ข้อมูลอ้างอิง (References)
 

ข้อมูลอ้างอิง ในบทความแยกเป็น 3 ประเภท (ประเภทที่ 1, ประเภทที่ 2, และประเภทที่ 3) ในแต่ละประเภทข้อมูล จะเรียงตามลำดับ ที่ได้อ้างถึงในบทความ

สำหรับแต่ละประเภทนั้น ท่านยังสามารถ คลิกดูที่ลิงค์ด้านล่าง เพื่อไปที่หัวข้อนั้นๆ โดยตรง


 

ประเภทที่ 1 : ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่กำหนดไว้บนเมนูด้านข้าง

บทที่ 1 No.1 การกระทำที่เป็นอาชญากรรม ในศาสสูงของประเทศสวีเดน

บทที่ 2 No.2 การยกย่องสรรเสริญ ที่ผิดศิลธรรมของชาวกรีกโบราณ ที่ RFSL นับถือเลื่อมใส

บทที่ 3 No.3 พวกรักร่วมเพศ ส่วนมากคือคนที่มักจะ ชอบมีเพศสัมพันธ์กับเด็กชาย ใช่หรือไม

บทที่ 4 No.4 บทตัดทอนจากหนังสือของ ดร.นิโคลาซี “แนะแนวทางสำหรับผู้ปกครองเพื่อป้องกันการรักร่วมเพศ” – อ้างอิง REF.3

บทที่ 5 No.5 บทวิจารณ์เกี่ยวกับงานวิจัยของแฮมเมอร

บทที่ 6 No.6 ปฏิกิริยาของกลุ่มผู้เคร่งศาสนาต่อการ รุกคืบเข้ามาของการรักเพศร่วมเพศ


 

ประเภทที่ 2 : ข้อมูลจากหนังสือ ที่ใช้ในการอ้างอิงของบทความ

หนังสือเหล่านี้ใช้คำแทน เช่น อ้างอิง REF.1 จนถึงอ้างอิง REF.6 ดังนี้ :

REF.1

(อ้างอิง REF.1)

Jeffrey Satinover, M.D., “Homosexuality and the Politics of Truth”,”การรักร่วมเพศและความจริงเกี่ยวกับการเมือง” - Baker Books, 1996 สำหรับข้อมูล เกี่ยวกับหนังสือคลิกที่นี่ here, และที่นี่ here, และที่นี่ here , และที่นี่ here

REF.2

(อ้างอิง REF.2)

Peter Sprigg and Timothy Dailey, “Getting it Straight”, - Family Research Council, 2004 “ทำให้มันตรง”

สำหรับข้อมูล เกี่ยวกับหนังสือคลิกที่นี่ here, และที่นี่ here, และที่นี่ here

REF.3

(อ้างอิง REF.3)

Joseph Nicolosi, Ph.D. and Linda Nicolosi, “A Parent’s Guide to Preventing Homosexuality” – Intervarsity Press 2002 “ แนะแนวผู้ปกครอง เพื่อป้องกันการเป็นคนรักร่วมเพศ”

สำหรับข้อมูล เกี่ยวกับหนังสือคลิกที่นี่ here, และที่นี่ here, และที่นี่ here

REF.4

(อ้างอิง REF.4)

Irving Bieber et al, “Homosexuality A Psychoanalytic Study of Male Homosexuals””การวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางด้านจิตตของผู้ชายรักร่วมเพศ.” – Vintage Books, New York 1962

สำหรับข้อมูล เกี่ยวกับหนังสือคลิกที่นี่ here, และที่นี่ here, และที่นี่ here

REF.5

(อ้างอิง REF.5)

Stanton Jones & Mark Yarhouse, “Homosexuality, The Use of Scientific Research in the Church’s Moral Debate” – Inter Varsity Press, 2000

สำหรับข้อมูล เกี่ยวกับหนังสือคลิกที่นี่ here, และที่นี่ here, และที่นี่ here

REF.6

(อ้างอิง REF.6)

Robert Lerner, Ph. D. & Althea Nagai, Ph.D., “NO BASIS: What the studies Don’t tell us about same-sex parenting” – Marriage Law Project, January 2001

สำหรับข้อมูล เกี่ยวกับหนังสือคลิกที่นี่ here, และที่นี่ here, และที่นี่ here, และที่นี่ here

ประเภทที่ 3 : ข้อมูลเกี่ยวกับบทความ, บทรายงานการวิจัย และเว็บไซต์อ้างอิง ในเนื้อหาหลักที่แสดง และบนเมนูด้านข้าง ของ บทที่ 1 ถึง บทที่ 6

(อ้างอิง ref.1)

