ne predlaže genetski utjecaj. Iako je 11% veća učestalost muških homoseksualaca među općim stanovništvom, moramo uzeti u obzir da identični blizanci tipično imaju veoma sličan odgoj i okruženje. 11% (za razliku od 2-4%) se može lako tome pripisati. Ako ništa drugo Bailey-Dunne-Martin poručavanje predlaže da nema uopće genetske veze. Bez obzira na ovaj novi rezultat, kruženje i politiziranje oko ove teme u medijima još nije gotovo. Konačno, govorimo o “znanosti gay gena” (čudna znanost) i u današnjem društvu, ideja “političke ispravnosti” ima prednost nad znanstvenim činjenicama. 

Bailey-Dunne-Martin proučavanje bez oklijevanja je iznijelo na vidjelo lažno proučavanje Bailey-a i njegovog bivšeg homoseksualnog kolege. U zaključku svog istraživanja izjavili su: “Ovo predlaže da su podudaranja iz prrethodnog proučavanja bila napuhana zbog pristranosti” (tj. pristranosti uzorka). Dalje kažu: “Ovo proučavanje nije obezbijedilo statistički značajnu potporu važnosti genetskih čimbenika za homoseksualnu orijentaciju”.

Sumarizirano, ovo pručavanje od Bailey-a, Dunne-a i Martin-a (bez pristranog uzorka) ne samo da poništava prethodno proučavanje od Bailey-a i Pillard-a, već je isto tako jak dokaz da homoseksualnost nije rezultat genetskog kodiranja.

Ovo ne isključuje mogućnost (možda čak i vjerovatnost) da drugi geni ne bi mogli doprinijeti razvoju pred-homoseksualnosti u djetinjstvu. Na primjer, dječaci koji imaju veoma osjetljiv temperament mogu više patiti od većine drugih dječaka poradi odbačenosti neodgovornog oca, što ih zauzvrat čini ranjivima za spolnu zbunjenost pa čak i poremećaj spolnog identiteta (Gender Identity Disorder (GID)) kao što je već obrazloženo. Analogija je da dječak koji je genetski predodređen biti visok ima veće šanse postati dobar košarkaš. Ali prvo mora odlučiti igrati košarku.

Nazad na sadržaj

5. Još jedno lažno proučavanje (Hamer, Hu, Magnusson, Hu i Pattatucci)
Zapravo prije nego što je Bailey-Dunne-Martin proučavanje iz 2000. godine razobličilo prethodno proučavanje Kallman-a i Bailey-Pillard-a, još jedno lažno proučavanje je bilo obavljeno. Proučavanja od Bailey-Pillard i Bailey-Dunne-Martin identičnih blizanaca su bila u području “indirektnog genetskog istraživanja”, a 1993. obavljeno je “direktno genetsko istraživanje”. Te godine Hamer, Hu, Magnusson, Hu i Pattatucci su izdali u dnevniku Science rezultate direktnog genetskog istraživanja nazvano “Veza između DNA markera na X kromosomu i muška seksualna orijentacija” [
UP.1; stranice 110-113 i UP.5; stranice 79-83]. Ovo proučavanje se odjedanput pročulo po medijima kao “otkriće gay gena” i mnogi su zaključili da je znanost “dokazala” da je homoseksualnost nasljedna. Sjetite se da je ovo bilo 1993. godine prije nego što su Bailey et al. zaključili da nema takvog gena.

Kao što se kasnije dokazalo, Hamer et al. proučavanje je bilo još jedno lažno te je dvije godine kasnije isti dnevnik Science izjavio da je Hamer bio pod istragom od strane “Ureda za integritet istraživanja (Office of Research Integrity) pri Odjelu za zdravlje i ljudske potrebe zbog davanja “selektivnih informacija” (
UP.1 stranica 113). Ipak, nije bilo nikakva glasa u medijima kada se ovo objavilo. Ima puno ljudi i danas koji misle da je pronađen “gay gen” što znači da je homoseksualnost nasljedna. Budući je ovo uvelike prošireno pogledajmo pobliže proučavanje Hamer et al.

