Referenser


Referansene til teksten kommer inn under en av tre kategorityper (Type 1, Type 2 og Type 3). I hver kategori er refernsene satt opp i samme orden som i hovedteksten.

Du kan også klikke på linken under hver type for å gå direkte til de respektive emner.


Type 1: Tilleggsinformasjon om utvalgte emner står på sidemenyen.

Nr.1 Kriminalitet i den svenske Högsta Domstolen

Nr.2 RFSL´s beundring av umoral i det gamle Hellas

Nr.3 Er homofile oftere pedofile?

Nr.4 Utdrag fra Dr. Nicolosi´s bok ”Foreldreguide for å forhindre homofili” – Ref. 3.

Nr.5 Kritikk av Hamers forskning

Nr.6 Respons på religiøse gruppers angrep på homoseksualitet


Type 2: Informasjon om bøker det er referert til i hovedteksten.
Disse bøkene er betegner som REF.1 til REF.6 i hovedpresentasjonen og er som følger:

REF. 1

Jeffrey Satinover, M.D., ”Homosexuality and the Politics of Truth“ (Homoseksualitet og den sannhetens politikk), - Baker Books, 1996
For informasjon om bøkene, klikk her, og her og her og her.

REF. 2

Peter Sprigg og Timothy Dailey, “Getting it Straight”, (Rett på sak) - Family Research Council, 2004.
For informasjon om bøkene, klikk her, og her og her.

REF. 3

Joseph Nicolosi, Ph.D. og Linda Nicolosi, ”A Parent's Guide to Preventing Homosexuality” (Foreldreguide for å forhindre homofili) - Intervarsity Press 2002.
For informasjon om bøkene, klikk her, og her og her.

REF. 4

Irving Bieber et al, ”Homosexuality A Psychoanalytic Study of Male Homosexuals”  (Homoseksualitet. En psykologisk studie av mannlige homofile) - Vintage Books, New York 1962.
For informasjon om bøkene, klikk her, og her og her.

REF. 5

Stanton Jones & Mark Yarhouse, ”Homosexuality, The Use of Scientific Research in the Church's Moral Debate”, (Homofili – Bruk av vitenskapelig forskning i kirkens moraldebatt” -  InterVarsity Press, 2000.
For informasjon om bøkene, klikk her, og her og her.

REF. 6

Robert Lerner, Ph.D. & Althea Nagai, Ph.D., ”NO BASIS: What the studies Don't tell us about same-sex parenting” (Intet grunnlag: Hva forskningen ikke forteller om det å ha homofile foreldre)-  Marriage Law Project, January 2001.
For informasjon om bøkene, klikk her, og her og her og her.


Type 3: Informasjon om artikler, undersøkelsesrepporter og hjemmesider referert til på hovedpresentasjonen og på sidemenyens Nr.1 til nr.6.

ref. 1

Rapport om kortere levetid for homofile - 1

ref. 2

Rapport om kortere levetid for homofile – 2

ref. 3

Rapport om kortere levetid for homofile – 3 

ref. 4

RFSL’s anbefaling om hvordan man bruker forbudte stoffer

ref. 5

RFSL’s anbefaling om hvordan man ”slikker endetarmsåpningen” ("rimming”) og ”bruker fingeren” (“fisting”) - (utuktig materiale).

ref. 6

Sammenheng mellom selvmord og seksuell orientering

ref. 7

Antallet pedofile er mye høyere hos homofile enn hos heterofile menn

ref. 8

Anbefaling om hvordan man kjøper pedofil sex i Thailand

ref. 9

Dokument om den høyere sannsynlighetsgrad av pedofile handlinger hos homofile menn

ref. 10

Enda to rapporter om den mye høyere frekvens av pedofili blant homofile menn

ref. 11 og 12

En 5-årig database fra 12 stater i USA som dokumenterer det mye høyere antall av pedofili blant homofile menn. Se sidemenyen, punkt 3 for en detaljert analyse om disse data.

ref. 13

Rapport om en høye frekvensen av anal sex (61,2% i 1997 og økende) blant homofile menn, og det høye nivå av endetarmsproblemer som følger derav.

ref. 14

ADVARSEL (UTUKTIG MATERIALE)!  Denne ”analveiledningen” på RFSL´s hjemmeside, demonstrerer hvordan anus ser ut, og hva som skjer i forbindelse med analt samleie. Hjemmesiden ”...berømmer nytelsen ved anal penetrering og at det ikke er noe å være flau over”, i følge RFSL. De anbefaler bland andre ting ”Før du engasjerer deg i anal seks, er det en god idé å vaske anus og antagelig også å tømme endetarmen. Noen kan oppleve det som pinlig dersom det lukter eller dersom det er ekskrementer igjen i anus....”

ref. 15

Denne hjemmesiden fra RFSL er et bevis på hvor risikofullt den homofile livsstil virkelig er, og hvorfor AIDS så lett blir spredt blant homofile menn.

ref. 16

RFSL´s hjemmeside om ”Hvem tar hvem” demonstrerer hvordan man blir oppmuntret til tilfeldig seks.

