Referenties


Referenties in de tekst vallen uiteen in drie verschillende categorieën (Type 1, Type 2, en Type 3).  Binnen elke categorie worden de referenties opgesomd in de volgorde waarin ze in de hoofdtekst staan.

Voor elk type kun je ook op de link hieronder klikken als je direct naar het desbetreffende onderwerp wilt gaan.


Type 1: Aanvullende informatie over gekozen onderwerpen, staat opgesomd in het menu aan de zijkant

Nr.1 CRIMINALITEIT IN HET ZWEEDSE HOOGGERECHTSHOF

Nr.2 RFSL’s bewondering voor de immoraliteit van de oude Grieken

Nr.3 Zijn homoseksuelen vaker pedofiel?

Nr.4 Gedeelten uit het boek van dr. Nicolosi ”A parent’s Guide to Preventing Homosexuality” – REF. 3.

Nr.5 Kritiek op het onderzoek van Hamer

Nr.6 Reactie van religieuze groepen op de aanval van homoseksualiteit


Type 2: Informatie over boeken die in de hoofdtekst genoemd zijn
Deze boeken worden aangegeven met REF.1 tot en met REF.6 in de Inleiding en hier volgen ze:

REF. 1

Jeffrey Satinover, M.D., “Homosexuality and the Politics of Truth”, - Baker Books, 1996
Klik voor informatie over dit boek hier, en hier en hier en hier.

REF. 2

Peter Sprigg en Timothy Dailey, “Getting it Straight”, - Family Research Council, 2004.
Klik voor informatie over dit boek hier, en hier en hier.

REF. 3

Joseph Nicolosi, Ph.D. en Linda Nicolosi, ”A Parent's Guide to Preventing Homosexuality” - Intervarsity Press 2002.
Klik voor informatie over dit boek hier, en hier en hier.

REF. 4

Irving Bieber et al, ”Homosexuality A Psychoanalytic Study of Male Homosexuals”  - Vintage Books, New York 1962.
Klik voor informatie over dit boek hier, en hier en hier.

REF. 5

Stanton Jones & Mark Yarhouse, ”Homosexuality, The Use of Scientific Research in the Church's Moral Debate, -  InterVarsity Press, 2000.
Klik voor informatie over dit boek hier, and hier and hier.

REF. 6

Robert Lerner, Ph.D. & Althea Nagai, Ph.D., ”NO BASIS: What the studies Don't tell us about same-sex parenting” -  Marriage Law Project, January 2001.
Klik voor informatie over dit boek hier, en hier en hier en hier.


Type 3: Informatie over artikelen, onderzoeksrapporten en websites die in de Inleiding en op de zijbalken nr.1 tot en met nr.6 staan

ref. 1

Rapport over kortere levensverwachting voor homoseksuelen – 1

ref. 2

Rapport over kortere levensverwachting voor homoseksuelen – 2

ref. 3

Rapport over kortere levensverwachting voor homoseksuelen – 3 

ref. 4

RFSL’s tips over hoe je illegale drugs kunt gebruiken

ref. 5

RFSL’s tips over hoe je moet "rimmen” en “fisten” (goor materiaal).

ref. 6

Verband tussen zelfmoord en seksuele geaardheid

ref. 7

Aantal pedofielen onder homoseksuelen veel groter dan onder heteroseksuele mannen

ref. 8

Tips over hoe je in Thailand pedofiele seks kunt kopen

ref. 9

Document over de grotere waarschijnlijkheid van pedofiele daden door homoseksuele mannen

ref. 10

Nog twee rapporten over de grotere frequentie van pedofilie onder homoseksuele mannen

ref. 11 and 12

Gegevens over 5 jaar, uit 12 staten in de VS, die aantonen dat pedofilie vaker voorkomt bij homoseksuele mannen. Voor een gedetailleerde opsomming van gegevens: zie zijbalkmenu item Nr 3.

ref. 13

Rapport over vaker voorkomen van anale seks (61,2% in 1997 en percentage neemt toe) onder homoseksuele mannen en het daarmee samenhangende grote aantal rectale problemen

ref. 14

WAARSCHUWING (goor materiaal)!  Dit “Anale Handboek”, op website van RFSL, toont een anus en wat er gebeurt bij anaal geslachtsverkeer. Volgens RFSL toont de website “de plezierige aspecten van anale penetratie en dat het niet iets is om je voor te schamen. “  RFSL beveelt o.a. aan “Alvorens anale seks te hebben, je anus te wassen en zo mogelijk je dikke darm te legen. Sommige mensen vinden het naar als het ruikt of als er nog poep in de anus zit….”

ref. 15

Deze website van RFSL is er het bewijs van hoe riskant de homoseksuele levensstijl werkelijk is en waarom AIDS zich zo gemakkelijk verspreid onder homoseksuele mannen.

ref. 16

RFSL webpagina “Wie neemt wie” laat zien hoe wisselende contacten worden aangemoedigd.

ref. 17

Deze referentie laat de laatste stemmingsresultaten van het parlement zien toen de wet erdoor kwam die het mogelijk maakt voor homoseksuelen om kinderen te adopteren.
De beslissing was voorafgegaan door een langdurig debat met niet minder dan 108 verklaringen (“anföranden” onder paragraaf 10) inclusief veel tegenwerpingen. De verklaringen en tegenwerpingen zijn genummerd, 21 t/m 128. Het resultaat van de stemming staat onder para. 18 aan het eind (onder LU27;  Partnerschap, adoptie etc.)

ref. 18

Interview in “Världen Idag” (The Word Today) door Lars Ahlin, voorzitter van de Zweedse Bond van Psychologen.