Hamer i njegov tim su odredili grupu od 76 homoseksualaca koji su bili dio programa za liječenje protiv AIDS-a. Svi su tvrdili da imaju barem jednog homoseksualnog brata i jak model homoseksualne orijentacije među ujacima. Hamer-ov tim je napravio hipotezu da se ovo duži nekom genu na kromosomu X. Kao što vjerovatno znate, muškarac prima svoj X kromosom od dva X kromosoma majke, a Y kromosom od oca. Budući majke nisu bile homoseksualke, pretpostavilo se da je samo jedan od njihovih X kromosoma onj koji nosi gay gen. Znači, među stanovništvom, pola muške djece bi imalo X kromosom koji nosi gay gen, a pola ne bi. Ali u uzroku 40 parova homoseksualne braće, ne samo pola (tj. 20), već 33 ih je imalo X kromosom koji je imao varijaciju na q28 genu koji nije ima tipični sustav vezivanja. Budući je ovaj broj (33) daleko iznad pretpostavljenog (nasumce odabranih) 50%, oni su pretpostavili da ovaj gen nosi mušku homoseksualnu orijentaciju. Ipak, bilo je još 7 parova homoseksualaca koji nisu imali “marker” na ovom genu.

Da je ovaj pronalazak bio točan i istinit, time dokazan i drugim istraživanjem, zaključak koji bi se mogao izvesti bi i dalje bio ograničen ovim: Ovaj kromosomski model nije ni neophodan niti dovoljan uzrokovati homoseksualnost. Nije neophodan jer 7 od 40 parova nisu imali taj model. Nije dovoljan, jer je sljedeće istraživanje od Hamer-ovog tima (uključujući nehomoseksualnu braću sa istom pozadinom) pokazalo da su neka heteroseksualna braća imale isti marker na genu q28. Definicija “gay gena” se teško može objasniti takvim markerom gena i takvom vezom. No (i opet samo ako je istraživanje iskreno) može se tvrditi da neke druge karakteristike povezane sa ovim markiranjem gena, što je povezano sa drugom karakteristikom obitelji, daje predispozicije pojedincu biti ranjivijim postati homoseksualcem. Na primjer, pojedinac koji ima takvo markiranje gena može imati genetsku predispoziciju prema traženju novih ponašanja ili takvo nešto. Tko zna što bi moglo biti?

Kao što će uskoro postati očigledno, proučavanje Hamer et al. je još jedan primjer lažnog igranja sa brojevima. Uskoro nakon Hamer et al. publikacije u dnevniku Science pojavili su se i kontra argumenti istražitelja sa Yale Columbia i Louisiana State univerziteta. Među ostalim napisali su [UP.1 stranice 111-112]:

Rezultati proučavanja se ne podudaraju sa bilo kojim genetskim modelom … Ni jedna od ovih razlika [između homoseksualnosti kod ujaka ili stričeva ili rođaka] nije statistički značajna. … Male veličine uzoraka dozvoljavaju podacima podudarati se sa brojnim hipotezama glede gena i utjecaja okoline...

Glavna stvar svakog naučnog istraživanja je ako se test ne može ponoviti (reproducirati) ne zadovoljava kriterij “pronalaska” ili “otkrića”. Drugi znanstvenici su pokušali bez uspjeha reproducirati proučavanje Hamer et al. Glavno pručavanje 1999. godine je uključilo uzorak od 52 para homoseksualne braće. Grupa istraživača (Rice, Anderson, Risch i Ebers) su tražili četiri odvojena kromosomska markerka u istom genetskom području, ali nisu pronašli nikakvu vezu sa homoseksualnom orijentacijom. U dnevniku Science (284, travanj 1999.) na stranici 666 izjavili su: Nije jasno zašto su naši rezultati toliko drugačiji od Hamer-ovog izvornog istraživanja. Budući je naše istraživanje veće od Hamer et al., sigurno smo u stanju otkriti genetsku nepravilnost koja utječe na seksualnu orijentaciju u poziciji Xq28”. Izraz “Xq28” označava poziciju gena q28 na X kromosomu. Istraživači su proveli puno vremena i utrošili puno energije te su bili zbunjeni zašto su njihovi rezultati bili “toliko drugačiji od Hamer-ovog izvornog istraživanja”. Kao što smo rekli gore, “Ured za integritet istraživanja” – grana Odjela za zdravlje i ljudske potrebe – je ispitalo Hamer-a, jer je dao ”selektivne informacije”. Još jedan primjer intelektualne neiskrenosti! Sve kako bi se poduprla homoseksualna agenda kao što su to već preporučili (1991) Kirk i Madsen (vidi Mit 1 uvod).

