Referenca


Referencat në këtë tekst futen në një nga tre kategoritë (Tipi 1, Tipi 2, dhe Tipi 3).  Brenda secilës kategori referencat janë rradhitur në mënyrën sesi janë shfaqur në tekstin kryesor.

Për secilin tip mund të klikoni gjithashtu në linkun e mëposhtëm për të shkuar dret tek tema e caktuar.


Tipi 1: Informacion i mëtejshëm mbi temat e caktura të rradhitura në menynë anësore

Nr.1 KRIMINALITETI NË GJYKATËN E LARTË SUEDEZE

Nr.2 Admirimi i RFSL-së për Imoralitetin në Greqinë e Lashtë

Nr.3 A Janë Homoseksualët Më Shpesh Pedofilë?

Nr.4 Pjesë nga libri i Dr. Nikolososit “Udhëzuesi i Prindit për Parandalimin e Homoseksualitetit- REF. 3.

Nr.5 Kritikë e Hulumtimit të Hamerit

Nr.6 Përgjigja nga Grupet Fetare ndaj Përhapjes së Madhe të Homoseksualitetit


Tipi 2: Informacion mbi librat që janë cituar në tekstin kryesor
Këto libra janë shënuar si REF.1 deri REF.6 në prezantim dhe janë si më poshtë:

REF. 1

Jeffrey Satinover, M.D., “Homosexuality and the Politics of Truth”, - Baker Books, 1996
Për informacion mbi librin kliko këtu, dhe këtu dhe këtu dhe këtu.

REF. 2

Peter Sprigg and Timothy Dailey, “Getting it Straight”, - Family Research Council, 2004.
Për informacion mbi librin kliko këtu, dhe këtu dhe këtu.

REF. 3

Joseph Nicolosi, Ph.D. and Linda Nicolosi, ”A Parent's Guide to Preventing Homosexuality” - Intervarsity Press 2002.
Për informacion mbi librin kliko këtu, dhe këtu dhe këtu.

REF. 4

Irving Bieber et al, ”Homosexuality A Psychoanalytic Study of Male Homosexuals”  - Vintage Books, New York 1962.
Për informacion mbi librin kliko këtu, dhe këtu dhe këtu.

REF. 5

Stanton Jones & Mark Yarhouse, ”Homosexuality, The Use of Scientific Research in the Church's Moral Debate, -  InterVarsity Press, 2000.
Për informacion mbi librin kliko këtu, dhe këtu dhe këtu.

REF. 6

Robert Lerner, Ph.D. & Althea Nagai, Ph.D., ”NO BASIS: What the studies Don't tell us about same-sex parenting” -  Marriage Law Project, January 2001.
Për informacion mbi librin kliko këtu, dhe këtu dhe këtu dhe këtu.


Tipi 3: Informacion mbi artikuj, raporte hulumtuese dhe faqe interneti të cituara në prezantimin kryesor dhe në menytë anësore Nr.1 deri Nr.6).

ref. 1

Raport mbi jetëgjatësinë më të shkurtër të homoseksualëve – 1

ref. 2

Raport mbi jetëgjatësinë më të shkurtër të homoseksualëve – 2

ref. 3

Raport mbi jetëgjatësinë më të shkurtër të homoseksualëve – 3 

ref. 4

Rekomandimet e RFSL-së mbi përdorimin e drogave ilegale

ref. 5

Rekomandimet e RFSL-së mbi kryerjen e “anilingusit” dhe “grushtimit” (material i ndyrë).

ref. 6

Marrëdhënia midis vetëvrasjes dhe orientimit seksual

ref. 7

Shpeshtësia e pedofilisë shumë më e lartë tek meshkujt homoseksualë sesa tek meshkujt heteroseksualë

ref. 8

Rekomandime mbi blerjen e seksit pedofil në Tajlandë

ref. 9

Dokument mbi ngjasën më të lartë të akteve pedofilike nga meshkujt homoseksualë

ref. 10

Dy raporte të tjera mbi shpeshtësinë më të madhe të pedofilisë tel meshkujt homoseksualë

ref. 11 dhe 12

Një bazë të dhënash 5 vjeçare nga 12 shtete të SHBA që tregon gjasën shumë më të lartë të pedofilisë tek meshkujt homoseksualë. Për një analizë të detajuar të të dhënave shihni pikën Nr 3 në menynë anësore.

