Odkazy

 

Odkazy v textu spadají do jedné ze tří kategorií. (Typ č. 1, Typ č. 2 a Typ č.3). V každé kategorii jsou odkazy vypsány tak, jak se objevují v hlavním textu.

U každého typu můžete kliknout na odkaz níže, abyste přešli přímo k příslušnému tématu.


Typ č. 1: Dodatečné informace k vybraným tématům, které jsou vypsané na boční liště:

Č. 1 KRIMINALITA U ŠVÉDSKÉHO NEJVYŠŠÍHO SOUDU

Č. 2 Obdiv RFSL vůči nemorálnosti Starověkého Řecka

Č. 3 Jsou homosexuálové častěji pedofily?

Č. 4 Výňatky z knihy dr. Nicolosiho ”Průvodce rodiče prevencí homosexuality”

Č. 5 Kritika Hamerova výzkumu

Č. 6 Odpověď náboženských skupin na nápor homosexuality


Typ č. 2: Informace o knihách, které jsou zmíněny v hlavním textu:
Tyto knihy jsou v hlavní prezentaci označeny jako ODKAZ č. 1 až po ODKAZ č. 6 a jsou následující:

ODKAZ č. 1

Jeffrey Satinover, M.D., “Homosexualita a politika pravdy” - Baker Books, 1996
Pro informace o této knize klikněte zde, zde, zde a zde.

ODKAZ č. 2

Peter Sprigg a Timothy Dailey, “Vyrovnávání - Family Research Council, 2004
Pro informace o této knize klikněte zde, zde a zde.

ODKAZ č. 3

Joseph Nicolosi, Ph.D. a Linda Nicolosi, ”Průvodce rodiče prevencí homosexuality” - Intervarsity Press 2002
Pro informace o této knize klikněte zde, zde a zde.

ODKAZ č. 4

Irving Bieber a kolektiv, ”Homosexualita, psychoanalytická studie mužských homosexuálů”  - Vintage Books, New York 1962
Pro informace o této knize klikněte zde, zde a zde.

ODKAZ č. 5

Stanton Jones & Mark Yarhouse, ”Homosexualita, použití vědeckého výzkumu v morální diskuzi církve” -  InterVarsity Press, 2000
Pro informace o této knize klikněte zde, zde a zde.

ODKAZ č. 6

Robert Lerner, Ph.D. & Althea Nagai, Ph.D., ”ŽÁDNÝ PODKLAD: Co nám studie neříkají o rodičovství páru, který má stejné pohlaví” -  Marriage Law Project, leden 2001
Pro informace o této knize klikněte zde, zde, zde a zde.


Typ č. 3: Informace o článcích, výzkumných zprávách a webových stránkách, na které se odkazuji v hlavní prezentaci a na boční liště (od Č. 1 až po Č. 6):

odkaz č. 1

Zpráva o kratší délce života u homosexuálů – 1

odkaz č. 2

Zpráva o kratší délce života u homosexuálů – 2

odkaz. č. 3

Zpráva o kratší délce života u homosexuálů – 3 

odkaz č. 4

Rady RFSL jak používat ilegální drogy

odkaz č. 5

Rady RFSL jak provádět "olizování” a “fisting” (obscénní materiál)

odkaz č. 6

Vztah mezi sebevraždou a sexuální orientací

odkaz č. 7

Míra pedofilie je u homosexuálních mužů mnohem vyšší než u heterosexuálních mužů.

odkaz č. 8

Rady jak si koupit v Thajsku pedofilní sex

odkaz č. 9

Dokument o vyšší pravděpodobnosti pedofilního jednání u homosexuálních mužů

odkaz č. 10

Dvě další zprávy o vyšší četnosti pedofilie u homosexuálních mužů

odkaz č. 11 a 12

Pětiletá databáze z 12 států ve Spojených státech, která dokazuje mnohem vyšší výskyt pedofilie u homosexuálních mužů (pro podrobnou analýzu údajů viz boční lišta, bod Č. 3).

odkaz č. 13

Zpráva o vysoké četnosti análního sexu (61,2% v r. 1997 a dále se zvyšuje) u homosexuálních mužů a s tím spojená vysoká úroveň rektálních problémů

odkaz č. 14

VAROVÁNÍ (obscénní materiál)! Tento ”Anální manuál” ze stránek RFSL ukazuje, jak vypadá řitní otvor a co se děje v souvislosti s análním stykem. Podle webových stránek RFSL ”...vychvaluje aspekt potěšení z anální penetrace a není to nic, za co by se měl někdo stydět.” RFSL mezi jinými doporučuje: ” Předtím, než se zapojíte do análního sexu, je dobré umýt svůj řitní otvor a popřípadě vypráznit střevo. Některým lidem to připadá nepříjemné, pokud to smrdí nebo pokud tam zůstala stolice...”

odkaz č. 15

Tato webová stránka RFSL je důkazem toho, že je homosexuální životní styl opravdu rizikový a proč se AIDS tak lehce šíří mezi homosexuálními muži.

odkaz č. 16

Webová stránka RFSL ”Kdo bere koho” dokazuje povzbuzování k promiskuitě.