Onda, oko godinu dana kasnije (ožujka 2000.) se pojavilo proučavanje Bailey-Dunne-Martin na identičnim blizancima koje je zauvijek poništilo hipoteze i teorije o mogućem “gay genu” i izgleda da je zaključilo znanstvenu kontraverzu na ovu temu. To ne znači da je kruženje i politiziranje oko ove teme u medijima prestalo. Konačno, ovdje govorimo o “znanosti o gay genu” (čudna znanost), a u današnjem društvu, ideja “političke ispravnosti” ima prednost nad znanstvenim činjenicama. Budući je lažno Hamer-ovo istraživanje i dalje naširoko propagirano u medijima kao istina i da je uspostavljena veza između genetskog koda i homoseksualnosti, pobliže sam objasnio Hamer-ovo istraživanje. Možete ga pronaći na ovom linku (Br 5; "Kritika Hamer-ovog istraživanja"). Ako imate vremena i snage istraživati ovu analizu otkrit ćete o kakvom “čudom istraživanju” je riječ.

Nazad na sadržaj

6.  Bearman-Bruckner (2001)
Oko godinu dana nakon što je poučavanje Bailey-Dunne-Martin-a razotkrilo lažno proučavanje Bailey-Pillard-a, još jedna grupa istraživača je došla do istog zaključka. Grupu je vodio Bearman sa Columbia univerziteta i Bruckner sa Yale univerziteta, koji su proučavali ni manje ni više nego 5,552 parova braće i sestara. U svom proučavanju ”Blizanci suprotnog spola i adolescentna privlačenja istog spola (Opposite-Sex Twins and Adolescent Same-Sex Attraction)”, izdano u listopadu 2001. godine, istraživali su različite teorije i čimbenike koji uzrokuju homoseksualnost (socijalne, hormonalne, genetske i evolucijske čimbenike). Intervjuirali su i monozigotne i dvozigotne blizance, pravu braću i sestre, polu braću i polu sestre te posvojenu djecu. Isto tako su obratili pažnju na dvozigotne blizance istog spola i suprotnih spolova. Njihovo istraživanje daje zaključni dokaz da nema genetskog utjecaja u razvijanju homoseksualnosti. Za monozigotne (identične) blizance među muškarcima PC (Probandwise Concordance) broj je bio 7.7 %, što donekle 11% PC u proučavanju Bailey-Dunne-Martin, ali je veoma daleko od 52% iz lažnog istraživanja 1991. godine kojeg su obavili Bailey i Pillard. Bez obzira je li broj 11% ili 7%, to je jednako jak dokaz da genetskog čimbenika nema.

I Bearman i Bruckner (slično Bailey-Dunne-Martin-ovom izvješću) su napisali sljedeće o Bailey-Pillard-ovom izvješću:
Značajno veće podudaranje za homoseksualnu orijentaciju je izvješćeno prethodnim istraživanjem. Vjerujemo da je prethodno istraživanje veoma pogrešno, jer se osniva na nereprezentativnim uzorcima iz, na primjer, čitatelja gay publikacija te se oslanjanja na indirektne dokaze”. Više informacija o Bearman-Bruckner-ovom izvješću vidi (
up.25).

Začuđujuće je to što i pokraj brojnih pobivanja proučavanja Bailey-Pillard, homolobi se i dalje poziva na to proučavanje. A velika većina medija nema pojma o tome.

Nazad na sadržaj

7.  Simon LeVay (1991)

Pozadina
Iste godine kada se pojavilo lažno proučavanje, proučavanje Simon LeVay-a je isto tako dobilo veliki publicitet (Simon LeVay, A Difference in the Hypothalamic Structure between Heterosexual and Homosexual Men, Science 253 [1991]; 1034-37). Sumarizacija proučavanja Simon LeVay-a se može vidjeti ovdje
up.26. Za diskusiju o njegovom izvješću vidi UP.5; stranice 67-70.

LeVay je još jedan homoseksualni istražitelj. On je bio neurobiolog na Salk institutu u Kaliforniji, kada su prvi put bili objavljeni rezultati njegovog istraživanja. Njegovi pronalasci su ga preko noći napravili slavnim 1991. godine. LeVay je izgledao kao veoma suosjećajan i dobro kvalificiran znanstvenik, iako su neki drugi istražitelji doveli u pitanje njegovu vjerodostojnost. Na primjer Joan Rougharden, profesor na Stanford univerzitetu piše:
“LeVay je niži znanstvenik koji nikada nije dobio mjesto sveučilišnog profesora nigdje, a njegova prošla istraživanja se nisu pokazala ponovljivima. Unatoč tome on je proslavljen u akademskim krugovima kao pisac marketinških popularizacija čudne znanosti. LeVay je iskoristio ovu sumljivu pojavu u status ozbiljnog naučnika glede homoseksualnosti u akademskim krugovima”. Rougharden se isto tako usprotivio LeVay-ovu pozivu predstavnicima NAMBLA-e (North-American Man Boy Love Association (Sjevernoamerička čovjek-dječak ljubavna asocijacija); glavna organizacija koja promovira pedofiliju u SAD-u) doći i održati predavanje na Stanford univerzitetu.