ref. 13

Raport mbi shpeshtësinë e madhe të seksit anal (61.2% në 1997 dhe në rritje e sipër) tek meshkujt homoseksualë dhe niveli i lartë i problemeve rektale i lidhur me këtë

ref. 14

KUJDES (material i ndyrë)!  Kjo faqe interneti “Udhëzues Anal” nga RFSL-ja tregon si ngjan anusi dhe çfarë ndodh gjatë marrëdhënies seksuale. Sipas RFSL-së, faqja e internetit “lavdëron anët e kënaqësisë të depërtimit anal që është diçka që nuk duhet të jetë e turpshme.” RFSL-ja rekomandon mes të tjerash “Përpara se të përfshihesh në seks anal është ide e mirë të lash anusin dhe të zbrazësh zorrët. Disa njerëz e kanë të vështirë nëse mban erë apo ka jashtëqitje të mbetura në anus...”

ref. 15

Kjo faqe interneti nga RFSL-ja është provë e asaj se sa e rrezikshme është jetesa homoseksuale dhe pse SIDA shpërndahet kaq lehtë tek meshkujt homoseksualë.

ref. 16

Faqja e RFSL-së “Kush Kap Cilin” që tregon se si të inkurajohet shthurja seksuale.

ref. 17

Kjo referencë tregon procesverbalin e votimit të parlamentit kur ata miratuan nenin që i hapi derën adoptimeve nga homoseksualët.
Vendimi u ndoq nga një diskutim shumë i gjatë me jo më pak se 108 deklarata (në suedisht: “anföranden” nën paragrafin 10) duke përfshirë edhe shumë kundërshtime.  Deklaratat dhe kundërshtimet janë numëruar nga 21 deri në 128. Procesverbali i votimit është rradhitur nën para. 18 afër fundit (nën LU27;  Partneriteti, adoptimi etj.)

ref. 18

Intervistë nga “Världen Idag” (Bota Sot) e Lars Ahlin, Kryetari i Shoqatës Suedeze të Psikologjisë.

ref. 19

Një artikull në gazetë me një “ekspert” që këshillon që djemtë të luajnë me lodrat e vajzave. Veprimtari të tilla kontribuojnë shumë ndaj çrregullimit gjinor dhe sjelljes para homoseksuale tek djemtë e gjorë.

ref. 20

“Childhood Experiences of Homosexual Men” nga Dale O’Leary për NARTH-in

ref. 21

Shembuj të sulmeve nga mafia homoseksuale në Suedi ndaj njerëzve që nuk janë dakord me agjendën e tyre. Nga www.gluefox.com nga Krister Renard.

ref. 22

Përmbledhje e librit nga Kirk and Madsen (After the Ball: How America Will Conquer Its Fear of Gays in the ‘90s)

ref. 23

Ky është raporti origjinal nga Bejli dhe Pillard që më vonë u provua të ishte i gabuar dhe madje edhe i rremë. Pa marrë parasysh këtë, ky raport akoma citohet sot nga shumë aktivistë homoseksualë si provë që homoseksualiteti është gjerësisht i trashëgueshëm.

ref. 24

Raport nga Bejli-Dun-Martin që hedh poshtë studimin e Bejli-Pillard (ref. 17)

ref. 25

Ky raport nga Berman-Brukner gjithashtu tërësisht e hidhte poshtë studimin e Bejli-Pillard, diçka që u pohua edhe nga një nga autorët më vonë. 
Pillardi – vetë homoseksual – pati rekrutuar mostrat e tij (në studimin e ref.17) me anë të një reklame në botimet homoseksuale dhe si rrjedhim e bëri të njëanshëm studimin. 