ref. 17

Denne referansen viser hvordan stemmefordelingen var i regjeringen når vedtaket som åpnet dørene for homofiles rett til å adoptere ble fremmet. Kjennelsen ble etterfulgt av en lang debatt med ikke mindre enn 108 argumenter (Sw.: “anföranden” under paragraph 10) inkludert mange motargumenter. Argumentene og motargumentene er nummerert fra 21 til 128. Stemmetallene er listet under paragraf 18 og ut (under LU27 – partnerskap og adopsjon).

ref. 18

Intervju fra “Världen Idag med Lars Ahlin, formann i den svenske psykologiforeningen

ref. 19

En avisartikkel med en ”ekspert”-anbefaling om at gutter bør prøve jenteleker. Slike handlinger og holdninger bidrar i stor grad til kjønnsforvirring og pre-homofil oppførsel hos de stakkars guttene.

ref. 20

”Opplevelser fra barndommen hos homofile menn” av Dale O’Leary for NARTH

ref. 21

Eksempler på homomafiaens angrep i Sverige på mennesker som ikke er enige i deres holdninger. Fra www.gluefox.com av Krister Renard.

ref. 22

Betraktninger av Kirk og Madsens bok ”After the Ball: How America Will Conquer Its Fear of Gays in the ‘90s” (Etter ballet. Hvordan Amerika vil overvinne frykten for homofili i 90-årene).

ref. 23

Dette er den originale rapporten av Bailey og Pillard som senere ble bevist var feilaktig og direkte forfalsket. Ikke desto mindre er denne rapporten fremdeles referert til av mange homofile aktivister som bevis på at homofili i stor grad er arvelig.

ref. 24

Rapport av Bailey-Dunne-Martin som avslører studiene av Bailey-Pillad (ref. 17)

ref. 25

Denne rapporten av Bearman-Bruckner avslører også grundig studiene av Bailey-Pillad, noe to av de tre forskerne senere bekreftet. Pilland – selv homofil – hadde rekruttert sine forsøksobjekter (i ref.17 studiene) gjennom å avertere i homofile publikasjoner og dermed påvirket resultatet med hensikt.

ref. 26

Dette er den originale rapport av Simon LeVay (selv homofil) som med vilje har vært mistolket i massemedia. Rapporten er etterfulgt av flere motargumenter.

ref. 27

Statsminister Göran Persson´s uttalelse om at det, under den nye loven, vil være kriminelt å erklære at homofili er unaturlig.

ref. 28

Pinsebevegelsen gir statsministeren en varm velkomst på deres årlige konferanse.

ref. 29

Svensk Høyesteretts skrevne kjennelse i saken mot pastor Green, som viser dissrespekt mot homofile i hans preken.

ref. 30

Hvorfor invaderte ikke Tyskland Sverige under den andre verdenskrig.

ref. 31

Kanselleringen av svensk deltakelse i felles militærtrening, da de fant ut at Israel også ville delta.

ref. 32

Hamas terroristgruppe invitert til Sverige

ref. 33

Utskrifta av høyesterettsdommer Thorssons telefonsamtale hvor han foreslår homofil seks med en gutt i Stockholm.

ref. 34 ref. 35 ref. 36 and ref. 37

Høyesterettsordfører Bo Svenssons forsvar av Thorsson’s forbrytelse

ref. 38 

Pedofil kriminalitet mer vanlig blant homofile.

ref. 39 

Pedofil kriminalitet av den katolske presten Paul Shanley

ref. 40 

Artikkel om menneskers tro på Gud som plasserer Sverige på bunnen.

ref. 41 

Kirkesamfunnet SMF (Svenska Missionskyrkan) møter regjeringens representanter og bekrefter sin aksept av homofile pastorer i deres forsamlinger.

ref. 42 

Kirkesamfunnet SMF går god for den nye loven som kriminaliserer ”uttalelser med dissrespekt” av homofile.

ref. 43 

Homo-ombudsmannen Ytterberg lekserer ovenfor ledere i de forskjellige kirkesamfunn som mottar finansiell støtte fra staten i kravet om å godta homofile pastorer.

ref. 44

Regjeringen annonserer planer om å sjekke om de kristne kirkesamfunn aksepterer den homofile dagsorden.

ref. 45

Lederen i pinsebevegelsen, pastor Hedin, nekter å støtte pastor Green, som er et medlem i hans kirkesamfunn.

ref. 46 

Pastor Hedin nekter igjen å støtte pastor Green i enda et intervju på samme dag som rettssaken starter.

ref. 47 

Pastor Green mottar entusiastisk støtte fra pastor Ekman, leder for ”Livets Ord”, den nye kristne bevegelsen i Sverige.

ref. 48 ref. 49 and ref. 50 

Artikler i Filadelfia’s ungdomsmagasin “Gyro” om homofili

ref. 51

Chrys Caragounis, professor i Det Nye Testament utlegger og motsier utlegging av den nye tolkningen av bibelens lære om homofili, som ble foreslått av K. G. Hammar i Gyro.

ref.52 

Erkebiskop KG Hammar benekter jomfrufødselen og andre skriftsteder i Bibelen.

ref.53 

Om hvordan Wejryd (den nye erkebiskopen i den svenske lutherske kirke, etter Hammars avgang) ikke ønskes velkommen til sommerkonferansen i Etiopia på grunn av hans kirkens holdninger til homofile ekteskap.