รายงานเกี่ยวกับอายุขัยที่สั้นลง เมื่อเป็นชาวรักร่วมเพศ -1

(อ้างอิง ref. 2)

รายงานเกี่ยวกับอายุขัยที่สั้นลง เมื่อเป็นชาวรักร่วมเพศ -2

(อ้างอิง ref. 3)

รายงานเกี่ยวกับอายุขัยที่สั้นลง เมื่อเป็นชาวรักร่วมเพศ -3

(อ้างอิง ref.4)

การแนะนำของ RFSL เรื่องวิธีการใช้ยาเสพติด ที่ผิดกฎหมาย

(อ้างอิง ref. 5)

การแนะนำของ RFSL เรื่องวิธีการทำ “เลียขอบทวารหนัก” “การกำปั้น” (ข้อความที่ลามก)

(อ้างอิง ref.6)

ความสัมพันธ์ ระหว่างการฆ่าตัวตาย และการเบี่ยงเบนทางเพศ

(อ้างอิง ref.7)

อัตราที่ การมีเพศสัมพันธ์กับเด็กชายของชาวรักร่วมเพศ มีมากกว่าคนที่ชอบเพศตรงข้าม

(อ้างอิง ref.8)

คำแนะนำ การหาซื้อบริการทางเพศ กับเด็กผู้ชายในประเทศไทย

(อ้างอิง ref.9)

เอกสารเรื่อง การเป็นคนรักร่วมเพศ มีโอกาสความเป็นไปได้สูง ที่จะมีความสัมพันธ์กับเด็กชาย

(อ้างอิง ref.10)

รายงานอีกสองฉบับ ที่เกี่ยวกับความถี่ที่เพิ่มขึ้น ของการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กชายของพวกรักร่วมเพศ

(อ้างอิง ref.11 และ 12)

ข้อมูล 5 ปีของ 12 รัฐในสหรัฐอเมริกา แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้น ของการล่วงละเมิดทางเพศเด็กชาย ของพวกรักร่วมเพศ รายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูล ดูที่เมนูด้านข้างในบทที่ No 3

(อ้างอิง ref.13)

รายงานความถี่ที่เพิ่มขึ้นของการสมสู่ทางทวารหนัก (61.2% ในปี 1997 และกำลังเพิ่มขึ้น) ระหว่างชายรักร่วมเพศและปัญหาที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับช่องทวารหนัก

(อ้างอิง ref.14)

คำเตือน (ข้อมูลที่ลามก)! เว็บไซต์“คู่มือเกี่ยวกับทวารหนัก” ของนิกาย RFSL ที่แสดงว่าทวารมีลักษณะอย่างไร และจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อมีปฏิสัมพันธ์ทางทวารหนัก เว็บไซต์RFSL กล่าว “ยกย่องมุมมองที่ว่าการสมสู่ทางทวารหนัก ไม่ใช่สิ่งที่น่าละอายเลย” RFSL แนะนำว่า “ก่อนที่จะมีความสัมพันธ์ทางทวาร ควรจะล้างทวาร และหากเป็นไปได้ควรจะ ล้างรูทวารส่วนล่างก่อน บางคนคิดว่าเป็นเรื่องที่ทรมาน หากมีกลิ่น หรือเศษอุจจาระในช่องทวารหนัก....”

(อ้างอิง ref.15 )

เว็บไซต์ของ RFSL คือหลักฐานแสดงว่า วิถีชีวิตของพวกรักร่วมเพศ มีความเสี่ยงอย่างไร และเหตุใดโรคเอดส์ จึงระบาดไปทั่ว ในกลุ่มคนรักร่วมเพศ

(อ้างอิง ref.16)

เว็บไซต์ RFSL “ใครได้กับใคร” แสดงให้เห็นว่าสนับสนุนให้มีเพศสัมพันธ์แบบสำส่อน

(อ้างอิง ref.17)

ข้อมูลอ้างอิงนี้ แสดงผลบันทึก การลงคะแนนเสียงของรัฐสภา ที่ผ่านกฎหมายที่เปิดทางให้ ชาวรักร่วมเพศรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมได้

ผลการตัดสินใจ ได้ทำให้มีข้อโต้เถียง กันอย่างมาก ไม่น้อยกว่า 108 บทความ (Sw.: “anforanden” ภายใต้ย่อหน้าที่ 10 ) รวมถึง อีกหลายข้อโต้แย้ง บทความ และข้อโต้แย้งมีตั้งแต่ 21 ถึง 128 เรื่อง ผลการลงคะแนนเขียน ไว้ที่ย่อหน้าที่ 18 เรื่อยไปจนจบ (ภายใต้ LU27; การเป็นหุ้นส่วน; การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม เป็นต้น)