Sam LeVay je u početku bio pažljiv glede zaključaka koji bi se mogli izvući iz njegovog istraživanja. Ipak drugi – posebno politički ispravni mass mediji – su objavili njegovo istraživanje kao dokaz da je sad uspostavljena veza između homoseksualnosti i genetske ili hormonalne šifre pri rođenju. Evo što je Scott Hersherger izjavio na simpozijumu znanstvenika (vidi gore):
“Anketa javnog mišljenja plus empirijsko istraživanje nam uvjiek kažu da postoji pozitivna korelacija između vjerovanja ljudi u nepromjenjivost karakteristike i prihvaćanja iste. Znači, što više vjeruje jedna osoba da je homoseksualnost ili seksualna orijentacija biološka stvar, to će se pozitivnije on ili ona osjećati glede toga."


Ugrađena pristranost?
Nakon njegovog izvješća i slave iz 1991. godine, LeVay je postao manje ponizan glede značajnosti njegovih pronalazaka. Od umjerenog i promišljenog istraživača posao je homoseksualni aktivist. 1992. godine je završio svoj staž na Salk-u i osnovao West Hollywood Institute of Gay & Lesbian Education (Zapadno Holivudski institut za gay i lezbijansku edukaciju).

LeVay je isto tako dao osobne i emocionalne razloge zašto je uopće započeo ovo proučavanje. U intevjuu je napisano:

"’Znao sam da sam peder još od moje 13. godine’, rekao je, a njegovo preplanulo lice se nasmješilo. ‘Kao peder, bio sam motiviran napraviti ovaj posao. Da nisam bio, nikome se ne bi žurilo obaviti ga. Kao znanstvenik, znao sam da je to istraživanje za koje sam kvalificiran napraviti ……. Ono što je na kraju promjenilo smjer njegovog istraživanja je bila duboka osobna kriza. 1990. godine, Levay-ev partner, Richard, liječnik hitne pomoći, je umro nakon četiri godine borbe sa SIDA-om. ‘Richard i ja smo bili zajedno 21 godinu’, prisjeća se, a glas mu je podrhtavao. ‘Dok sam se brinuo o njemu odlučio sam promjeniti nešto u mom životu. Shvatite da je život kratak te morate shvatiti što vam je važno, a što ne. Imao sam emocionalnu potrebu napravi nešto osobnije, nešto što je povezano sa mojim pederskim identitetom’“.

A u intervjuu za Newsweek LeVay je izjavio da je nakon smrti svog ljubavnika odlučio naći genetski uzrok homoseksualnosti ili će se zauvijek otkazati od znanosti. Nadalje, priznao je, nadao se obrazovati društvo glede homoseksualnosti, utjecajući na zakonske i religiozne stavove glede homoseksualnosti. Ovo samo po sebi nije dokaz namjeravane neiskrenosti, ali teško se može reći da njegovo istraživanje nije pristrano. Pitanje i dalje ostaje: je li napustio poziciju naučnika na Salk-ovom institutu zato što nije mogao “naći genetski uzrok homoseksualnosti”.

U jednom drugom intervjuu se poziva na sada neslavna i lažna proučavanja od Bailey-Pillard-a i Hamer et al (vidi poglavlja 6 i 8 gore). Ovako piše u Discover-iu u ožujku 1994. izadnju (naslov: “Sex and the Brain” (Seks i mozak)) [potcrtano moj naglasak]:

“Zapravo, LeVay već poduže vremena smatra da je homoseksualnost nasljedna i da se prenosi u obitelji – sumnja kojoj su dali krila nedavna istraživanja blizanaca od psihologa Michael-a Bailey-a sa Northwestern univerziteta i psihijatra Richard-a Pillard-a sa Boston-skog univerziteta. Proučavanje pokazuje da identični blizanci – koji imaju iste gene – imaju dva puta više šanse oboje biti pederi ili lezbejke od neidentičnih blizanaca, koji imaju samo pola zajedničkih gena. Oni isto tako imaju pet puta više šansi biti pederi od posvojene braće, koji imaju zajdnički odgoj, ali ne i gene. ‘To jasno predlaže da se genetskom zapisu pripisuje značajan dio ukupnog uzroka," kaže LeVay. Kao anegdotni dokaz, ukazao je na svoju obitelj, sebe i njegova četiri brata: “Dva i pol od nas su peredi," kaže. (Jedan brat je biseksualac.) "Moj otac se zapravo nikada nije pomirio s tim da sam ja peder. On to ne podržava. Budući da su njegova djeca iz drugog braka heteroseksualci, uporan je u tome da smo to nasljedili sa majčine strane obitelji."