ref. 19

Een krantenartikel met de aanbeveling door een ”expert” voor jongens, om met meisjesspeelgoed te spelen. Zulke activiteiten dragen zeer bij tot een verwarring over het geslacht en pre-homoseksueel gedrag bij die arme jongens.

ref. 20

“Ervaringen uit de kindertijd van homoseksuele mannen” door Dale O’Leary voor NARTH

ref. 21

Voorbeelden van aanvallen door de homomaffia in Zweden op mensen die het niet eens zijn met wat zij doen. Uit www.gluefox.com door Krister Renard.

ref. 22

Recentie van boek door Kirk en Madsen (After the Ball: How America Will Conquer Its Fear of Gays in the ‘90s)

ref. 23

Dit is het oorspronkelijke rapport van Bailey en Pillard dat vervolgens fout bleek te zijn en zelfs vervalst. Ondanks dat wordt het rapport nog steeds door veel homo-activisten aangehaald als bewijs ervoor dat homoseksualiteit grotendeels erfelijk zou zijn. 

ref. 24

Rapport van Bailey-Dunne-Martin dat het onderzoek van Bailey-Pillard weerlegt (ref. 17)

ref. 25

Dit rapport van Bearman-Bruckner weerlegt ook grondig het Bailey-Pillard onderzoek, iets dat een van de twee wetenschappers later zelfs toegaf. 
Pillard – zelf homoseksueel – had zijn proefpersonen (in de ref.17 studie) gevonden via advertenties in homoblaadjes en had daardoor het resultaat opzettelijk be
ïnvloed. 

ref. 26

Dit is het oorspronkelijke rapport van Simon LeVay (een homoseksueel) dat opzettelijk fout is uitgelegd in de massa-media. Het rapport is verscheidene malen weerlegd.

ref. 27

Minister-President Göran Persson beweert dat het onder de nieuwe wet misdadig is om te beweren dat homoseksualiteit onnatuurlijk is.

ref. 28

De Pinkster Denominatie heet de minister-president hartelijk welkom op hun jaarlijkse conferentie.

ref. 29

De schriftelijke veroordeling van voorganger Green door het hooggerechtshof van Zweden, omdat hij geen respect had getoond voor homoseksuelen in zijn preek.

ref. 30

Waarom is Duitsland Zweden niet binnengevallen in de Tweede Wereldoorlog?

ref. 31

Zweden ziet af van deelname aan een gezamenlijke militaire training nadat men ontdekt had dat Israël ook mee zou doen.

ref. 32

De Hamas terroristengroep wordt uitgenodigd in Zweden

ref. 33

Uitgeschreven telefoongesprek over homoseks van rechter bij het hooggerechtshof, Thorsson, met jongen in Stockholm.

ref. 34 ref. 35 ref. 36 en ref. 37

Rechter bij het hooggerechtshof, Bo Svensson, verdedigt Thorsson’s misdaad

ref. 38 

Pedofiele misdaden komen vaker voor bij homoseksuelen

ref. 39 

Pedofiele misdaad door katholieke priester Paul Shanley

ref. 40 

Bij de resultaten van onderzoek naar landelijke percentages van mensen die in God geloven, staat Zweden helemaal onderaan

ref. 41 

De denominatie SMF ontmoet afgevaardigden van de regering en bevestigt hun acceptatie van homoseksuele voorgangers in hun denominatie.

ref. 42 

De denominatie SMF is voorstander van de nieuwe wet die respectloze uitspraken over homoseksuelen veroordeelt

ref. 43 

Homo ombudsman Hans Ytterberg wijst leiders van denominaties terecht die geld van de regering krijgen als ze homoseksuele voorgangers accepteren

ref. 44

De regering kondigt een plan aan om christelijke denominaties te controleren op het accepteren van de homoseksuele agenda.

ref. 45

De leider van de Pinkster Beweging, voorganger Hedin, weigert voorganger Green te steunen, die lid is van zijn denominatie.

ref. 46 

Voorganger Hedin weigert weer voorganger Green te steunen in een ander interview op de dag van zijn proces

ref. 47 

Voorganger Green krijgt enthousiaste steun van voorganger Ekman, de leider van “Livets Ord” (Het levende Woord), de nieuwe charismatische beweging in Zweden.

ref. 48 ref. 49 and ref. 50 

Artikelen in het jeugdblad “Gyro” van de Filadelfia gemeente, over homoseksualiteit

ref. 51

Chrys Caragounis, professor in nieuwtestamentische exegese, verwerpt de nieuwe uitleg, die door K.G. Hammar gepresenteerd werd en in Gyro te lezen was, van wat de Bijbel over homoseksualiteit zegt.

ref.52 

Aartsbisschop KG Hammar gelooft niet in de onbevlekte ontvangenis van Jezus en andere Bijbelgedeelten

ref.53 

Over het niet welkom zijn van Wejryd (de nieuwe aartsbisschop van de Zweedse Lutherse Kerk, die Hammar vervangt die met emeritaat is) op de zomerconferentie in Ethiopia vanwege zijn standpunt ten aanzien van homohuwelijken.

ref.54  Deze referentie laat de connectie zien die er bestaat tussen homoseksualiteit en pedofilie nu priester Niklas Olaison (een van de vele homoseksuele priesters in de Zweedse kerk) vastgesteld heeft, aan de hand van zijn ‘onderzoek’, dat Jezus waarschijnlijk een homoseksuele man was die niets tegen pedofilie had. Deze referentie is afkomstig uit de eerste uitgave van een nieuw blad getiteld “Stockholm’s Life”, uitgegeven door het diocees Stockholm van de Zweedse kerk.