Viitteet
Tekstin viitteet kuuluvat johonkin kolmesta kategoriasta (Tyyppi 1, Tyyppi 2, ja Tyyppi 3).  Viitteet on kussakin kategoriassa lueteltu siinä järjestyksessä, jossa ne esiintyvät päätekstissä.

Voit myös klikata kunkin tyypin linkkejä päästäksesi suoraan kyseiseen asiaan.


Tyyppi 1: Lisätietoa valituista aihealueista, jotka on lueteltu sivuvalikossa

Nro 1 KRIMINAALISUUS RUOTSIN KORKEIMMASSA OIKEUDESSA

Nro 2 RFSL:n antiikin Kreikan pedofilian ihannointi

Nro 3 Ovatko homoseksuaalit useammin pedofiileja?

Nro 4 Otteita tri Nicolosin kirjasta ”A Parent’s Guide to Preventing Homosexuality” - VIITE 3.

Nro 5 Hamerin tutkimuksen kritiikki

Nro 6 Uskonnollisten ryhmien vastaus homoseksuaalisuuden rajuun hyökkäykseen


Tyyppi 2:  Tietoa kirjoista, joihin päätekstissä viitataan.
Nämä kirjat on ilmaistu varsinaisessa esityksessä merkinnällä VIITE 1 – VIITE 6, ja ne ovat seuraavat:

VIITE 1

Jeffrey Satinover, M.D., “Homosexuality and the Politics of Truth”, - Baker Books, 1996
Tietoa kirjasta klikkaa tästä, ja tästä ja tästä ja tästä.

VIITE 2 Peter Sprigg and Timothy Dailey, “Getting it Straight”, - Family Research Council, 2004.
Tietoa kirjasta klikkaa tästä, ja tästä ja tästä.
VIITE 3 Joseph Nicolosi, Ph.D. and Linda Nicolosi, ”A Parent's Guide to Preventing Homosexuality” - Intervarsity Press 2002.
Tietoa kirjasta klikkaa tästä, ja tästä ja tästä.
VIITE 4 Irving Bieber et al, ”Homosexuality A Psychoanalytic Study of Male Homosexuals”  - Vintage Books, New York 1962.
Tietoa kirjasta klikkaa tästä, ja tästä ja tästä.
VIITE 5 Stanton Jones & Mark Yarhouse, ”Homosexuality, The Use of Scientific Research in the Church's Moral Debate, -  InterVarsity Press, 2000.
Tietoa kirjasta klikkaa tästä, ja tästä ja tästä.
VIITE 6 Robert Lerner, Ph.D. & Althea Nagai, Ph.D., ”NO BASIS: What the studies Don't tell us about same-sex parenting” -  Marriage Law Project, January 2001.
Tietoa kirjasta klikkaa tästä, ja tästä ja tästä ja tästä.

Tyyppi 3: Tietoa artikkeleista, tutkimusraporteista ja nettisivuista, joihin viitataan varsinaisessa esityksessä sekä sivuvalikossa Nro 1- Nro 6.

viite 1

Raportti homoseksuaalien lyhyemmästä eliniästä – 1

viite 2

Raportti homoseksuaalien lyhyemmästä eliniästä – 2

viite 3

Raportti homoseksuaalien lyhyemmästä eliniästä – 3 

viite 4

RFSL:n neuvoja siitä, miten käyttää laittomia huumeita

viite 5

RFSL:n neuvoja siitä, miten suorittaa ”rimming” ja ”fisting” (rivoa materiaalia).

viite 6

Itsemurhan ja seksuaalisen suuntautumisen välinen suhde

viite 7

Pedofilian prosentuaalinen osuus paljon suurempi homoseksuaalisilla kuin heteroseksuaalisilla miehillä

viite 8

Neuvoja siitä, miten ostaa pedofiilista seksiä Thaimassa

viite 9

Todistus siitä, että homoseksuaaliset miehet harjoittavat pedofiilisia akteja suuremmalla todennäköisyydellä

viite 10

Kaksi lisäraporttia paljon korkeammasta pedofilian esiintymistiheydestä homoseksuaalisten miesten keskuudessa

viite 11 and 12

Viisivuotinen tietokanta Yhdysvaltojen 12 osavaltiosta, joka osoittaa homoseksuaalisten miesten keskuudessa paljon enemmän pedofiliatapauksia.  Tietojen yksityiskohtainen analyysi: ks. Sivuvalikon kohta Nro 3.