U intervjuu dalje piše:
“Argument LeVay-ovog oca bi čak mogao i biti potvrđen. Prošlog lipnja, ističe LeVay, grupa Dean Hamer-a na National Institutes of Health (Nacionalnom institutu zdravlja) je locirala regiju na X kromosomu gay braće koji možda nosi gay gen ili gene; kromosom X je onaj koji uvijek prenosi majčinski genetski kod sinova. Kako ovo može nekoga napraviti pederom i dalje ostaje nerazjašnjeno: možda utječe na to kako su oblikovane strukture u hipotalamusu koje se odnose na seks. Kada se radi o seksualnom privlačenju i ponašanju, LeVay pretpostavlja da su ljudi uglavnom formirani u maternici. ‘Nešto drugačije se odvija kada se gay mozak organizira u životu fetusa’, kaže on. ‘Ako bi se okladio, to bi bilo na međudjelovanje seksualnih hormona i mozga. Možda ima genetskih razlika kako receptori moždanih stanica fetusa reagiraju na seksualne hormone kao što je testosteron’".

Nikada nije ugodno posumnjati u iskrenost i integritet znanstvenika, ali smo već prije vidjeli da je to neophodno (tj. radove od Bailey-Pillard-a, Kallman-a, Hamer et al). Posebno sada kada je LeVay postao aktivista. Prvi kriterij novog znanstvenog pronalaska je da se može ponoviti. Pod naslovom “Gay Genes Revisited (Provjera gay gena)” prestižni Scientific American Magazine je izajvio u studenome 1995. godine izdanje (stranica 26) [potcrtano moj naglasak]:
“Proteklih godina, dvije studije izdane u Science na izgled su obezbjedile dramatični dokaz da muška homoseksualnost ima biološke korjene. 1991. godine Simon LeVay na Salk-ovom institutu za biološka istraživanja u San Diego-u je izjavio da je pronašao jedva primjetnu, ali značajnu razliku između mozgova homoseksualaca i heteroseksualaca. Dvije godine kasnije, grupa koju je predvodio Dean H. Hamer sa National Cancer Institute je povazala mušku homoseksualnost sa genom na X kromosomu, koji se isključivo nasljeđuje od majke.
Obje vijesti su se proširile po cijelom svijetu. LeVay i Hamer su se pojavljivali u kontakt emisijama i pisali su knjige. Isto tako su izdali članak iu ovom tisku u svibnju 1994. godine. Ali je LeVay-ovo istraživanje trebao potvrditi drugi naučnik. Kod Hamer-a, drugo istraživanje nije potvrdilo njegove rezultate. Još više je uznemirilo to što je proglašen kao neprikladan znanstvenik i sada je pod istragom Federalnog ureda za integritet istraživanja.”Pregled proučavanja
Bez obzira na to, homoseksualna zajednica i velika većina mass medija i dalje citira LeVay-ovo istraživanje. Stoga pogledajmo to istraživanje:

LeVay-ovo istraživanje i hipoteza su unutar područja "Adult Hormonal Hypothesis (Hipoteza hormona odrasle osobe)" (ili možda Prenatalne hormonalne hipoteze) što je – već gore rečeno – jedna od tri grane “Bioloških hipoteza” za razliku od “Hipoteze utjecaja okoline”. [Druge dvije grane Bioloških hipoteza su Genetska hipoteza (direktna i indirektna) i Prenatalna hormonalna hipoteza (vidi poglavlje 9 dolje)].

LeVay je proučavao područje hipotalamusa u mozgu koji se zove Intersticijska jezgra prednjeg hipotalamusa (Interstitial Nucleus of the Anterior Hypothalamus ili INAH skraćeno). Postoje 4 takva područja (INAH 1-4). On je izjavio da je pronašao smanjeni dio IHAN 3 među homoseksualnim muškarcima i ženama, nego što je to slučaj kod heteroseksualaca. Ispitao je mozgove preminulih 35 muškaraca i 6 žena. Odjelio je 19 muškaraca kao homoseksualce, jer je liječnik ostavio takvu bilješku na kartonu preminulih. Ostalu 16 je odjelio kao heteroseksualce, jer na njihovim kartonima nisu imali takvu bilješku, iako ih je 6 od tih 16 umrlo od SIDA-e, kao i ona 19 koja su imala takvu bilješku na kartonima. Sama njegova klasifikacija uzorka je već otvorena za kritiku.