(อ้างอิง ref.18)

การสัมภาษณ์โดย “Varlden Idag” (The Word Today) ของ Lars Ahlin, ประธานกรรมการของสมาคมจิตวิทยา และสังคมแห่งสวีเดน

(อ้างอิง ref.19)

บทความ ในหนังสือพิมพ์ที่มี “ผู้เชี่ยวชาญ” แนะนำว่าควรสนับสนุน ให้เด็กผู้ชาย เล่นของเล่นของเด็กผู้หญิง ความคิดและวิธีปฏิบัตินี้ มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสับสนทางเพศ และทำให้เด็กผู้ชาย ที่น่าสงสาร มีพฤติกรรมเริ่มต้นของการเป็นคนรักร่วมเพศ

(อ้างอิง ref.20)

“ประสบการณ์ เมื่อยังเยาว์วัยของชายรักร่วมเพศ” โดย Dale O’Leary for NARTH

(อ้างอิง ref.21)

ตัวอย่างการถูกทำร้าย จากผู้มีอิทธิพลกลุ่มรักร่วมเพศ ในประเทศสวีเดน เมื่อมีผู้ไม่เห็นด้วยกับ การกระทำและวาระของเขา จาก www.gluefox.com โดย Krister Renard.

(อ้างอิง ref.22)

คำวิจารณ์ของ Kirk และ Madsen (เมื่องานเลี้ยงเลิกลา : ชาวอเมริกันจะเอาชนะ ความกลัวในเกย์ ช่วงทศวรรษที่ 90ได้ อย่างไร)

นี่คือรายงานต้นฉบับโดย Bailey และ Pillard ซึ่งต่อมาถูกพิสูจน์ได้ว่า ผิดถึงขั้นหลอกลวง นอกจากนั้น รายงานยังอ้างว่า นักเคลื่อนไหวชาวรักร่วมเพศ ยังได้พิสูจน์ให้เห็นว่า การรักในเพศเดียวกันนั้น ส่วนใหญ่เป็นกรรมพันธุ์

(อ้างอิง ref.23)

(อ้างอิง ref.24)

รายงานของ Bailey-Dunne-Martin ที่ทำลายชื่อเสียงการค้นคว้า ของ Bailey-Pillad ว่าผิด (ref.17) (การอ้างอิง 17)

(อ้างอิง ref.25)

รายงานของ Bearman-Bruckner ได้กล่าวอ้างการวิจัยของ Bailey-Pillad ว่าผิด เช่นกัน ซึ่งหนึ่งในนักวิจัยจากสองคน ได้ยอมรับต่อมาในภายหลัง

Pillad – เป็นคนรักร่วมเพศ- ได้สรรหาสุ่มตัวอย่าง (ในการค้นคว้าอ้างอิง 17) ตลอดจนถึงการโฆษณา ในสื่อสิ่งพิมพ์ของกลุ่มคนรักร่วมเพศ และมีความตั้งใจอย่างยิ่ง ที่จะโน้มเอียงผลลัพธ์

(อ้างอิง ref.26)

รายงานต้นฉบับของ Simon LeVay (ชาวรักร่วมเพศ) ซึ่งจงใจให้เกิดความเข้าใจผิดตามสื่อ รายงานนี้ได้ส่งผลให้เกิด การโต้แย้งมากมาย

(อ้างอิง ref.27)

นายกรัฐมนตรี Goran Persson กล่าวว่า ภายใต้กฎหมายใหม่นี้ จะมีความผิดทางอาญา หากไปประกาศว่า การรักร่วมเพศเดียวกัน เป็นเรื่องผิดธรรมชาติ

(อ้างอิง ref.28)

นิกายเพนทิคอสทอล ได้ต้อนรับนายกรัฐมนตรีอย่างอบอุ่น ในการประชุมประจำปีของนิกาย

(อ้างอิง ref.29)

คำวินิจฉัยของศาลสูงสุดสวีเดน เกี่ยวกับเรื่อง การเทศน์ของบาทหลวง Green ที่แสดงความ ไม่ให้เกียรติต่อชาวรักร่วมเพศ

(อ้างอิง ref.30)

ทำไม เยอรมันจึงไม่รุกรานประเทศสวีเดน ในสงครามโลกครั้งที่ 2

(อ้างอิง ref.31)

การยกเลิก การเข้าร่วมซ้อมรบร่วมกัน ของประเทศสวีเดน เมื่อพบว่ามีประเทศอิสราเอลจะเข้าร่วมด้วย