odkaz č. 17

Tento odkaz ukazuje záznam hlasování v parlamentu, kdy byl přijat zákon, který otevřel dveře homosexuálním partnerům, kteří chtějí adoptovat dítě.
Rozhodnutí předcházela zdlouhavá debata s ne méně než 108 ’prohlášeními’ (šv: “anföranden”) podle paragrafu č. 10 a včetně mnoha odmítnutí. Prohlášení a odmítnutí se počítají od 21 do 128. Hlasovací záznam je uveden níže para. 18 ke konci (pod “LU27”;  Partnerství, adopce atd.).

odkaz č. 18

Rozhovor v “Världen Idag” (Slovo dnes) s Larsem Ahlinem, předsedou Švédské společnosti psychologů

odkaz č. 19

Novinový článek s ”odborníkem”, který doporučuje, aby si chlapci hráli s dívčími hračkami. Takové aktivity a postoje ve značné míře přispívají k pohlavnímu zmatku a prohomosexuálnímu chování u chlapců.

odkaz č. 20

“Zkušenosti homosexuálních mužů z dětství” od Dale O’Learyho pro NARTH

odkaz č. 21

Příklady útoků homomafie ve Švédsku proti lidem, kteří nesouhlasí s jejich programem z www.gluefox.com od Kristera Renarda.

odkaz č. 22

Zhodnocení knihy Kirka a Madsena (Po všem: Jak Amerika překoná svůj strach z gayů v 90. letech)

odkaz č. 23

Toto je původní zpráva Baileyho a Pillarda, která se později prokázala jako chybná. Dokonce se ukázalo, že jde o podvod. Přesto se na ni mnoho homosexuálních aktivistů stále odvolává jako na důkaz toho, že je homosexualita ve velkém rozsahu dědičná.

odkaz č. 24

Zpráva Bailey-Dunne-Martina, která odhaluje studii Bailey-Pillarda (odkaz č. 17).

odkaz č. 25

Tato zpráva Bearman-Brucknera také důkladně demaskuje Bailey-Pillardovu studii. Jeden ze dvou badatelů nakonec přiznal, že jde o klam.
Pillard – sám homosexuál – získal osoby pro svůj výzkum (v odkazu č. 17) inzerátem v homosexuálních publikacích a tím vědomě zkreslil výsledek. 

odkaz č. 26

Toto je původní zpráva Simona LeVaye (homosexuála), která byla v médiích úmyslně překroucena. Po zprávě následuje vyvrácení důkazů.

odkaz č. 27

Předseda vlády Göran Persson prohlásil, že podle nového zákona bude prohlášení, že homosexualita je nepřirozená, zločinem.

odkaz č. 28

Letniční denominace vřele vítá předsedu vlády na své výroční konferenci.

odkaz č. 29

Psané prohlášení švédského Nejvyššího soudu k případu pastora Greena, který ve svém kázání prokázal neúctu homosexuálům.

odkaz č. 30

Proč Německo nenapadlo Švédsko ve 2. Světové válce?

odkaz č. 31

Odvolání účasti Švédska na vojenském cvičení po zjištění, že se Izrael také zúčastní.

odkaz č. 32

Teroristé Hamásu pozváni do Švédska

odkaz č. 33

Výpis telefonické žádosti soudce Nejvyššího soudu Thorssona o homo sex s chlapcem ve Stockholmu

odkaz č. 34 , odkaz č. 35, odkaz č. 36 a odkaz č. 37

Soudce Nejvyššího soudu Bo Svensson obhajuje Thorssonův zločin.

odkaz č. 38 

Zločin pedofilie častější u homosexuálů

odkaz č. 39 

Zločin pedofilie u katolického kněze Paula Shanleye

odkaz č. 40

Výsledky průzkumu na téma víry lidí v Boha umísťují Švédsko na poslední místo.

odkaz č. 41

Denominace SMF se setkává se zástupcem vlády a potvrzuje své přijetí homosexuálních pastorů ve své denominaci.

odkaz č. 42

Denominace SMF upřednostňuje nový zákon, který kriminalizuje ”vyjádření neúcty” vůči homosexuálům.

odkaz č. 43

Homo ombudsman Hans Ytterberg poučuje představitele denominací o tom, že obdrží finanční podporu vlády, pokud přijmou homosexuály jako pastory.

odkaz č. 44

Vláda oznamuje plány o prověřování křesťanských denominací, aby ověřila jejich přijetí homosexuálního programu.

odkaz č. 45

Představitel letničního hnutí, pastor Hedin, odmítá podpořit pastora Greena, který je členem jeho denominace.

odkaz č. 46 

Pastor Hedin v ještě dalším rozhovoru odmítá v den procesu podpořit pastora Greena.

odkaz č. 47

Pastor Green je horlivě podpořen pastorem Ekmanem, představitelem ”Livets Ord” (Slovo života), nového charizmatického hnutí ve Švédsku.

odkaz č. 48 odkaz. č. 49 a odkaz č. 50 

Články o homosexualitě v mládežnickém časopise Filadelfie ”Gyro”

odkaz č. 51

Chrys Caragounis, profesor exegeze Nového zákona, vyvrací novou interpretaci biblického učení o homosexualitě, která byla navržena K. G. Hammarem a Gyrem. 

odkaz č. 52

Arcibiskup KG Hammar popírá narození Ježíše z panny a popírá i další pasáže z Bible.

odkaz č. 53

O tom, že Wejryd (nový arcibiskup Švédské luteránské církve, který nedávno nahradil odcházejícího Hammara) není vítán na letní konferenci v Etiopii, kvůli postoji své církve k homosexuálním manželstvím.