viite 13

Raportti anaaliseksin korkeasta esiintymistiheydestä (61,2% vuonna 1997 ja on nousussa) homoseksuaalisten miesten keskuudessa ja siihen liittyvästä peräsuoliongelmien suuresta määrästä

viite 14

VAROITUS (rivoa materiaalia)!  Tämä RFSL:n ”Anaalikäsikirja” -nettisivu osoittaa, miltä peräaukko näyttää ja mitä tapahtuu anaalisen kanssakäymisen yhteydessä. RFSL:n mukaan nettisivu ”ylistää peräaukkoon tunkeutumisen nautintoaspekteja ja ettei siinä ole mitään hävettävää”. RFSL neuvoo muun muassa: ”Ennen kuin ryhdyt anaaliseksiin on hyvä ajatus pestä peräaukkosi ja mahdollisesti tyhjentää peräsuoli. Joidenkin ihmisten mielestä on kiusallista, jos se haisee tai jos peräaukkoon on jäänyt ulosteita...”

viite 15

Tämä RFSL:n nettisivu on osoitus siitä, miten vaarallista homoseksuaalinen elämäntapa todellisuus on ja miksi AIDS leviää niin helposti homoseksuaalisten miesten keskuudessa.

viite 16

RFSL:n nettisivu ”Kuka ottaa kenet”, joka osoittaa, miten RFSL rohkaisee vapaisiin sukupuolisuhteisiin.

viite 17

Tämä viite näyttää eduskunnan äänestyspöytäkirjat, kun se hyväksyi lain, joka avasi oven sille, että homoseksuaalit saavat adoptoida lapsia.
Päätöstä edelsi pitkä väittely, jossa oli peräti 108 puheenvuoroa (ruots. ”anföranden” luvussa 10) sekä monta vastatodistelua.  Puheenvuorot ja vastatodistelut on numeroitu 21-128.  Äänestyspöytäkirja on luetteloitu pykälässä 18 loppua kohti (LU27; Kumppanuus, adoptio etc.)

viite 18

Lars Ahlinin, Ruotsin psykologien järjestön puheenjohtajan, haastattelu Världen Idag -lehdessä.

viite 19

Sanomalehtiartikkeli, jossa ”asiantuntija” suosittelee, että poikia on rohkaistava leikkimään tyttöjen lelujen kanssa. Sellaiset aktiviteetit ja asenteet vaikuttavat suuresti sukupuoli-identiteetin hämmennykseen ja esi-homoseksuaaliseen käytökseen poikaparoissa.

viite 20

Dale O’Leary (NARTH), ”Childhood Experiences of Homosexual Men” (Homoseksuaalisten miesten lapsuuskokemuksia)

viite 21

Esimerkkejä homomafian hyökkäyksistä Ruotsissa niitä ihmisiä vastaan, jotka ovat eri mieltä heidän agendastaan.  Krister Renard, www.gluefox.com

viite 22

Arvostelu Kirkin ja Madsenin kirjasta (After the Ball: How America Will Conquer Its Fear of Gays in the ‘90s)

viite 23

Tämä on Baileyn ja Pillardin alkuperäinen raportti, joka myöhemmin osoitettiin vääräksi ja jopa petokseksi.  Siitä huolimatta monet homoseksuaaliset aktivistit yhä viittaavat tähän raporttiin todisteena siitä, että homoseksuaalisuus on suuressa määrin perinnöllistä.

viite 24

Bailey-Dunne-Martinin raportti, joka paljasti Bailey-Pillardin tutkimuksen vääräksi (viite 23)

viite 25

Myös tämä Bearman-Brucknerin raportti paljasti Bailey-Pillardin tutkimuksen kauttaaltaan vääräksi, minkä toinen kyseisistä tutkijoista myöhemmin myönsikin.
Pillard – itse homoseksuaali – oli värvännyt tutkimuksensa (viite 23) otoksen kohteet mainoksilla homoseksuaalien julkaisuissa, ja siten hän oli tietoisesti yksipuolistanut tuloksen. 