(อ้างอิง ref.32)

กลุ่มผู้ก่อการร้ายฮามาสได้รับเชิญให้มาที่ประเทศสวีเดน

(อ้างอิง ref.33)

เทปการพูดชักชวน ขอมีสัมพันธ์รักร่วมเพศกับเด็กผู้ชาย ของ Thorsson ผู้พิพากษาในศาลสูงสุด ในกรุงสต็อกโฮล์ม

(อ้างอิง ref.34)

Bo Svensson ผู้พิพากษาศาลสูงสุดปกป้อง ความผิดทางอาญาของ Thorsson

(อ้างอิง ref.35)

 

(อ้างอิง ref.36)

 

(อ้างอิง ref.37)

 

(อ้างอิง ref.38)

การกระทำผิดกฏหมาย ที่ร่วมเพศกับเด็กผู้ชาย เป็นเรื่องธรรมดาของชาวรักร่วมเพศ

(อ้างอิง ref.39)

การกระทำชำเราเด็กผู้ชาย โดยพระคาธอริค Paul Shanley

(อ้างอิง ref.40)

การสำรวจผล จากการที่ความศรัทธา ของประชาชนชาวสวีเดน ที่มีต่อพระเจ้ารั้งอยู่ลำดับท้ายสุด

(อ้างอิง ref.41)

นิกาย SMF พบผู้แทนรัฐบาล และยืนยันว่า พวกเขายอมรับบาทหลวง ที่เป็นคนรักร่วมเพศ ไว้ในนิกายของเขา

(อ้างอิง ref.42)

นิกาย SMF นิยมชมชื่นกฎหมายใหม่ ที่บัญญัติให้ “การแสดงอาการไม่ให้เกียรติ” เป็นความผิดทางอาญา

(อ้างอิง ref.43)

Hans Ytterberg ผู้ตรวจการรัฐสภา ที่เป็นคนรักร่วมเพศ กล่าวบรรยายแก่เหล่าผู้นำนิกาย ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล บนเงื่อนไขที่ว่า จะต้องยอมรับคนรักร่วมเพศ เป็นบาทหลวงได้

(อ้างอิง ref.44)

รัฐบาลประกาศแผนงานที่จะ ตรวจสอบนิกายคริสเตียน เพื่อตรวจสอบเรื่อง การยอมรับกลุ่มรักร่วมเพศ

(อ้างอิง ref.45)

บาทหลวงHedin ผู้นำกลุ่มเคลื่อนไหวเพนทิคอสทอล ปฏิเสธที่จะสนับสนุนบาทหลวง Green ซึ่งเป็นสมาชิกของนิกาย

(อ้างอิง ref.46)

บาทหลวงHedin ปฏิเสธที่จะสนับสนุน บาทหลวง Green อีกครั้งหนึ่ง จากการให้สัมภาษณ์ ภายหลังการขึ้นให้การของเขา

(อ้างอิง ref.47)

บาทหลวง Green ได้รับการสนับสนุน อย่างกระตือรือร้น จากบาทหลวง Ekman ผู้นำกลุ่ม “Livets Ord” (คำสอนแห่งชีวิต) กลุ่มเคลื่อนไหวที่น่าสนใจกลุ่มใหม่ในประเทศสวีเดน

(อ้างอิง ref.48)

บทความในนิตยสาร “Gyro” สำหรับเยาวชนในเมือง ฟิลาเดลเฟีย เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักร่วมเพศ

(อ้างอิง ref.49)

 

(อ้างอิง ref.50)

 

(อ้างอิง ref.51)

Chrys Caragounis ศาสตราจารย์ ที่ตีความคำสอน ในพระคัมภีร์ใหม่ โต้แย้งคำแปลความหมาย ในพระคัมภีร์ไบเบิล ที่สอนโดยกลุ่มรักร่วมเพศ ซึ่งถูกแนะนำโดย K.G. Hammar และ Gyro

(อ้างอิง ref.52)

พระราชาคณะ K.G. Hammar ปฏิเสธเรื่องการกำเนิด ที่บริสุทธิ์ของพระเยซู และบางบทความในพระคัมภีร์

(อ้างอิง ref.53)

เหตุใด Wejryd (พระราชาคณะคนใหม่ ของโบสถ์สวีเดนลูเธอรัน ที่มาแทน Hammar ที่เกษียณไปเร็วๆ นี้) ไม่ได้รับการเชื้อเชิญให้ไป ร่วมการสัมมนาช่วงฤดูร้อนในเอธิโอเปีย เนื่องจากท่าทีของโบสถ์ของเขา ที่มีต่อการสมรสของชาวรักร่วมเพศ