Ali hajdemo pretpostaviti da su pronalasci Simon-a LeVay-a istiniti (da je u prosjeku veličina INAH 3 manja u mozgu preminulih homoseksualnih muškaraca). Koje zaključke možemo izvući iz njegovog pronalaska? Svakako postoji ogromna razlika između pronalazaka i zaključaka.


Zaključci proučavanja
Zaključci kojima je naklonjen homolobi – i koje spremno prihvaća naivni i politički ispravni medij – su dvojaki. Prvo, seksualna orijentacija osobe je uistinu povezana sa veličinom INAH 3, a drugo razlika u veličini je već postojala i pri rođenju, a ne samo među preminulim homoseksualnim osobama. Upravo ovdje se suočavamo sa hipotetskom pretpostavkom koja nije dokazana. Postoje tri ozbiljna pitanja glede ovih hipotetskih zaključaka, od kojih je prvo direktno kontradiktorno hipotetičkim zaključcima.

1. Hipoteza se ne slaže sa pronalascima i Bailey-Dunne-Martin-a (vidi poglavlje 4 gore) i Bearman-Bruckner-a (vidi poglavlje 6 gore). Uzeto je u obzir da su Bailey-Dunne-Martin proučavanje obavili na velikom broju monozigotnih (tj. identičnih) blizanaca. Ako bi netko trebao imati veoma slične karakteristike, bilo genetske ili hormonalne tokom trudnoće, to bi onda bili ti blizanci. Ipak, oba istraživačka timova – su pobila neslavno proučavanje Bailey–Pillard-a – su zaključili da nema značajne statističke korelacije za homoseksualnost među identičnim blizancima.

2. Poznato je da ljudski mozak prolazi značajne promjene od rođenja do smrti. Na primjer, u proučavanju sa NIH-a (National Institute of Health (Nacionalnog instituta zdravlja)) se ustanovilo da je ljudima, koji su počeli čitati putem Braille-ovog pisma nakon oslijepljenja, dio mozga koji kontrolira “prst koji čita” povećan. Dobro je poznato da oni dečki kojim imaju Poremećaj spolnog identiteta (Gender Identity Disorder (GID); vidi gore) i koji se uglavnom igraju sa djevojčicama dobivaju ženstven glas kao i druge ženstvene karakteristike. Drugim riječima: Do određenog stupnja razvoj mozga je uvjetovan time kako se ponašate i identitetom sa kojim se povežete dok rastete.

3. Razlike u veličini INAH 3 mogu biti povezane sa nečim što može povećati vjerovatnost postajanja homoseksualnim bez stvarnog utjecanja na krajnji rezultat. Na primjer, dječaci mogu biti rođeni sa genima koji imaju tendenciju biti vitki ili mišićavi. Otac se može lakše povezati s djetetom koje je mišićavo pa time dobro u popularnim športovima (nogomet, košarka, itd.) koje i on sam voli, za razliku od dječaka koji je vitak pa time bolji za balet ili umjetničko klizanje. To je nešto kao da je netko rođen sa genima biti visok. Takav dječak ima puno bolje šanse biit uspješniji u košarci, za razliku od nekog niskog djeteta. Ali visoki dječak neće biti dobar košarkaš ako nikada ne uzme loptu u ruke. Slično, dječak može biti predispoziciran za homoseksualnost poradi okoline u kojoj raste (odsutne uzorne muške uloge, novačenja od strane RFSL-a itd.).

(Dobro je poznato da je među profesionalnim umjetničkim klizačima broj homoseksualaca puno veći od proporcije među stanovništvom uopće. Netko je procjenio da ima oko 50% muškarac umjetničkih klizača homoseksualaca. Zato, kada je SIDA prvi put izbila, odjednom se smanjio broj umjetničkih klizača.
Evo što dobar otac treba napraviti ako njegov sin pokazuje talente i interes u ovom području: On sam, a ne majka djeteta, treba voziti sina na satove umjetničkoj klizanja, podupirati ga u takmičenjima. Dozvoliti mu da se druži sa drugim dječacima kako bi postao “jedan od dječaka”. Dječak bi se onda trebao povezati s ocem, što bi za uzvrat zapravo “spriječilo razvijanje homoseksualnosti” kod njegovog sina dok ovaj raste.)

Osim toga, mora se zabilježiti čak i ako su prosječne veličine INAH 3 među homoseksualnim i heteroseksualnim muškarcima bile različite, među rezultatima bilo je i slučajeva gdje je INAH 3 kod homoseksualaca bio zapravo veći (a ne manji) od prosječne veličine heteroseksualnih muškaraca. Među jednim od primjera INAH 3 homoseksualnog mušarca je bio veći od svih (osim jednog) 16 “heteroseksualnih muškaraca” u tom proučavanju. To je kontradiktorno LeVay-ovoj hipotezi.