viite 26

Tämä on Simon LeVayn (homoseksuaali) alkuperäinen raportti, jota on ehdoin tahdoin väärintulkittu mediassa. Raportin jälkeen seuraa useita vastatodisteluja.

viite 27

Pääministeri Göran Persson sanoo, että uuden lain vallitessa on rikollista julistaa homoseksuaalisuus luonnottomaksi.

viite 28

Helluntailiike toivottaa pääministerin lämpimästi tervetulleeksi vuotuiseen konferenssiinsa.

viite 29

Ruotsin korkeimman oikeuden tuomiopäätös pastori Greenin tapauksesta, joka osoitti epäkunnioitusta homoseksuaaleja kohtaan saarnassaan.

viite 30

Miksi Saksa ei hyökännyt Ruotsiin toisessa maailmansodassa.

viite 31

Ruotsin yhteisiin sotaharjoituksiin osallistumisen peruuttaminen, kun kävi ilmi, että Israelkin osallistuu.

viite 32

Terroristiryhmä Hamasin kutsuminen Ruotsiin.

viite 33

Korkeimman oikeuden tuomari Thorsson lahjoo puhelimitse pojan homoseksuaaliseen kanssakäymiseen kanssaan Tukholmassa (tallenne heidän keskustelustaan).

viite 34 viite 35 viite 36 and viite 37

Korkeimman oikeuden tuomari Bo Svensson puolustaa Thorssonin rikosta.

viite 38 

Pedofiliarikos tavallisempi homoseksuaalien keskuudessa.

viite 39 

Katolisen papin, Paul Shanleyn pedofiliarikos.

viite 40 

Tutkimustulokset ihmisten uskosta Jumalaan asettavat Ruotsin aivan viimeiseksi

viite 41 

SMF-kirkkokunta tapaa hallituksen edustajat ja vahvistaa, että he hyväksyvät kirkkokunnassaan homoseksuaaliset pastorit.

viite 42 

SMF-kirkkokunta kannattaa uutta lakia, joka krimisalisoi ”halveksinnan ilmaukset” homoseksuaaleista.

viite 43 

Homoseksuaalien asiamies Hans Ytterberg luennoi hallitukselta taloudellista tukea saavien kirkkokuntien johtajille vaatimuksesta hyväksyä homoseksuaalit pastoreiksi.

viite 44

Hallitus ilmoittaa suunnitelmista tarkastaa kristilliset kirkkokunnat sen toteamiseksi, että ne hyväksyvät homoseksuaalisen agendan.

viite 45

Helluntailiikkeen johtaja, pastori Hedin, kieltää tuen pastori Greeniltä, joka on hänen kirkkokuntansa jäsen.

viite 46 

Pastori Hedin kieltäytyy juuri Greenin oikeudenkäyntipäivänä vielä uudelleen toisessa haastattelussa tukemasta häntä.

viite 47 

Pastori Green saa intomielistä tukea pastori Ekmanilta, Livets Ordin (Elämän Sana), uuden karismaattisen liikkeen, johtajalta.

viite 48 viite 49 and viite 50 

Artikkeleja homoseksuaalisuudesta Filadelfian nuorten Gyro-lehdessä.

viite 51

Chrys Caragounis, Uuden testamentin eksegetiikan professori, kumoaa uuden tulkinnan Raamatun opetuksesta homoseksuaalisuudesta, jota K. G. Hammar ja Gyro olivat esittäneet. 

viite 52 

Arkkipiispa K. G. Hammar kieltää Jeesuksen neitseestäsyntymisen sekä muita Raamatun kohtia.

viite 53 

Miten Wejryd (Ruotsin luterilaisen kirkon uusi arkkipiispa, joka astui äskettäin virasta eroavan Hammarin tilalle) ei ole tervetullut kesän konferenssiin Etiopiassa hänen kirkkonsa kannan tähden homoseksuaalisiin avioliittoihin.