ref. 26

Ky është raporti fillestar nga Simon Levaji (një homoseksual) që me qëllim është keqkuptuar nga masmedia. Raporti ndiqet nga disa kundërshtime.

ref. 27

Kryeministri Goran Person deklaron që, nën ligjin e ri, do të jetë e dënueshme që homoseksualiteti të deklarohet jonatyral.

ref. 28

Denominacioni Pentekostal e pret ngrohtë kryeministrin në konferencën e tyre vjetore.

ref. 29

Gjykimi me shkrim i Gjykatës së Lartë Suedeze për çështjen e Pastor Grinit që nuk tregoi respekt për homoseksualët në predikimin e tij.

ref. 30

Pse nuk e pushtoi Gjermania Suedinë në Luftën e Dytë Botërore.

ref. 31

Anulimi i pjesëmarrjes së Suedisë në stërvitjet e përbashkëta ushtarake pasi morën vesh që do të merrte pjesë Izraeli.

ref. 32

Grupi terrorist Hamas ftohet në Suedi

ref. 33

Faksimile e kërkimit për seks homoseksual me djem nga anëtari i Gjykatës së Lartë Thorson.

ref. 34 ref. 35 ref. 36 dhe ref. 37

Kryetari i Gjykatës së Lartë Bo Svenson mbron krimin e Thorsonit

ref. 38 

Pedofilia krim më i zakonshëm tek homoseksualët

ref. 39 

Krim i pedofilisë nga prifti katolik Pol Shenli

ref. 40 

Përfundimet e anketës për besimin e suedezëve tek Perëndia e vënë Suedinë gati në fund të listës.

ref. 41 

Denominacioni SMF takohet me qeveritarë dhe pohon pranimin e tyre të homoseksualëve për pastor në denominacionin e tyre.

ref. 42 

Denominacioni SMF është në favor të ligjit të ri që e bën krim “shprehjen e mosrespektimit” ndaj homoseksualëve.

ref. 43 

Prokurori për të drejtat e homoseksualëve Hans Yterberg i tregon udhëheqësve të denominacioneve që marrin mbështetje financiare nga qeveria, kushtet e pranimit të homoseksualëve si pastor.

ref. 44

Qeveria shpall planet për të kontrolluar denominacionet e krishtera për të verifikuar pranimin që kanë ata ndaj agjendës homoseksuale.

ref. 45

Udhëheqësi i lëvizjes pentekostale, pastor Hedini, kundërshton që ta mbështesë pastor Grinin, i cili është anëtar i denominacionit të tij.

ref. 46 

Pastor Hedini përsëri kundërshton ta mbështesë pastor Grinin edhe në një intervistë tjetër në ditën e gjykimit të tij.

ref. 47 

Pastor Grini merr mbështetje të fortë nga pastor Ekmani, udhëheqësi i “Livets Ord” (Fjala e Jetës), lëvizja e re karizmatike në Suedi.

ref. 48 ref. 49 dhe ref. 50 

Artikuj në revistën rinore të Filadelfias “Gyro” rreth homoseksualitetit

ref. 51

Kris Karagunis, profesor i egzegjezës së Dhiatës së Re, hedh poshtë interpretimin e ri të mësimeve të Biblës mbi homoseksualitetin, që qenë sugjeruar nga K.G. Hamar dhe Gyro. 

ref.52 

Arqipeshkvi KG Hamar e mohon lindjen nga të virgjërit të Jezusit dhe vargje të tjera në Bibël.

ref.53 

Se si Uejrudi (Arqipeshkvi i ri i Kishës Luterane Suedeze i cili e zëvendësoi Hamanin që doli në pension) nuk ishte i mirëpritur në konferencën vjetore në Etiopi për shkak të pozitës së kishës së tij mbi martesat homoseksuale.