Znansvenim rječnikom evo što napisano u broju u ožujku 1994. godine tiska Discover [podcrtano moj naglasak]:
“Anne Fausto-Sterling, razvojni genetičar Brown univerziteta i jedna od glavnih akademskih kritičara LeVay-a, je među onima koji su posumnjali u način tumačenja njegovih informacija. “On je tvrdio da postoji široka varijacija u veličini ovih jezgri u mozgu kod homoseksualnih i heteroseksualnih mušaraca”, kaže ona, “ali je još uvijek bilo velikog poklapanja među jednima i drugima. Ono što je on pronašao je distributivna razlika, sa nekoliko većih-od-prosječnih jezgri s jedne strane, nekoliko manjih-od-prosječnih jezgri s druge i veliku većinu koja je između ove dvije krajnosti. Iako bi mogli reći da je većina jednog ekstrema heteroseksualna, a većina drugog ekstrema homoseksualna, ipak to nam ne daje dovoljno informacija o velikoj većini između dva ekstrema gdje se rasponi poklapaju. Da je LeVay uzeo jedan primjerak iz sredine ne bi mogao reći je li od homoseksualca ili heteroseksualca."

Izabrana sinopsa kritika LeVay-ovog proučavanja se može naći u up. 26 nakon LeVay-ove sumarizacije njegovih pronalazaka.

Namjerna pogrešna tumačenja od strane mass medija glede LeVay-ovog istraživanja su još jedan primjer kako promoviranje homoseksualnosti ne teži objektivnosti i iskrenosti. Oni traže iglu u oceanu, ali je nikada neće naći. Posebno preporučujem poglavlje 4 u UP.1 od Jeffrey-a Satinover-a (“Finding a Needle in the Ocean – Pronalaženje igle u oceanu”).

Nazad na sadržaj

8. Prenatalna hormonalna hipoteza
Može li okolina fetusa u majčinoj utrobi utjecati na nerođenu bebu na takav način – iako “heteroseksualno” pri začeću – da beba bude pod takvim utjecajem tokom trudnoće da je pri rođenju beba predodređena na homoseksualnost? Ima jako puno špekuliranja u ovom području. Knjige su pune slučajeva gdje se nalaze navodni pronalasci nekih istražitelja, a koje drugi istražitelji nisu mogli potvrditi niti ponoviti.
Ponekad se pronalasci ne mogu potvrditi niti pobiti, jer se uvjeti izvornog istraživanja ne mogu ponoviti.

Na primjer, u proučavanju Dorner-a (UP.5; stranica 66) glede poslijeratne Njemačke, uvidjelo se da ima nešto više muških homoseksualaca nego što bi to bilo očekivano. Bilo je predloženo da je to možda zbog neobičnih “hormonalnih fluktuacija” u majčinoj utrobi poradi užasnih situacija tokom kraja 2. svjetskog rata. Ali taj fenomen je jednostavno mogao biti izazvan činjenicom da poslije rata mnogi dječaci su odrastali bez očeva te su patili od poremećaja spolnog identiteta (psihološka/okolišna manifestacija). Primjetite puku špekulaciju u takvim proučavanjima! Nema razloga zašto bi stres u utrobi majke izazvao homoseksualnost. To je kao da kažete kad bi dječaci u Njemačkoj igrali puno više košarke nakon rata nego prije, da je stres u majčinoj utrobi doveo do boljih košarkaških sposobnosti kod potomaka.

Ponekad to je sasvim smiješno. Jedno drugo proučavanje u području “prenatalne hormonalne hipoteze” je nedavno objavio Anthony Bogaert sa Brock univerziteta u Kanadi. On je predložio da je jedan od sedmero homoseksualaca (statistički izraženo) postao homoseksualac, jer je majka već imala nekoliko sinova. Na svakog starijeg biološkog brata vjerovatnost da će mlađi brat postati homoseksualac se navodno povećava za trećinu. Rezultati grupe sa “starijim biološkim bratom” ima statističku “beta vrijednost” sa manjom granicom sa jedva 0.03 (da je vrijednost bila nula ili negativna onda ne bi bilo nikakve statističke vrijednosti). U svakom slučaju, interesantno je primjetiti da je ovo proučavanje bilo razglašeno i popraćeno većinom medija. Kao pismo kojim podržavaju ovo proučavanje homo simpatizeri su ga citirali kako bi objasnili zašto je “oko jedan milion Amerikanaca ili homoseksualan ili će postati homoseksualan, jer je majka imala sinove prije nego što su se ovi rodili”. U isto vrijeme ništa se ne govori o tome da je otac možda bio skloniji zaboraviti na seksualni razvoj najmlađeg sina. Naravno, ocu sa puno djece to je teže.  

Osim toga, nedavno sam proučitao sažetak Bogaert-ovog novog proučavanja u Los Angeles Times-u, koje uključuje sljedeću izjavu: “Identični blizanci imaju isti DNK te ako je jedan od blizanaca homoseksualac drugi blizanac je isto tako homoseksualac u 52% svih slučajeva prema istraživanju koje je obavljeno 1991. godine. Među neidentičnim blizancima učestalost pada na 22%, a za drugu braću na 9%”. Naravno, ovi brojevi su iz proučavanja Bailey-Pillard, obavljenog 1991. godine (vidi točku 3 gore), proučavanje koje je u detalje osporavano sljedećim proučavanjima (vidi točke 4 i 6 gore). Jednostavno ne mogu vjerovati da takva pogrešna informacija u većini medija nije namjerna. To je namjeravani čin odbacivanja činjenica kako bi bili politički ispravni. 

Nazad na sadržaj

9. Trendovi nedavnih homoseksualnih “istraživanja”
Od prije nekoliko godina, veliki dio takozvanog “istaživanja” o homoseksualnosti je bio usredotočen na temu koje roditelje, homoseksualne ili heteroseksualne, bi trebalo preferirati za usvajanje siročadi. Što je stvarno najbolja alternativa za djecu? Ovo istraživanje je toliko vođeno političkom agendom homolobija kako bi dobili priznanje da su jednako podobni kao roditelji. Uključeno je u istaživanje činjenica da je pedofilija učestalija među homosekusalnim muškarcima (vidi Mit 1 točka 4 gore). 

UP.2 – stranice 95-120 (Je li homoseksualni roditelji izlažu djecu riziku?) sadrži podužu diskusiju i razobličavanje prohomoseksualne roditeljske agende.

UP.6 “Nema osnove: Što nam proučavanja ne govore o roditeljima istog spola” je sustavna analiza (izvješće za izvješćem) i pobivanja 49 različitih izvješća istraživanja i njihovih nedostataka. Autori knjige su Robert Lerner i Althea Nagai, oboje imaju doktorat sa univerziteta u Chicago-u. Za sva 49 istraživanja pronašli su nedostatke u jednom ili mnogim od sljedećih područja:

1. Nejasne hipoteze i način istraživanja
2. Kontrolne grupe nedostaju ili su naodgovarajuće
3. Samokonstruirane, nepozdane i slabe mjere
4. Uzorci nisu nasumce odabrani, uključivani učesnici koje su novačili drugi učesnici
5. Uzorci premali da bi rezultati bili značajni
6. Statističke analize nedostaju ili su neodgovarajuće

Glavni problem ovakvog proučavanja jest to što su homoseksualni roditelji nova pojava. Time ni odgovarajuće veličine uzorka nisu dostupne. Vrijeme odgajanja djece od strane homoseksualnih roditelja je još uvijek kratko, tako se ne može dobiti nikakva pouzdana statistika.

Ali važnije od samog proučavanja je to kako su “pronalasci” predstavaljeni u mass medijima, jer prezentacija mass medija je ono po čemu se rukovodi javno mijenje. Često autor članka u dnevnom tisku – ili izvjestitelj koji obavlja intervju sa “stručnjakom” – nabacuje svoje mišljenje putem tona u svom članku ili odabiru ljudi koje će intervjuirati. Putem pažljivo odabranih citata i načina na koji je izložen sadržaj istraživanja “objektivni” izvjestitelj uvelike pridonosi u oblikovanju javnog mijenja u ovom – za malu djecu – toliko važnom području.

Lerner i Nagai (autori knjige) su istraživali članke u tisku glede homoseksualnih roditelja od 1979. do 1999. godine. Pronašli su opću generalizaciju koja se zadovoljavala na tome da su sva znanstvena istraživanja do sada pokazala da djeca koju su odgajali homoseksualni roditelji nisu drugačija od djece sa heteroseksualnim roditeljima. To je puno puta napisano bez upućivanja na određeno istraživanje. Pozitivno pristrano prihvaćanje koje su ova pogrešna istraživanja dobila u medijima su uvelike smanjili javno suprotstavljanje da homoseksualni roditelji usvajaju siročad. Ova ogromna tragedija za ovu djecu – koja su često dovoljno emocionalno uplašena – se ne može dovoljno dobro naglasiti. 

Nazad na sadržaj